Newsletter nr 24

Obrazek posta

1. W dniach 25-30 lipca ekipa Tour de Konstytucja pod kierownictwem
Roberta Hojdy i adw. Kingi Dagmary Siadlak odwiedziła Oświęcim,
Bielsko-Białą, Cieszyn, Jastrzębie Zdrój, Tomaszów Mazowiecki i Rawę
Mazowiecką. Inicjatywę wsparli wspaniali goście, m.in.: Danuta Przywara
(HFPC), prof. Magdalena Płatek, prof. Anna Rakowska – Trela, prof. Wojciech
Sadurski, sędziowie Wojciech Hermeliński, Jerzy Stępień, Igor Tuleya,
adwokaci: Bartosz Tiutiunik, Krzysztof Stec, Marek Krupski, Szymon Janiga,
Ewa Lanc, Ewa Marcjoniak, Witold Dąbrowski ; radcowie prawni: Ewa
Stompor-Nowicka, Maciej Niwiński, Martyna Smaglińska, prok. Dariusz Słowik.
Nadto mocne wsparcie zapewnili Pola Lanckosz, Klara Nadolska i Mikołaj
Gniadzik. W ramach paneli dyskutowano o listach wyborczych i koalicjach; o
znaczeniu miejsc na listach wyborczych; o przymiotnikach wyborczych (wybory:
równe, bezpośrednie, proporcjonalne i powszechne); o jednomandatowych
okręgach wyborczych i o możliwości głosowania przez pełnomocnika. W
przyszłym tygodniu drużyna Tour de Konstytucja zawita w Czaplinku (3.08).
Wcześniej, w dniu 1 sierpnia, weźmie udział w Marszu Milczenia’44, który
przejdzie ulicami Warszawy dla upamiętnienia uczestniczek i uczestników
Powstania Warszawskiego, w 79 rocznicę jego wybuchu. Patronka honorową
Marszu jest Wanda Tkaczyk – Stawska - żołnierz Armii Krajowej, niezłomna
„Łączniczka”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=254541707293446&set=gm.103174488

2. O co chodzi w „Lex Raczkowski”? Nie jest to normalna sytuacja, gdy
parlament uchwala prawo, którego skutki będą dotyczyć tylko jednej osoby. A
tak jest w przypadku sędziego Piotra Raczkowskiego. 28 lipca 2023 r. Sejm
przegłosował poprawkę do projektu nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego, której celem jest przeniesienie w stan spoczynku jednego człowieka
- sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego – członka legalnej KRS i
odważnego krytyka działań obozu władzy, za co do dziś spotykają go represje.
Uchwalone przepisy pozbawiają go prawa do sądzenia i przymusowo
przenoszą w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę.
https://oko.press/lex-raczkowski-pis-uchwalil-przepis-na-jednegi-sedziego;
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/lex-raczkowski-czyli-wladza-zmienia-prawo-by-
uderzyc-w-jednego-sedziego/xbqe1qy.7726176

3. Komisja Wenecka o Lex Tusk: ustawa powinna zostać całkowicie
uchylona. Zagraża demokracji. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady
Europy, wydała pilną opinię w sprawie „lex Tusk”. Oceniła, że ustawa powinna
zostać w całości uchylona i jej wady nie zostaną usunięte przez zmieniające
projekt ustawy. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, zwana
Komisją Wenecką, jest organem doradczym Rady Europy wydającym opinie w
zakresie prawa konstytucyjnego. Dotyczą one projektów aktów prawnych lub już
obowiązujących ustaw. O opinie wnioskować mogą przedstawiciele państw
Rady Europy (parlamenty, rządy, głowy państw), instytucje Rady Europy i organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. https://oko.press/komisja-wenecka-lex-tusk-do-kosza. Mimo licznych zastrzeżeń do komentowanej regulacji, obliczonej – na co wskazuje jej potoczna nazwa w czołowego przedstawiciela opozycji Donalda Tuska, 28 lipca Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do spraw badania wpływów
rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Za
było 235 posłów, przeciw 214, od głosu wstrzymało się czterech
parlamentarzystów. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Andrzej Duda był
inicjatorem projektu tej nowelizacji. Znosi ona środki zaradcze, którymi miała
dysponować komisja. Chodzi między innymi o zakaz pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Nowelizacja wprowadza
też zmiany dotyczące składu komisji - nie będą mogli zasiadać w niej
parlamentarzyści. Zmienia także tryb odwoławczy od wydawanych przez nią
decyzji, z sądów administracyjnych na sądy powszechne.
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,30019194,sejm-odrzucil-
weto-senatu-ws-komisji-ds-wplywow-rosyjskich.html

4. PKP w wakacje przyprawia o ból głowy. Tego lata opinia publiczna, może
nawet bardziej niż przedwyborczymi wydarzeniami politycznymi, żyje
ekscesami, których areną co rusz są pociągi PKP, szczególnie PKP IC. Jak nie
koszmarne spóźnienia, to piekielna temperatura w przedziałach. Jak nie
awantura z wiodącym udziałem konduktora, to dramatyczna walka o
jakiekolwiek miejsce w pociągu, do którego usiłuje się dostać znacznie więcej
chętnych niż jest miejsc. Po raz kolejny w PKP nie przewidziano, że w sezonie
będzie większe obłożenie.

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,30017286,pkp-w-wakacje-
przepelnione-pociagi-brak-klimatyzacji-i.html?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_campaign=poranny&NLID=162e44f678f7b969e8e6c42b46ff142e13fa7f118b52aadeb964e673748182ff.

5. WSA: Pokrewieństwo to za mało, by udostępnić dane z rejestru PESEL.
Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała
jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ
jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z
poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który
podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia
danych z rejestru PESEL. Sąd wskazał, że skarżąca posiadała interes faktyczny w
uzyskaniu danych dotyczących miejsca zameldowania swojej córki. W takim
wypadku, udostępnienie danych z rejestru PESEL było uzależnione od zgody osoby,
której dotyczą. Tym samym, w myśl art. 46 ust. 2a ustawy, organ zwrócił się do córki
skarżącej o wyrażenie zgody w zakreślonym terminie. Pouczył ją jednocześnie, że
brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako nieudzielenie zgody na udostępnienie danych. Zgodnie z zebranym w sprawie materiałem dowodowym córka nie odpowiedziała na pismo. Fakt ten został uznany jako nieudzielenie zgody
(wyrok WSA w Szczecinie z 6 kwietnia 2023 r., sygn. akt II SA/Sz 861/22,
prawomocny). https://www.prawo.pl/samorzad/udostepnienie-danych-z-rejestru-
pesel-wymaga-interesu-prawnego,522340.html?utm_source=Eloqua&utm_content=WKPL_MSG_NSL_NO-
31-07-23_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NO-31-07-
23_OTH%2FWKC0120011_IEM010&utm_econtactid=CWOLT000003999231&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=.

6. Koncerty i festiwale sierpnia 2023. Warto rozważyć udział, zwłaszcza że bilety
nadal są dostępne. https://wyborcza.pl/7,113768,29960017,depeche-mode-olsztyn-
green-festival-miedzianka-po-drodze.html?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_campaign=poranny&N
LID=162e44f678f7b969e8e6c42b46ff142e13fa7f118b52aadeb964e673748182ff

Redakcja newslettera: adw. Beata Czechowicz

Zobacz również

Newsletter nr 21
Newsletter nr 25
Newsletter nr 26

Komentarze (2)

Trwa ładowanie...