W Patronite od 15.05.2020

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1842

liczba Patronów: 1551

1 patron
5 zł miesięcznie
5 zł łącznie

warsztaty dla dzieci z Chad i depresją

1 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

995 zł

brakuje

Warsztaty bezpłatne dla dzieci zmagających się z depresja i z Chadem. Cel zawiera stworzenie pracowni otwartej dla dzieci z trudnościami, aby mogły osiagać swoje własne cele poprzez sztukę i kontakt z innymi dziećmi z tymi samymi problemami. program zawiera w sobie elementy pracy nad poczuciem własnej wartości oraz zaakceptowanie swoich emocji.

warsztaty dla dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym

1 200 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 195 zł

brakuje

Warsztaty bezpłatne dla dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym, dla których dostep do proponowanych zajeć jest utrudniony.
Wszystkie materiały plastyczne i dostep do komputera i programów graficznych jest bezpłatny.

warsztaty dla dorosłych z Chad i depresją

1 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 495 zł

brakuje

Warsztaty bezpłatne dla osób zmagajacych sie z Chadem i depresją, otwarta pracownia dla chętnych osób, które mogą same sobie wybrać aktywność w obszarze sztuki. Ceramika, malarstwo, grafika komputerowa itp.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni