warsztaty dla dzieci z Chad i depresją

1 000 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

985 zł

brakuje

Warsztaty bezpłatne dla dzieci zmagających się z depresja i z Chadem. Cel zawiera stworzenie pracowni otwartej dla dzieci z trudnościami, aby mogły osiagać swoje własne cele poprzez sztukę i kontakt z innymi dziećmi z tymi samymi problemami. program zawiera w sobie elementy pracy nad poczuciem własnej wartości oraz zaakceptowanie swoich emocji.

warsztaty dla dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym

1 200 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

1 185 zł

brakuje

Warsztaty bezpłatne dla dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym, dla których dostep do proponowanych zajeć jest utrudniony.
Wszystkie materiały plastyczne i dostep do komputera i programów graficznych jest bezpłatny.

warsztaty dla dorosłych z Chad i depresją

1 500 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

1 485 zł

brakuje

Warsztaty bezpłatne dla osób zmagajacych sie z Chadem i depresją, otwarta pracownia dla chętnych osób, które mogą same sobie wybrać aktywność w obszarze sztuki. Ceramika, malarstwo, grafika komputerowa itp.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni