Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

7

patronów

235 zł

miesięcznie

2150 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
390
miesięczne wsparcie
489
liczba patronów

  Psychatog.pl, to strona dla polskich fanów Magic: the Gathering, której celem jest przybliżenie graczom zasad, strategii oraz historii tej legendarnej karcianki. Działamy non-profit, ale pragniemy dostarczać materiały wysokiej jakości i wynagradzać za to naszych redaktorów i pisarzy.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
47 %
100%
osiągnięto 47%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 265 zł
Płacimy godnie, ilustrujemy i nagrywamy
No to mamy 500 plus! Teraz możemy godnie opłacać autorów/tłumaczy płacąc 100 lub więcej złotych za tekst. Do tego możemy finansować nagrywanie filmów omawiających treści.
0%
23 %
100%
osiągnięto 23%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 765 zł
Jedziemy pełna parą!
Teraz już materiały powstają za godną pracę, stać nas na grafików i filmy. Wszystko co zbierzemy ponad 500 zł będziemy wydawać na kolejnych autorów oraz rozpoczniemy pracę nad oddzielnym serwisem Wiki. Dzięki niemu powstanie ładna dokumentacja, materiały będziemy mogli zgrabnie prezentować i linkować, ale także będziemy mogli opłacić serwer, poprawić bezpieczeństwo itd.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 50 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Opłacenie jednego tekstu do naszego Lore Mtg po polsku
50 zł, to minimalna kwota jaką chciałbym przekazać za przygotowanie jednego materiału na temat danej historii ze świata Magica, np. okres "The Brothers' War", czyli wojen Urzy z Mishrą czy też okres "Ice Age (64 AR to 2943 AR)".
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Opłacenie dwóch tekstów z Lore Mtg po polsku
Właśnie nas stać na dwa teksty na miesiąc. Zaczynamy się rozpędzać : )
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 200 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Przygotowanie ilustracji do tekstów
Na poziomie tego celu mamy już dwa regularne teksty opłacane co miesiąc. 100 zł, to minimalna kwota jaką chciałbym przekazać autorowi niewielkiej grafiki lub grafik za ilustrację tych tekstów. Jeśli zbierzemy więcej, to nadwyżka pójdzie do podziału między pisarzy/tłumaczy i grafika(ów).

Oczywiście obecność grafik w projekcie zależy mocno od samych grafików. Jeśli nie znajdziemy odpowiednich i chętnych osób do współpracy, to pieniądze rozdysponujemy na autorów i przeznaczymy częściowo na filmy i wiki.

O Autorze

Psychatog.pl jest serwisem internetowym poświęconym karcianej grze Magic: the Gathering. Naszym celem od zawsze było wspieranie polskich miłośników Mtg, dostarczanie artykułów na temat zasad, strategii oraz historii gry.

Jako założyciel serwisu, ale też emerytowany gracz z ogromnym stażem, chciałbym dać polskim fanom Magica coś więcej. Gra powstaje już od dwudziestu lat i nigdy nie była wydana w języku polskim, więc pragniemy przybliżyć innym jej fabułę. Szczątki historii można znaleźć porozrzucane na kartach, w książkach,  na różnych serwisach internetowych oraz na stronach wydawcy (Wizards of the Coast), ale praktycznie tylko w języku angielskim. 

Teraz chcemy rozpocząć pracę nad swoistym Wiki dla polskich graczy, zebrać wszystkie historie w jedno miejsce i tłumaczyć je na ojczysty język. Część zebranego materiału chcemy zilustrować lub przedstawić w formie filmów (które będziemy nagrywać na kanał w Youtube). 

Psychatog.pl, pod którego szyldem prowadzimy prace działa non-profit. Wszystko finansuję obecnie z własnej kieszeni. Chcemy dostarczać materiały wysokiej jakości, więc szukam wsparcia, aby wynagradzać naszych redaktorów i pisarzy za ich pracę. Za zebrane pieniądze chciałbym także sfinansować budowę strony z odpowiednim wiki obsługującym dokumentację.


Pozdrawiam i zapraszam do wspierania naszego projektu!

- twórca i redaktor naczelny serwisu Psychatog.pl
Przemysław "Ober" Oberbek

Psychatog i Jace

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję za wsparcie : ) Każdy akt solidarności z nami pokazuje, że robimy dla Was fajną robotę!

W zamian za pomoc, każdy z patronów będzie zapisany na liście sponsorów naszego projektu.
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 2
Bardzo dziękuję za wsparcie! Nawet symboliczne kwoty pomagają nam w zebraniu pieniędzy dla autorów zaangażowanych w projekt.

W zamian za pomoc, każdy z patronów będzie zapisany na liście sponsorów naszego projektu.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
To miłe, że jest chęć rozwijania tego projektu! Właśnie wspierasz połowę jednego tekstu.

Oprócz wpisania Cię na listę sponsorów, podziękujemy Ci także na naszej fanstronie fb oraz w tradycyjnym cotygodniowym Przeglądzie Prasy w serwisie Psychatog.pl.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 4
Fantastycznie! Właśnie nas stać na opłacenie kolejnego tekstu! Nie lubię jak ludzie pracują za tzw. wpis do cv i samej ideologii. Dostarczanie dobrej jakości materiałów musi być dobrze wynagradzane.

Drogi Patronie, pod każdym tekstem, który powstanie dzięki temu wsparciu, znajdzie się informacja o Tobie, Twojej firmie lub działalności.

Jako bonus dostaniesz również jednego z naszych pluszaków lub specjalną, zimowa czapkę Psychatoga (do wyboru).

* Ten próg zawiera oczywiście także nagrody z niższych progów (5, 25).
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
No to stać nas właśnie na dwa opłacane, regularne teksty do naszego projektu! Lore magicowy po polsku właśnie się rozrasta! Co prawda prowadzimy projekt od początku historii i trzymamy się tzw. timeline, ale jeśli masz sugestię na poboczny temat, albo jakaś część historii według Ciebie powinna być właśnie teraz opisana, to pisz, zgłaszaj, sugeruj!

Drogi Patronie, dostaniesz od nas także matę do gry z jedną z naszych dotychczasowych grafik.

* Ten próg zawiera oczywiście także nagrody z niższych progów (5, 25, 50).
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Teraz nie tylko stać nas na regularne opłacanie tekstów, ale także możemy dać podwyżki pisarzom :D Ponadto, zapraszamy grafików do naszego projektu. Chcielibyśmy, aby przynajmniej część naszych tekstów posiadało własne, oryginalne ilustracje.

Część materiałów będzie także przedstawionych na filmach w serwisie YouTube. Drogi Patronie, możesz wybrać, który z naszych tekstów o Lore zostanie omówiony w filmie. Znajdą się w nim także specjalne podziękowania za Twoje wsparcie.

Dostaniesz również specjalną matę Psychatoga z nową grafiką przygotowaną wyłącznie dla Patronów. Proponujemy byś sam wybrał jedną z postaci magicowego świata, która znajdzie się na grafice.

* Ten próg zawiera oczywiście także nagrody z niższych progów (5, 25, 50 i 100).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy