Praust ocalić od zapomnienia

Westerplatte

99 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

99 zł

brakuje

Codziennie pojawiają się pamiątki i historyczne zdjęcia z Westerplatte. Przeglądamy najciekawsze i próbujemy je zakupić do publikacji.

Bilety Praust

150 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

150 zł

brakuje

Zakup trzech biletów kolejowych z około 1900 -1930 roku z Praust.

PRAUST

500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

Poszukiwanie ciekawostek oraz zakupy nietypowych artefaktów historycznych związanych z Gdańskiem, Pruszczem i okolicami i publikacja materiałów na ten temat. Wizyty w bibliotekach, archiwach, sporządzanie fotografii do publikacji. Dziękuje za wsparcie.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)