Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

40 zł

miesięcznie

4750 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
862
miesięczne wsparcie
634
liczba patronów

  Jesteśmy blogerami specjalizującymi się w analizie danych statystycznych dotyczących polskiej koszykówki. Naszym celem jest zainteresowanie jak największej liczby kibiców innym spojrzeniem na koszykówkę – od strony liczb i analizy statystycznej.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 10%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 360 zł
Miesięczne utrzymanie
Taka kwota koszt jaki musimy rocznie przeznaczyć na utrzymanie strony. Dzięki osiągnięciu tego progu będziemy mogli opłacić rachunki za domenę, serwer oraz podrzucić kilka złotówek programiście i grafikowi, którzy dbają o estetyczną stronę bloga.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 960 zł
Realizacja nowych pomysłów
Czas to pieniądz. Ilość danych z każdym dniem rośnie w błyskawicznym tempie, wiele rzeczy nam umyka i nie o wszystkim możemy napisać bo zwyczajnie musimy wybierać między pracą, życiem prywatnym i blogiem. Nie zamierzamy stać w miejscu i chcemy się rozwijać wprowadzając nasze nowe pomysły, które Was na pewno nie raz zaskoczą.

O Autorze

Od marca 2015 roku zaczęliśmy zbierać dane, a w sierpniu stworzyliśmy jedyny w Polsce blog o statystykach polskiej koszykówki. Tworzymy treści dla kibiców bardziej zaangażowanych w basket i tych dla których koszykówka jest tylko miłym akcentem sobotniego wieczoru lub niedzielnego popołudnia.

 

Pod szyldem Pulsu Basketu kryje się grupa pasjonatów koszykówki, którzy mają bzika na punkcie cyferek, porównań i analizy danych, a także są świetnymi grafikami, których dzieła możecie zobaczyć poniżej:

 

 

 

Naszym głównym celem jest stworzenie największej na świecie bazy statystycznej dotyczącej polskiej koszykówki, zaczynającej się od Polskiej Ligi Koszykówki i Basket Ligi Kobiet przez wszystkie szczeble rozgrywek męskich i żeńskich oraz młodzieżowych po osiągnięcia naszych koszykarskich reprezentacji oraz polskich klubów grających w europejskich pucharach.

 

RAZEM doprowadzimy statystyki polskiej koszykówki co najmniej do poziomu NBA („Sky is the limit”).


Czym możemy się pochwalić?

Do tej pory udało nam się stworzyć m.in.:

- listę osiąganych Kamieni Milowych przez zawodników występujących w Polskiej Lidze koszykówki (fot. ze strony PGE Turów Zgorzelec i Rosy Radom)

 

 

 

- wyniki statystyczne line-upów

 

 

 

- mapy rzutów oraz asyst, heat mapy

 

 

Posiadamy również wiele innych danych, które mogą pomóc trenerom podczas skautingu zawodników i drużyn.


Dlaczego patronite?

Mamy mnóstwo pomysłów, które chcielibyśmy realizować w ramach Pulsu Basketu, ale najzwyczajniej w świecie nie umiemy wszystkiego zrobić sami. Zaangażowanie w projekt kolejnych osób - w szczególności programistów - kosztuje.

 

Gdyby znalazły się kluby/firmy, zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
W 5 minucie meczu popełniasz piąty faul w ataku i siadasz na ławie. Przez resztę spotkania zastanawiasz się co zrobić z piątakiem, którego zarobiłeś ciężko pracując na boisku stawiając kolegom ruchome zasłony. Jeśli uważasz, że wykonaliśmy fajną pracę w czasie, gdy Ty siedziałeś na ławie przelej „piątaka” na nasze pozostanie w grze.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Przechwyciłeś 10 piłek w meczu, a od sezonu 2003/04 udało się to tylko dwóm zawodnikom PLK. Czuj się wyróżniony! Za „dyszkę” Twoje imię i nazwisko/nick pojawią się na specjalnej zakładce z podziękowaniami na naszym blogu.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Zebrałeś 20 piłek! Jesteś w ścisłej czołówce rekordzistów ligi, ale pewnie chcesz się dowiedzieć ile zabrakło do zajęcia pierwszego miejsca. Damy Tobie możliwość zasugerowania tematu artykułu, dzięki któremu takie informacje uzyskasz oraz dodatkowo pojawisz się na liście Wielkich Ludzi, którą znajdziesz na naszej stronie.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoja drużyna zakończyła kolejny mecz ze skutecznością 50% za 3. Interesuje Cię z jakich pozycji najczęściej trafialiście i kto zanotował najwięcej asyst przy rzutach zza łuku? Za taki wyczyn napiszemy dwa raporty w miesiącu o Twojej drużynie. Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z bonusów, o których mowa wyżej.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
100 punktów w meczu! Jesteśmy „excited”! Pobiłeś rekord ligi zdobytych punktów w jednym meczu, ba wyrównałeś rekord NBA! Chylimy czoła i kłaniamy się nisko za taki wyczyn! W ramach okazania naszego szacunku do Ciebie dostaniesz unikatową koszulkę Pulsu Basketu, a do tego możesz skorzystać ze wszystkich opisanych poniżej nagród.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Mieliście „dzień konia”. Rzuciliście krzesłem i ono też wpadło do kosza, dzięki świetnej dyspozycji zdobyliście 200 punktów w meczu, czym ustalacie rekord ligi. Historyczny wyczyn zostanie uwieczniony na specjalnie spersonalizowanej grafice, którą będziesz mógł wydrukować i powiesić na ścianie. A przy okazji spotkania wyskoczymy na regeneracyjne piwo po zwycięskim meczu.

A jak naprawdę zwariowaliście i chcecie wydać większe siano na Puls Basketu to dajcie znać stworzymy kolejny próg! PS. Pamiętacie naszą zeszłoroczną zabawę „Droga do finału”?
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy