Newsletter nr 20

Obrazek posta

1. Początek lata to oczywiście festiwale. Pierwszy w tym roku, na który zawitała
drużyna Tour de Konstytucja to Open'er Festival w Gdyni. Niesamowici ludzie,
mnóstwo ciekawych rozmów, ale też mix pozytywnej energii, radości, głośnej muzyki,
palącego słońca i rzęsistego deszczu. Na festiwalu ekipa Tour’u poprowadziła m.in
panel o wyborach, solidarności międzypokoleniowej, migrantach i politycznej
propagandzie. Swoją obecnością Tour na festiwalu wsparli dr Hanna Machińska, Maja
Ostaszewska, prof. Michał Romanowski, sędzia Paweł Juszczyszyn, prof. Adam Bodnar
i Maciej Stuhr. Na stanowisku Tour de Konstytucja wytrwale dyżurowali Paulina
Kędzierska, Agnieszka Tomasik, adw. Jan Suchanek oraz niezniszczalni Robert Hojda i
adw. Kinga Dagmara Siadlak.

2. 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Z tej
okazji warto przypomnieć, że Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. i Protokół
fakultatywny do tej Konwencji, z dnia 18 grudnia 2002 r., są kluczowymi aktami
normatywnymi zawierającymi unormowania mające służyć zwalczaniu tortur oraz
zapobieganiu im. Ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ, a następnie Protokołu
fakultatywnego, pociągnęły za sobą powierzenie w 2008 r. Rzecznikowi Praw
Obywatelskich funkcji niezależnego organu wizytującego miejsca pozbawienia wolności,
który sprawdza sytuację osób w nich umieszczonych, działając jako krajowy mechanizm
prewencji. Od ponad 15 lat pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jako
przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur spotykają się z osobami
przebywającymi m.in. w zakładach karnych, szpitalach psychiatrycznych, domach
pomocy społecznej, placówkach wychowawczych czy strzeżonych ośrodkach dla
cudzoziemców. Podczas poufnych rozmów przedstawiciele KMPT niejednokrotnie
otrzymują informacje na temat naruszeń praw osób przebywających w detencji.
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/miedzynarodowy-dzien-pomocy-ofiarom-tortur-2023-wideo

3. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
spowodowało, że z dniem 1 lipca utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2. Z dniem 1 lipca w życie weszło też Rozporządzenia Rady Ministrów, które zakłada
jedną, ale kluczową zmianę: uchyla rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego. W efekcie nastąpi szereg istotnych zmian w prawie.
https://www.prawo.pl/zdrowie/zniesienie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-
prawo,518836.html, https://www.prawo.pl/samorzad/konsekwencje-zniesienia-stanu-
zagrozenia-epidemicznego,521250.html

4. Od lipca więcej darowizn i spadków bez podatku. Obdarowanym i spadkobiercom
łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn, co wynika ze znacznego
podniesienia kwot wolnych. Preferencje obejmą przede wszystkim nabycia od bliższej i
dalszej rodziny, m.in. od ciotki, wujka czy od teściów. Członkowie najbliższej rodziny
nadal będą zwolnieni z daniny, jeśli zgłoszą nabycie do urzędu, a pieniądze otrzymają
przelewem. Opodatkowaniu podlegać będzie nabycie, od jednego zbywcy, własności
rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej (dotychczas było
to 10 434 zł.); 27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy (dotychczas 7878
zł), 5733 zł – dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy (dotychczas 5 308 zł).

5. Sąd Rejonowy w Ostródzie 30 czerwca skazał 17 oskarżonych funkcjonariuszy
policji za stosowanie tortur podczas przesłuchań oraz przekroczenie uprawnień bądź
niedopełnienie obowiązków. Sąd wymierzył kary wobec 15 policjantów, w tym wobec
sześciu karę pozbawienia wolności - od kilku miesięcy do ponad sześciu lat. Wobec
części skazanych zastosowano warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz grzywny.
Sąd podjął również decyzję o wypłacie zadośćuczynienia przez sprawców na rzecz
pokrzywdzonych.  Sprawcy zostali skazani za tortury oraz przemoc podczas
przesłuchań, mieli oni kopać, bić rękami czy pałkami, grozić, a nawet razić paralizatorem
osoby zatrzymane w sprawach o narkotyki. Między sobą policjanci mieli nazywać tę
procedurę "robieniem małego Guantanamo". Prócz policjantów na ławie oskarżonych zasiedli także ich przełożeni. https://www.rp.pl/mundurowi/art38682461-sad-skazal-policjantow-za-stosowanie-tortur-podczas-przesluchan
https://www.prawo.pl/podatki/od-lipca-wiecej-darowizn-i-spadkow-bez-
podatku,521989.html

