Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

43

patronów

760 zł

miesięcznie

Miejsce w rankingu Autorów
190
miesięczne wsparcie
144
liczba patronów

  Puls Kosmosu to portal z najnowszymi doniesieniami z zakresu astronomii, astrofizyki, kosmologii, eksploracji przestrzeni kosmicznej i technik satelitarnych. Lider pod względem ilości informacji dostarczanych codziennie do szerokiej rzeszy miłośników astronomii oraz osób profesjonalnie zajmujących

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
52 %
100%
osiągnięto 52%
cel: 1459 zł miesięcznie
brakuje 699 zł
Minimalna krajowa :)
Nie ma to jak ambicje :-) Z uwagi na fakt, że spędzam na pisaniu Pulsu Kosmosu więcej niż ustawowe 160 godzin miesięcznie - takim cichym marzeniem jest zamiana tej pracy na chociażby minimalną krajową. Do tego czasu, podczas pisania / tłumaczenia artykułów zmagam się z myślą "Rzuć to i zajmij się jakąkolwiek pracą, która zapewni Ci chociaż minimalną krajową." :) Taka myśl powoduje spadek motywacji, a tym samym spadek wydajności, a tym samym.... mniej treści niż mogłoby się pojawić na portalu.
0%
23 %
100%
osiągnięto 23%
cel: 3259 zł miesięcznie
brakuje 2499 zł
Średnia krajowa
Średnia krajowa jest jak przepustka w więzieniu - wszyscy o niej słyszeli, nikt jej jednak nie widział.
A tak na serio jest to wysoki poziom, ale jednocześnie jest to poziom, który pozwoli na to, aby myśleć o Pulsie Kosmosu jak o projekcie na lata. To już kwota na tyle duża, że oprócz zaspokojenia jakichś codziennych potrzeb, opłat itd. pozwoli na techniczny rozwój portalu. Byłoby z czego odłożyć na sprzęt fotograficzny (do produkcji na YouTube), na wsparcie dla osób, które gościnnie piszą na Pulsie Kosmosu dodatkowe treści, na dodatkowe projekty edukatorskie. Inaczej mówiąc - im większy poziom tym więcej czasu mogę przeznaczyć na tworzenie portalu, tym więcej treści będzie się tu pojawiać. Tam gdzie środki - tam i działania.

O Autorze

Cześć,

 

 jestem Radek. 

 

Nie wystarczy? Dla chętnych zatem wersja nieco dłuższa.

 

Kilka lat temu, w wieku 32 lat postanowiłem zmienić swoją dotychczasową pracę tłumacza i lektora języka angielskiego na coś zupełnie innego. Aby było ładnie i oryginalnie zdecydowałem się podjąć studia na kierunku astronomia - tematyka kosmiczna była mi bliska już pod koniec XX wieku, gdy zainteresowany przez tatę gapiłem się najpierw na kometę Hale'a-Boppa, a potem spędzałem długie noce siedząc na zewnętrznym parapecie mieszkania na pierwszym piętrze z lornetką wycelowaną głównie w gwiazdozbiory Łabędzia, Lutni, Delfina i Orła - w sumie nawet nie wiem dlaczego te. 

 

Tyle o mnie.

 

Jako student zauważyłem w pewnym momencie brak konkretnego źródła informacji o najnowszych odkryciach astronomicznych. W sumie nie - takie źródła istniały, ale strasznie blado wypadały w porównaniu z ilością informacji dostępnych w języku angielskim. Bez dłuższego zastanowienia, w drodze eksperymentu, 12 lutego 2015 r. założyłem na Facebooku fanpage o nazwie Puls Kosmosu (nad nazwą nie myślałem za bardzo, bo wiedziałem, że najprawdopodobniej po kilku dniach mi entuzjazm przejdzie, tak jak to było wcześniej chociażby z portalem motoryzacyjnym autotest24.pl :) ).

 

 

I tak z dnia na dzień ilość postów rosła, 5 polubień zamieniło się w 50, 50 w 100, 100 w 200 i im dalej w las tym trudniej było przestać. Taki typowy nałóg. 

 

W pewnym momencie pojawiły się problemy z profilem na Facebooku - ciężko było dostać się do dawnych postów, profil trzeba było rozwijać w nieskończoność. Na początku maja 2015 zarejestrowałem zatem domenę www.pulskosmosu.pl i umieściłem pod nią blog, który był dużo wygodniejszy w obsłudze zarówno dla mnie jak i dla rosnącej rzeszy Czytelników.

.

.

.

Mijają dwa lata, mamy rok 2017, w międzyczasie do zespołu dołączali i znikali rewelacyjni ludzie. Kilkaset polubień profilu na Facebooku w międzyczasie zamieniło się w niecałe 16 000, mamy za sobą nieśmiałe i raczej nieudane próby z YouTubem,

 

 

 

 

mamy też ciekawe doświadczenia z mało popularnymi w Polsce podcastami,

 

 

regularnie recenzujemy książki popularno-naukowe,

 

http://www.pulskosmosu.pl/inne/recenzje/

 

błądzimy po innych portalach,

 

http://antyweb.pl/sonda-dawn-czyzby-czekal-nas-kosmiczny-hat-trick/

 

 

kilkukrotnie wpadając przypadkiem przed kamery telewizyjne.

 

Portal ma już konkretną renomę, pozycja na rynku portali o tematyce astronomicznej wydaje się niezagrożona (choć konkurencja goni),

 

ale...

 

rozwój prowadzi do sytuacji, w której zaczyna brakować czasu na naukę, na pracę, na szukanie dodatkowych zajęć, a portal nadal nie generuje żadnego zysku finansowego. Choć portal od samego początku nie był "pomysłem na biznes" to teraz zaczyna on wpływać na rzeczywistość. 

 

13 maja, w drugie już w życiu osiemnaste urodziny, podejmuję racjonalną decyzję o zawieszeniu działalności portalu. Wszak nie zawsze można robić to co się lubi, ale z pewnością trzeba robić to co pozwala na utrzymanie.

 

Plan jest taki, aby teraz skupić się na zarabianiu, spłacaniu zaległości, płaceniu rachunków i życiu takim jakie wiodą wszyscy wokół.

 

Na drodze do realizacji planu staje Wasz zdecydowany opór:

 

https://www.facebook.com/pulskosmosu/posts/1935223456762130

 

Dajecie wyraz swojemu niezadowoleniu jak nigdy dotąd. Szczerze mówiąc nie sądziłem, że aż tyle osób czyta na bieżąco profil PK. Co więcej, w toku dyskusji pojawiają się także informacje, że portal jednak nie jest aż tak znany jak mógłby być. Pojawiają się osoby, które w ogóle nie słyszały o Pulsie Kosmosu choć interesują się astronomią.

 

Wasze deklaracje wsparcia projektu w przypadku jego reaktywacji sprawiają, że nie mam wyboru - muszę spróbować raz jeszcze. 

I bardzo dobrze, bo po jednym dniu bez pisania postów astronomicznych zaczynałem się zastanawiać czy to już syndrom odstawienia nałogu - brakowało mi tego stałego dopływu nowych informacji.

 

Dlatego też już następnego dnia - 14 maja - postanowiłem dać sobie i Pulsowi Kosmosu jeszcze jedną szansę.

 

https://www.facebook.com/pulskosmosu/photos/a.1561265484157931.1073741827.1561244344160045/1935858703365272/?type=3&theater

 

Zobaczymy jak nam pójdzie teraz - może okaże się, że Puls Kosmosu jest w stanie sam się utrzymać, że może stać się marką, która na długie lata zagości w polskim internecie.

 

Stąd i ten profil.

Myślę, że po kolejnych 3 miesiącach będzie można ocenić szansę na utrzymanie portalu.

Aktywnością i ilością informacji postaram się Was przekonać, że wsparcie portalu ma jednak sens.

 

A zatem nadchodzi... Puls Kosmosu 2.0

 

Cytując klasyka:

 

To jak, pomożecie?

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 6
MILIONY MONET
Jeżeli zostało Ci 5,17 PLN na koncie, do banku daleko, a bankomat uparcie nie chce wypłacać monet - specjalnie dla Ciebie jest kosmiczny bank monet! :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 19
ZAMIAST CZASOPISMA

Puls Kosmosu to najlepsze czasopismo astronomiczne - tak futurystyczne, że nie wymaga papieru i codziennie jest aktualizowane. O takich rzeczach to pisał tylko Arthur C. Clarke i Stanisław Lem. Potraktuj wsparcie Pulsu Kosmosu jako zakup najlepszego (i jednego z tańszych) czasopism astronomicznych na rynku, a codziennie będę Ci dostarczał odpowiedniej dawki astronomii. Zalecane przez lekarzy i farmaceutów.

