Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Żywot i misja nauczyciela permakultury

4 miesiące temu

Pedagog permakulturowy tym się różni od innych pedagogów, że w swoim nauczaniu stosuje dokładnie takie same zasady, jakie stosowałby projektując permakulturowe siedlisko.

Trzy zasady etyczne permakultury stanowią fundament jego działań, ze szczególnym uwzględnieniem zasady trzeciej, w imię której zwraca swoim uczniom w nadmiarze to, co otrzymał od swoich mentorów. Jak w każdej innej dziedzinie życia, zasady projektowania permakulturowego, i te Mollisona, i te Holmgrena, znajdują zastosowanie w jego codziennej praktyce - od obserwacji i interakcji z uczniami, poprzez cenienie różnorodności i cech wrodzonych każdego z nich, po otrzymany plon, w postaci etycznych, światłych, wykształconych obywateli Ziemi.

Pedagog permakulturowy opiera swój program nauczania o audyt energii - własnej i uczniów, skupiając się głównie na wiedzy praktycznej, przydatnej i dającej się zastosować. Unika pustosłowia, ogólników, domniemań, kondensuje informację, stara się przekazać maksimum wiedzy przy użyciu minimum słów i zużycia czasu swoich uczniów.

Nauczyciel permakultury kładzie nacisk na zaszczepienie w uczniach chęci i zapału do zmieniania świata wokół siebie, do niemal natychmiastowego zakasania rękawów i zabrania się do pracy, z pożytkiem dla Ziemi i ludzi. "Dyspozycja do działania" stanowi najbardziej istotny efekt podstawowego kształcenia permakulturowego, dużo bardziej istotny niż wiedza encyklopedyczna.

Nauka nie kończy się na PDC

Pedagog permakulturowy nigdy nie przestaje się uczyć, dzięki czemu rozwija swój potencjał zawodowy i pedagogiczny, jak samoewoluujący ekosystem. Łączy teorię z praktyką i uczy się tyle samo ze swoich błędów i porażek, co ze zwycięstw i sukcesów. Nie boi się przyznać do pomyłek i niewiedzy, i do tego samego zachęca też swoich uczniów. Wierzy w ewolucyjną ścieżkę nauki, zgodną z jedną z głównych zasad projektowania permakulturowego - od wzorców, do detali, od ogółu, do szczegółu.

Nauczyciel permakultury zdaje sobie sprawę, że każdy niezagospodarowany nadmiar, w tym informacji, stanowi szkodliwy odpad, dlatego też zamiast wymuszać zapamiętywanie danych składnia do analizy procesów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnych relacji. Ceni efekt krawędzi i prowadzi uczniów pograniczem między rozmaitymi dyscyplinami, gdzie różnorodność tematów, koncepcji, rozwiązań i synergii między nimi jest najbardziej stymulująca.

Zasiewamy ziarno

W sferze praktycznej, celem pedagoga permakulturowego jest przekazanie nie tyle wiedzy, co umiejętności, lecz głęboko w wiedzy osadzonych. Wiedza ta musi być zawsze zweryfikowana i ograniczona z jednej strony do informacji wyłącznie prawdziwych, a z drugiej strony musi być osadzona w kontekście, w którym przyszło pedagogowi uczyć. Umiejętności muszą mieć zastosowanie przede wszystkim tu i teraz, a nie w jakimś abstrakcyjnym miejscu i czasie. Musi jednak pamiętać, że nauczanie permakulturowe to dyscyplina holistyczna, nie wolno pomijać jej istotnych elementów i naprawdę warto trzymać się pełnego, oryginalnego curriculum, szczególnie prowadząc kursy wstępne i PDC, a nie specjalistyczne.

Trwała kultura?

Pedagog permakulturowy łączy zagadnienia zamiast je dzielić i rozbierać na czynniki pierwsze. Nie prezentuje wyrwanych z kontekstu technik w formie samodzielnie istniejących rozwiązań, a raczej omawia je dopiero wówczas, gdy doskonale wpisują się w obraz większej całości. Promuje synergię rozwiązań współpracujących z wzajemną korzyścią, a nie tworzenie kolekcji oderwanych od siebie elementów, technik i rozwiązań pozostających w izolacji lub efektownych, ale nieefektywnych. Wierzy w przewagę funkcji nad formą i tego też stara się uczyć swoich podopiecznych.

Nauczyciel permakultury nie puka do zamkniętych drzwi. Nie przekonuje na siłę, nie "ewangelizuje", nie przedstawia jedynie słusznych teorii, nie zawsze ma rację i cieszy go każda konstruktywna krytyka czy odmienna opinia tak długo, jak mieści się ona w etycznych zasadach permakultury. Czerpie z doświadczeń swych uczniów, tak jak oni czerpią z jego doświadczeń.

Radość i zabawa, plus coś zostaje w głowach, w doniczkach i w ogrodzie.

Od typowego szkolnego nauczania, lekcje permakultury odróżnia niezwykła koncentracja faktów, podanych jednak w sposób na tyle łatwy do przyswojenia i na tyle przydatnych, że nauka wydaje się posiadać głęboki sens oraz staje się jednocześnie przyjemnością i dla uczniów, i dla pedagoga. Niejednokrotnie lekcje permakultury stanowią doświadczenie zmieniające życie słuchaczy, warto więc nauczając mieć tego świadomość i nauczać naprawdę rzetelnie.

Nauczyciel permakultury potrafi krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, informuje więc uczciwie potencjalnych uczniów o swoich kompetencjach, szczególnie w sytuacji, gdy jego wiedza jest fragmentaryczna lub pozbawiona doświadczenia praktycznego w konkretnym temacie. Gdy to czyni, uczniowie mają pełną świadomość czego oczekiwać, a nauczyciel działa zgodnie z zasadami etycznymi permakultury. Potrafi przy tym wskazać uczniom ścieżki dalszego rozwoju i miejsca, gdzie można swoją wiedzę poszerzyć, a edukację kontynuować.

Pedagog permakulturowy zwykle nie czyni z nauczania głównego źródła dochodów, co pozwala mu niejednokrotnie dzielić się wiedzą za darmo lub za symboliczne wynagrodzenie. Z reguły dywersyfikuje swoje źródła utrzymania, mając kilka głównych i wiele pobocznych zajęć, spójnych etycznie z duchem permakultury i zwykle w jakiś sposób z nią związanych. Nie oznacza to jednak, że za swoją pracę nie powinien być godziwie wynagradzany tam, gdzie jest to możliwe. Pierwsza Dyrektywa permakultury nakazuje mu bowiem troszczyć się o byt swój i swoich bliskich, w sferze wszystkich ośmiu głównych form kapitału, w tym materialnego i finansowego. Nie może jednak zaniedbywać pozostałych sześciu form i ograniczać sensu nauczania wyłącznie do sfery zarobkowej.

Nauczyciel permakultury nie zdobywa uczniów agresywnym marketingiem i reklamą, a raczej poprzez wpuszczanie ich do swojego życia, zgodnego z zasadami permakultury, czy to w środowisku miejskim, czy też w permakulturowym siedlisku, w trakcie pracy projektanta, budowniczego czy ogrodnika. Zachęca potencjalnych uczniów przykładem, pokazując stosowane przez siebie rozwiązania oraz ich efekty,  starając się, aby ten przekaz dotarł do jak największej liczby osób, niezależnie od tego, czy skorzystają z jego oferty.

Willie Smits i orangutany z Borneo

Najwyższej próby nauczyciele i praktycy permakultury niosą swoją wiedzę i umiejętności tam, gdzie albo przyroda cierpi (Willie Smits - Borneo, Indonezja), albo tam, gdzie ludzie w wyniku wojen, głodu i braku wody tego potrzebują (Rosemary Morrow - Lesotho, Etiopia, Kambodża, Timor, etc.). Wybierając karierę permakulturowego pedagoga należy pamiętać, że podążając za permakulturowym etosem, zdobywając doświadczenie, wiedzę i uznanie, otrzymywać się będzie propozycje pracy w miejscach coraz trudniejszych, a niepisana zasada nieodmawiania tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy może zaprowadzić w miejsca ekstremalnie trudne i niebezpieczne.

Rosemary Morrow ucząca w ogrodzie permakulturowym w Kambodży

Pedagog permakulturowy jest uczciwy - nie wmawia ludziom, że permakultura daje plony bez pracy, że jest panaceum na wszystko, że można się jej nauczyć w weekend. Przedstawia realne możliwości, pokazując zarówno ich plusy, jak i minusy, ze szczególnym uwzględnieniem audytu energii oraz konsekwencji zastosowania danego rozwiązania zarówno dla stosującego, jak i dla jego otoczenia i przyrody.

Bill Mollison jak zwykle trafia w sedno.

Nauczyciel permakultury jest częścią Globalnego Narodu - wspólnoty ludzi wyznających jednakie wartości etyczne, a inni praktycy i nauczyciele permakultury stanowią jego Rozszerzoną Rodzinę. Wspomaga ich działania na zasadach wzajemności, wtedy, gdy służy to bardziej rozpowszechnianiu i wdrażaniu permakulturowych rozwiązań, a nie zwiększeniu sprzedaży wątpliwej jakości produktów i usług. Będąc również praktykiem permakultury jest szczególnie wyczulony na zgodność promowanych ofert i rozwiązań z zasadami etycznymi i zasadami projektowania permakulturowego. Choć docenia nowości, to patrzy na nie przez pryzmat permakulturowej tradycji, niejednokrotnie w klasycznym, "mollisoniańskim" wydaniu.

Pedagog permakulturowy głęboko wierzy w sens swojej pracy, a za największy sukces uznaje wykształcenie kolejnych pokoleń permakulturowych pedagogów i praktyków, którzy go zdecydowanie prześcigną w praktycznym zastosowaniu i nauczaniu permakultury.

Nadrzędnym celem pedagoga permakulturowego jest dążenie do stanu, w którym światopogląd permakulturowy stanie się powszechnym (tzw. tipping point), co doprowadzić ma do adaptacji praktyk permakulturowych przyjaznych środowisku we wszystkich regionach i krajach świata, a w konsekwencji stworzyć warunki do zaprojektowanego zgodnie z zasadami permakultury, harmonijnego życia ludzkich społeczności w świecie obfitości, zdrowia i całkowitej łączności z całą otaczającą nas przyrodą.

Dlaczego dziś piszę o tym wszystkim do Ciebie? Otóż z bardzo prostej przyczyny - każdy z nas może być nauczycielem permakultury. Jeżeli tylko wiesz choć odrobinę więcej niż na przykład Twój sąsiad, podziel się z nim tą wiedzą. Zaszczep permakulturę w umysłach swych dzieci i rodziny, znajomych, współpracowników. Zasady opisane w powyższym artykule okażą się pomocne zarówno w domowym przedszkolu, jak i w auli uniwersytetu. Ucząc permakultury na miarę swoich możliwości włączasz się w nurt światowych przemian i przyspieszasz nadejście pozytywnych zmian, tak bardzo oczekiwanych przez wszystkich, którym drogi jest los ludzi i Ziemi.

 

Make it now!

 

Artykuł powstał dzięki wsparciu udzielonemu za pośrednictwem witryny https://patronite.pl/Permisie

Patroni Artykułu:

Mariusz

Patron Anonimowy

Patron Anonimowy

Patron Anonimowy

Dziękuję!

Darmowy!
Trwa ładowanie...