6. Szczyt w Brukseli przyjął „konkluzje 25/27”. Bez Polski i Węgier. Morawiecki i Orbán
doprowadzili do usunięcia sekcji dotyczącej migracji z konkluzji szczytu UE. Zatem
Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej opublikował je jako konkluzje 25
krajów. „Uzyskaliśmy poparcie 25 z 27 krajów” – powiedział. „Nie było jednomyślności,
ale była duża zbieżność, której nie było jeszcze kilka lat temu” – powiedział Michel na
konferencji prasowej. Premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán
pojechali na czwartkowo-piątkowy (29 i 30 czerwca) szczyt Rady Europejskiej bardzo
hałaśliwie obiecując swym wyborcom „weto” wobec porozumienia dotyczącego relokacji
uchodźców, mimo że zostało ono wynegocjowane i przyjęte większością głosów już
wcześniej. Jak można było się domyślić, nic nie wskórali. Morawiecki i Orbán zemścili
się więc na pozostałych krajach Unii Europejskiej, stosując obstrukcję w negocjacjach na
temat nowych porozumień dotyczących migracji mających – uwaga! – zaostrzyć politykę
Unii. W efekcie nie zostały one ujęte w konkluzjach szczytu Rady Europejskiej. Za to
przyjęto je jako konkluzje 25 krajów. https://oko.press/morawiecki-i-orban-dali-popis-w-brukseli-nic-nie-wskorali-pokrzyzowali-tylko-plany-giorgi-meloni Narracja PiS o polityce migracyjnej to „propaganda w czystej postaci” – ocenił ekspert zajmujący się badaniem migracji prof. Witold Klaus, badacz z Polskiej Akademii Nauk. OKO.PRESS
zweryfikowało kolejne mity prawicy na temat polityki imigracyjnej UE oraz relokacji
migrantów. https://oko.press/polityka-migracyjna-ue-mity-pis

7. Wraca sprawa odwołania dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Krzysztofa Głuchowskiego. Procedura, której wszczęcie wzbudziło olbrzymi sprzeciw
nie tylko pracowników placówki, trwa już prawie półtora roku. Tymczasem Zarząd
Województwa Małopolskiego planuje rozpisać konkurs na nowego dyrektora - na ponad
rok przed końcem kadencji Krzysztofa Głuchowskiego. Pracownicy teatru są
zbulwersowani taką decyzją i zorganizowali w teatrze protest. Sam dyrektor teatru mówi, że jest ofiarą mobbingu ze strony zarządu województwa i zapowiada, że zgłosi sprawę do prokuratury. https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/wraca-sprawa-odwolania-dyrektora-teatru-slowackiego-w-krakowie-krzysztofa-gluchowskiego Podczas przystanku Tour de Konstytucja na Open’er odtworzono jedną z piosenek genialnego musicalu „1989” przygotowanego przez Teatr Słowackiego w Krakowie oraz odczytano oświadczenie pracowników Teatru sprzeciwiających się próbie odwołania dyrektora Głuchowskiego.
https://www.facebook.com/TourDeKonstytucjaPL/videos/2284344951754735?locale=pl_PL Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych wspiera Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego i jego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego, zgodnie z przesłaniem przywołanej piosenki: „Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi! Nie zostawiamy w tyle naszych ludzi!”.
Redakcja newslettera: adw. Beata Czechowicz

Zobacz również

Konstytucja dla Dzieci
Newsletter nr 21
Newsletter nr 22

Komentarze (0)

Trwa ładowanie...