Jako Patron uzyskasz dostęp do publikowanego co miesiąc e-magazynu, w którym znajdziesz artykuły opublikowane w danym miesiącu na portalu oraz materiały dodatkowe: inne niepublikowane doniesienia prasowe, autorski artykuł edukacyjny oraz wywiad. Dodatkowo, co miesiąc wśród Patronów z tego progu rozlosowana zostanie jedna z książek recenzowanych w danym miesiącu na portalu. Na tydzień przed publikacją otrzymasz także dostęp do najnowszych odcinków podcastu.
Będziesz miał możliwość zakupu t-shirtu z grafiką Pulsu Kosmosu podkreślającą Twój wkład w rozwój portalu. Patronat w kwocie 10 PLN gwarantuje Ci także miejsce na liście Patronów naszego portalu, która będzie znajdowała się w osobnej zakładce na portalu.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 12
DLA NAŁOGOWCÓW

Zmagasz się z nałogiem? Nie możesz odmówić sobie papierosa czy zakupu dodatkowego sześciopaku piwa? Przeprowadź sabotaż na swój nałóg i zanim pójdziesz do sklepu poddać się swojemu nałogowi wydaj te pieniądze na Puls Kosmosu, wydaje je na swoją wiedzę - to najszlachetniejsza forma walki z nałogiem. Jeżeli nie masz nałogu... nie oszukuj się, słodycze to też nałóg. W ramach tego progu otrzymasz dostęp do e-magazynu z poprzedniego progu oraz możliwość regularnego wpływania na pojawiające się w nim treści. Co miesiąc zaproponuję kilka tematów, o których mogę szerzej napisać w następnym numerze. To Wy będziecie głosować na najbardziej według Was ciekawy temat. Patronat w kwocie 20 PLN gwarantuje Ci także miejsce na liście Wspierających nasz portal, która będzie znajdowała się w osobnej zakładce na portalu.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 4
DLA FILANTROPÓW

Wiesz, że nie ma tak drogich czasopism astronomicznych, ale chcesz wspierać media niezależne. Marzą Ci się portale, które nie są nastawione na sensacje, ale przedstawiają tylko sprawdzone informacje, prowadzone są przez prawdziwych pasjonatów i konkurują z rozwiązaniami komercyjnymi. A może po prostu od dawna czytasz Puls Kosmosu i wiesz, że to najlepszy serwis wiadomości astronomicznych w języku polskim i chcesz zapobiec jego zniknięciu z przestrzeni wirtualnej? Twój wkład będzie doceniony. Patronat w kwocie 50 PLN gwarantuje Ci miejsce na liście Wirtualnych Właścicieli naszego portalu, która będzie znajdowała się w osobnej zakładce na portalu oraz wszystkie nagrody z poprzednich progów. Oprócz tego - możesz sam/a zaproponować temat artykułu lub podcastu.Będziesz miał tym samym możliwość proponowania tematów do artykułów weekendowych i podcastów. Być może korcą Cię jakieś pytania, a nigdzie nie znalazłeś/aś na nie odpowiedzi? Znajdziemy je za Ciebie!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
DLA OBCYCH CYWILIZACJI

Za 100 PLN to można w sklepie obok kupić 7 par trampek pozbawiając się problemu z obuwiem na cały rok. Czujesz jednak w sobie żyłkę mecenasa nauki i sztuki? Ze sztuką Ci nie pomogę, ale z nauką już mogę się postarać. Odczuwasz, że w obliczu rozkładu polskiej edukacji, w obliczu eliminacji treści popularyzujących naukę w mediach powszechnych musisz wziąć odpowiedzialność za dzieci i młodzież na swoje barki? Jeżeli tak - postaram się razem z Tobą i dzięki Tobie szerzyć wiedzę ciekawą i wartościową walcząc na froncie walki z ciemnotą, powrotem do średniowiecza. Razem podniesiemy jakość wielu ścian na Facebooku wplatając między memy i informacje o gwiazdach show-businessu informacje o prawdziwych gwiazdach - tych dostępnych dla każdego. Patronat w kwocie 100 PLN gwarantuje Ci także miejsce na liście Mecenasów naszego portalu, która będzie znajdowała się w osobnej zakładce na portalu. Jeżeli posiadasz firmę - logo Twojej firmy ląduje w treści artykułu i w dolnym panelu strony głównej jako Mecenas Portalu. Wspomnę także o Twoim wsparciu w podcaście.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy