Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

10 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

O AutorzeŻyciorys literacki

Jestem pisarzem- poetą, prozaikiem, felietonistą. Moje życie i pisanie zdominowali dwaj pisarze: Adolf Dygasiński i Stefan Żeromski. Ten pierwszy nazywany jest „piewcą Ponidzia”, czyli krainy moich przodków, a ten drugi piewcą Świętokrzyżczyzny, i Kielc, gdzie spędziłem młodość i całe dorosłe życie. Te dwie krainy, pierwsza rozległa i leniwa jak rzeka Nida, z lessowymi wzgórzami, na których znajdują się grodziska plemienia Wiślan i druga, miejska oraz puszczańska, pełna duchów powstańczych i partyzanckich szlaków określiły moją twórczość pisarską.

Urodziłem się w rodzinie nauczycielskiej, mój ojciec był polonistą i zaraził mnie pasją czytania. Na świat przyszedłem w Skalbmierzu, małym miasteczku na Pomidziu, wsławionym w czasie ostatniej wojny wielką bitwa partyzancką w obronie Partyzanckiej Rzeczypospolitej, w dniu 16 stycznia 1953 roku, a kilka miesięcy później zmarł dyktator, Józef Stalin, który odcisnął piętno na całej epoce.

 


(Podczas spotkania w kieleckim oddziale Civitas Christiana. Na zdjęciu, od lewej: Kazimierz Kołomyja, Zdzisław Antolski i Ryszard Koziej)

 


 

Dzieciństwo przedszkolne spędziłem we wsi Złota Pińczowska, a podstawówkę ukończyłem w sąsiedniej wsi – Pełczyska. W 1968 roku moi rodzice przeprowadzili się do Kielc i tak dostałem się w orbitę Żeromskiego. Skończyłem liceum jego imieniem, a moja profesor języka polskiego, pani doktor Helena Wolny, lubiła obu tych pisarzy. Dzięki niej zamieściłem swoje pierwsze młodzieńcze wiersze w szkolnym piśmie „Młodzi Idą”, w którym przed wojną publikował m. In. Gustaw Herling Grudziński. Spotkałem Go w Kielcach w latach 90. Kiedy, jako mieszkaniec Neapolu, odwiedził miasto swojej młodości.

Później studiowałem na kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, najpierw filologię polską, a następnie pedagogikę kulturalno – oświatową. Z kieleckim środowiskiem literackim  zetknąłem się w 1974 roku, kiedy to drukiem ukazał się almanach „Bazar poetycki”. Patronowali mu pisarze związani z grupą „Ponidzie”, zaczynającą swoją drogę twórczą pod okiem pisarza Waldemara Babinicza. Byli to: Ryszard Miernik, Henryk Jachimowski, Bogdan Pasternak i poeta oraz reportażysta – Zbigniew Nosal. W tym samym roku ukazał się mój wiersz pt. „Lato”, w piśmie „Radar”.

Mój debiut książkowy to zbiorek wierszy pt. „Samosąd”, wydany przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Pozytywna recenzja z tego zbiorku, pióra Jana Marxa, ukazała się w „Poezji”. Jako prozaik debiutowałem opowiadaniem „Motocross” w „Nowym Wyrazie”. Później wiersze i opowiadania publikowałem w „Tygodniku Kulturalnym”, za namową Tadeusza Nowaka, jednego z moich mistrzów pióra.

 


(Niektóre z nagród Zdzisława Antolskiego)

 

 

Otrzymałem wiele nagród na konkursach literackich, spośród których najbardziej cenię Nagrodę im. Andrzeja Bursy w Krakowie, którą wręczał mi Jerzy Harasymowicz oraz Nagrodę Czerwonej Róży w Gdańsku, w 1982 r. . „O Nagrodę Jesiennej Chryzantemy” (Płock 1978). „O Świętokrzyską Lirę Poezji” (Kielce 1979, 1982), „O Laur Liścia Akantu” (Olsztyn 1981), na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Poezji (Łódź 1985r.) Także laureat miesięcznika „Przemiany” (Kielce 1974)., W 1983 roku otrzymałem I Nagrodę w Konkursie redakcji pisma „Nowa Wieś” oraz Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, na zestaw wierszy pod hasłem „Ziemia moich wierszy”. Przewodniczącym jury był znakomity poeta – Tadeusz Nowak. Natomiast w 1097 otrzyałem nagrodę w konkursie  poetyckim „Źródło, gdzie jurorami byli m. In. Józef baran i Marian Pilot.

W roku 2001 zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Otrzymałem także Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2005.

 

 


(Podczas przyznania orderu Gloria Artis)

 

 

Publikowałem w „Poezji”, „Twórczości”, „Frazie”, „Tygodniku Kulturalnym”. „Okolicach”. „Przemianach”. Co tydzień ukazują się moje nowe teksty na portalu Pisarze.pl

 

Dlaczego patronat?

Przyznane środki pomogą mi przy wydawaniu następnych książek. Każdy grosz się liczy i sprawia, że mogę więcej czasu poświęcać na pisanie. Ten system umożliwia mi też bezpośredni kontakt z moimi stałymi czytelnikami. 

 

Twórczość:

Poezja:

 • Samosąd,  Warszawa 1978
 • Sam w tłumie, Łódź 1980
 • Do snu przebieram się za sobowtóra, Łódź 1981
 • Okolica Józefa, Łódź 1985
 • Sejsmograf, Kielce 1990
 • Walka stulecia, Kielce 1993
 • Józefy, Kielce 1993
 • W sadzie sen, Kielce 1998
 • Okolica Józefa i inne wiersze, Kielce 2000
 • Nidy Skamander Kielce 2007

 

Proza:

 • Moje Ponidzie, Kielce 1994
 • Ściąga z miłości, Kielce 1995
 • Karta choroby, Kielce, Warszawa 2000
 • Zdrada, Kielce 2001
 • Maszyna matafizyczna, Kielce 2012
 • Furtka w czasie – opowiadania, Kielce 2013

 

Uczestniczyłem w bardzo wielu antologiach, ale szczególnie sobie cenię udział w książce pod redakcją Reny Marciniak pt. „Rysopis”.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

1 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję! Każdy grosz się liczy. Każdemu z moich patronów wyślę podziękowanie drogą elektroniczną.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Jest to znaczna pomoc dla mnie i mojej twórczości, która zwiększa mój komfort pisania. W ramach tego progu, wyślę podziękowania listem fizycznym (przynajmniej raz na trzy miesiące) z własnoręcznym podpisem.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Chciałbym docenić Twój wkład jako bardziej zaangażowanego czytelnika. W zamian za ten próg oferuję wszystko, co dostępne w poprzednich oraz ostatnio wydany tomik (z dedykacją dla wybranej osoby na wskazany adres) i przesyłkę każdej następnej książki.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Jest to ogromna pomoc dla mojej twórczości. Dzięki tej wpłacie znacznie zwiększa się mój komfort pisania i możliwość wydawania następnych pozycji i artykułów. W zamian za ten próg oferuję: wszystko, co we wcześniejszych (list + książki). W każdej następnej książce, Twoje nazwisko może ukazać się (wedle życzenia) na specjalnej karcie z podziękowaniami dla sponsorów).
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję! Chciałbym się jakoś się odwdzięczyć za tak dużą pomoc. W zamian za ten próg, oferuję wszystko z wcześniejszych (list, książki i podziękowania dla sponsora). Przynajmniej raz na trzy miesiące (zależnie od ilości patronów na tym progu) mogę napisać recenzję, opinię lub porady dotyczące nadesłanych tekstów. Tekst będzie życzliwy, ale szczery i fachowy.
Zostań patronem

Polecani Autorzy