W Patronite od 29.07.2020

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1276

liczba Patronów: 1774

1 patron
50 zł miesięcznie
100 zł łącznie

Kryzysowe Wydanie Nowego Numeru

150 zł

miesięcznie

33%

osiągnięto

100 zł

brakuje

Pokrycie minimalnych kosztów operacyjnych comiesięcznego lotu Pegazów Zarazy bez strat w ludziach, czyli:
- druk, wysyłka egzemplarzy, transport, wydatki promocyjne i materiały robocze; toner, papier, materiały biurowe.

Przyzwoite Wydanie Nowego Numeru

300 zł

miesięcznie

16%

osiągnięto

250 zł

brakuje

1. Pokrycie minimalnych kosztów operacyjnych comiesięcznego lotu Pegazów Zarazy bez strat w ludziach, czyli:
- druk, wysyłka egzemplarzy, transport, wydatki promocyjne i materiały robocze; toner, papier, materiały biurowe
2. Kawa i ciastka dla Redakcji.

Prawilne Wydanie Nowego Numeru

500 zł

miesięcznie

10%

osiągnięto

450 zł

brakuje

1. Pokrycie minimalnych kosztów operacyjnych comiesięcznego lotu Pegazów Zarazy bez strat w ludziach, czyli:
- druk, wysyłka egzemplarzy, transport, wydatki promocyjne i materiały robocze; toner, papier, materiały biurowe
2. Kawa i ciastka dla Redakcji.
3. Budżet rozwojowy, czyli nowe perspektywy rozwoju Pegazów, typu:
- budżet na lepszą promocję, kolorowy druk, więcej łamów, delegacje, podróże w poszukiwaniu tematów.

Kosmicznie Wspaniałe Wydanie Nowego Numeru

1 000 zł

miesięcznie

5%

osiągnięto

950 zł

brakuje

1. Pokrycie minimalnych kosztów operacyjnych comiesięcznego lotu Pegazów Zarazy bez strat w ludziach, czyli:
- druk, wysyłka egzemplarzy, transport, wydatki promocyjne i materiały robocze; toner, papier, materiały biurowe
2. Kawa i ciastka dla Redakcji.
3. Budżet rozwojowy, czyli nowe perspektywy rozwoju Pegazów, typu:
- budżet na lepszą promocję, kolorowy druk, więcej łamów, delegacje, podróże w poszukiwaniu tematów,
4. Symboliczne honoraria autorskie / wierszówki dla redaktorów wydania.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni