Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

25 zł

miesięcznie

50 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1013
miesięczne wsparcie
1060
liczba patronów

  "Iron Man. Człowiek z żelaza" to film dokumentalny o Radosławie Paczuskim - mistrzu świata w kick-boxingu, zawodniku muay thai oraz MMA. Śledzimy go z kamerą podczas wyczerpujących treningów, jesteśmy podczas walk, wchodzimy do miejsc zarezerwowanych dla zawodników. Pokazujemy drogę na szczyt!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 60000 zł
brakuje 59950 zł
Produkcja filmu dokumentalnego "Iron Man. Człowiek z żelaza" - 1 część
Zaczynamy od zebrania pieniędzy na produkcję. Jesteśmy w fazie, kiedy rozpoczęliśmy już zdjęcia, mamy zebraną część materiału (wywiady, walki), jednak brakuje nam budżetu na sceny fabularne oraz kolejne spotkania z rozmówcami, których filmujemy.

Pieniądze zebrane za pośrednictwem platformy zostaną wydane na produkcję filmu. Będziemy mogli sfinansować operatorów kamer z profesjonalnym sprzętem, oświetlenie na planie oraz dźwiękowca. Nagramy też głosy bohaterów i inne dźwięki w studio.O Autorze

Wszystko zaczęło się od spotkania. Całkiem przypadkowego, przy okazji innego projektu. Radek był twarzą kampanii reklamowej pewnej firmy, my odpowiedzialni byliśmy za produkcję filmu video oraz sesję fotograficzną. Praca na planie była ciężka - mieliśmy tylko 2 dni na realizację i to w miejscu mocno obleganym przez turystów (które miało udawać dzicz, ale to już zupełnie inna historia). Do dzisiaj nie wiem, jak nam się to udało. Duża zasługa w tym samego Radka, który był bohaterem idealnym. Wspiąć się kilkadziesiąt razy na skałę i to kilkanaście metrów w górę w upale? Nie ma problemu. Wskoczyć do zimnego jeziora w ubraniu, powtórzyć to wielokrotnie, a na sam koniec cierpliwie pozować do zdjęć? Spoko. Zero stresu, narzekania, pełna forma i skupienie. Radek od początku zyskał szacunek całej ekipy. Nawet wtedy, jak pomyliliśmy parki narodowe i wylądowaliśmy w miejscu oddalonym o 30 km od naszego celu, przez co straciliśmy mnóstwo czasu. Jako jedyny nie wkurzał się i przyjmowal wszystko na totalnym luzie. Miał świetny wpływ na całą ekipę.

Po powrocie cały czas pozostaliśmy w kontakcie. Obserwowaliśmy jego karierę zawodową. determinację i wolę walki. Póżniej poznaliśmy Radka historię. Kto by przypuszczał, że ten utytułowany zawodnik zaczynał od piłki nożnej. Miał talent, dlatego szybko upomniała się o niego Legia. Był coraz lepszy. Jednak w pewnym momencie uświadomił sobie, że to nie jest to, co chce robić. Miłość do sportów walki okazała się silniejsza, chociaż początki nie były łatwe. Problemy finansowe, sprzeciw ze strony rodziców, brak wsparcia w środowisku. Na szczęście pasja zwyciężyła.

Dzisiaj Radek ma ugruntowaną pozycję zawodową, jest mistrzem świata w kickboxingu w formule K-1, od niedawna zawodnikiem MMA. Mówi się, że to najlepszy debiut ostatnich lat.

Śledzimy go podczas tej drogi, wchodzimy z kamerą w miejsca zarezerwowane tylko dla zawodników. Wierzymy w niego i strategię, którą przyjął. Równocześnie zastanawiamy się nad tym, do jakiego stopnia można zaprogramować się na sukces? Jak działa psychika zwycięzcy? Chcemy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.

Bądźcie z nami podczas tej fascynującej drogi, sami jesteśmy ciekawi, dokąd nas zaprowadzi!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Każda złotówka przybliża nas do osiągnięcia celu! Zapraszamy na nasz profil na facebooku i wkrótce instagramie, gdzie będzie można śledzić to, co dzieje się na planie :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Dziękujemy! Każde 10 zł pozwoli nam zbliżyć się do celu, czyli ukończyć produkcję. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni! Chcemy Was uhonorować umieszczeniem Waszych imion i nazwisk lub nicka w końcowych napisach filmu ze szczególnym podziękowaniem.

Śledźcie nasz profil na facebooku i instagramie, gdzie będziemy na bieżąco wrzucać postępy z prac nad filmem!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 25
Dziękujemy bardzo! 25 zł to budżet dobrego obiadu na mieście :) Cieszymy się, że zdecydowaliście się wesprzeć nas taką kwotą. Dzięki Wam szybciej skończymy film, na który czeka wiele osób. Chcemy Was uhonorować umieszczeniem Waszych imion i nazwisk lub nicka w końcowych napisach filmu ze szczególnym podziękowaniem.

Zapraszamy na naszego facebooka i instagrama, gdzie będziemy na bieżąco dzielić się z Wami nowinkami z planu!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Dziękujemy pięknie! 50 zł to spora kwota i naprawdę bardzo się cieszymy, że będziemy mogli szybciej skończyć nasz film! Ta kwota sprawia, że Wasze imię i nazwisko lub nick pojawią się w końcowych napisach filmu ze szczególnym podziękowaniem! :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Dziękujemy z całego serca! 100 zł to dla nas naprawdę wiele! Wasze wsparcie jest nieocenione i chcemy Was uhonorować umieszczeniem Waszych imion i nazwisk lub nicka w końcowych napisach filmu ze szczególnym podziękowaniem. Będziemy mieć również dla Was zdjęcie Radka Paczuskiego z autografem specjalnie dla Was. Wystarczy, że tylko podacie nam swój adres! :)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 200
Dziękujemy najpiękniej, jak potrafimy! 200 zł to tak duża kwota, że zaniemówilismy! Chcemy Wam podziękować szczególnie - umieścimy Wasze imiona i nazwiska lub nicki w końcowych napisach filmu ze szczególnym podziękowaniem, wyślemy zdjęcie Radka z aufografem, ale również zaprosimy Was na premierę filmu do Warszawy w jednym z kin! Mamy nadzieję na bezpośrednie spotkanie, podczas którego będziemy mogli się poznać :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy