Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

25 zł

miesięcznie

75 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
909
miesięczne wsparcie
950
liczba patronów

  Jestem autorką bloga Miejska Pustelniczka - bloga, którego ideą jest udostępnianie treści, które pomagają zrozumieć siebie i drugiego człowieka. Zajmuję się filozofią praktyczną, medytacją, rozwojem osobistym i wiedzą o różnych kulturach. W czerwcu planuję otworzyć też analogiczny kanał na YouTube.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 975 zł
Rozwój Miejskiej Pustelniczki
Comiesięczne wsparcie w wysokości 1000 zł pozwoli mi na ograniczenie pracy zarobkowej na rzecz rozwoju bloga i vloga Miejskiej Pustelniczki, dzięki czemu mogłabym więcej czasu poświęcić upowszechnianiu filozofii oraz trzeźwego podejścia do rozwoju osobistego i medytacji. Dla Was oznacza to więcej ciekawych wpisów i filmików w tygodniu.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1975 zł
Warsztaty medytacji
1. Dalszy rozwój Miejskiej Pustelniczki.
2. Jako instruktorka Station Nord współprowadzę warsztaty medytacji. Aby je zorganizować, trzeba wynająć odpowiednio dużą salę, zapłacić za przejazd, nocleg i wyżywienie na miejscu. Takie wsparcie ułatwiłoby regularną organizację bezpłatnych warsztatów, być może odwiedzilibyśmy miejscowości, gdzie jeszcze nigdy nie było spotkania.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4975 zł
Cykl warsztatów rozwojowych
1. Dalszy rozwój Miejskiej Pustelniczki - większość czasu mogłabym poświęcić na pracę twórczą.
2. Przy takim miesięcznym wsparciu zorganizowałabym cykl warsztatów o konkretnej tematyce, np. szczęśliwe stany umysłu, stawianie i osiąganie celów, świadomość emocji, przemijanie, komunikacja, rozumienie drugiego człowieka, budowanie spełniających związków miłosnych itp. W zależności od długości wsparcia na takim poziomie, cyklów mogłoby być kilka lub mogłyby być w różnych miejscowościach.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9975 zł
Ponadwyznaniowe centrum odosobnieniowe
1. Dalszy rozwój Miejskiej Pustelniczki - większość czasu mogłabym poświęcić na pracę twórczą.
2. Odkąd zaczęłam zajmować się rozwojem osobistym i medytacją, marzy mi się stworzenie przestrzeni dla osób różnych wyznań, które pomoże odkrywać człowieczeństwo w sobie i w innych, miejsce, gdzie ludzie o różnych poglądach będą w stanie dostrzec pewne elementarne cechy, które są nam wspólne, miejsce wsparcia ludzkiego potencjału, edukacji wewnętrznej, lektury mistyków, praktyk umożliwiających zmianę.
Jeśli uda nam się osiągnąć próg 10 000 zł miesięcznego wsparcia, rozpoczęte zostaną prace na rzecz utworzenia takiego centrum odosobnieniowego (wybór i zakup ziemi, projekt, budowa). Jeśli tak się stanie, będę informować o przebiegu prac na fanpage'u, a być może założę wtedy osobną stronę poświęconą tylko temu tematowi.

O Autorze

Jestem autorką bloga Miejska Pustelniczka. Blog skierowany jest do miejskich pustelników, czyli tych, którzy niczym pustelnicy chcą poznać samych siebie, chcą cieszyć się byciem sam na sam ze sobą, chcą dotrzeć do najcenniejszej części nich samych, ale jednocześnie nie izolują się od świata, potrafią być z ludźmi i wsłuchiwać się w nich. Być może żyją w mieście, chodzą do pracy, mają rodziny, a być może żyją zupełnie inaczej… ale to, co ich łączy, to filozofia, czyli umiłowanie mądrości.

Ideą tego bloga jest udostępnianie materiałów, które pomagają zrozumieć siebie i drugiego człowieka.

Obszary tematyczne bloga to:

 • filozofia praktyczna,
 • medytacja w kontekście filozofii Abhidharmy,
 • rozwój osobisty i duchowy,
 • zrozumienie innych kultur.

Serie:

FILOZOFIA PUSTELNIKA: Seria o praktycznym podejściu do zagadnień z filozofii Zachodu i Wschodu.

TRZEŹWO O MEDYTACJI: Seria o medytacji i technikach medytacyjnych oparta przede wszystkim na filozofii Abhidharmy, nastawiona szczególnie na zagadnienia opisane w innych miejscach słabo lub w sposób mylący, zbytnio uproszczony.

ROZSĄDNIE O ROZWOJU OSOBISTYM: Seria dostarczająca materiały psychologiczne i filozoficzne do pracy nad sobą, bez "cudownych recept dobrych dla każdego".

KULTURY ŚWIATA: Seria obejmująca zagadnienia z zakresu kulturoznawstwa i religioznawstwa, pokazująca różnorodność światów, w których żyją ludzie.

BIBLIOTECZKA PUSTELNIKA: Seria o książkach zawierających treści ważne z punktu widzenia rozwoju człowieka.

BIBLIOTECZKA DOCIEKLIWYCH: Seria o książkach naukowych i popularnonaukowych, które z różnych powodów warto przeczytać. Głównie z zakresu religioznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii akademickiej, teologii.

O mnie:

Nazywam się Urszula Opyrchał.

Jestem absolwentką filozofii i kulturoznawstwa oraz instruktorką Station Nord, czyli centrum medytacji i rozwoju człowieka, które działa przy szkole Wschód-Zachód-Południe-Północ.

Jestem członkinią Stowarzyszenia Mensa Polska oraz autorką książki Etyka suficka w ujęciu Dżawada Nurbachsza oraz kilku artykułów z zakresu filozofii Abhidharmy, sufizmu i duchowości.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy