Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

32

patronów

740 zł

miesięcznie

9110 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
186
miesięczne wsparcie
188
liczba patronów

  Zajmuję się odkłamywaniem historii Polski i świata oraz przeglądem wydarzeń bieżących, choć to może zbyt duże słowa. Po prostu poruszam wątki, których boja się tknąć patentowani historycy i publicyści reżimowi. Jestem autorem kilku książek, artykułów prasowych oraz ponad setki nagrań na youtube.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
74 %
100%
osiągnięto 74%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 260 zł
Nagrania youtube
Osiągnięcie powyższej kwoty miesięcznej pozwoli mi na oderwanie się od innych zajęć i częstsze publikowanie filmów na YouTube. Nagrania o historii, postaciach przeszłych i współczesnych, przeglądy aktualnych wydarzeń z odniesieniem do tego co było kiedyś. Przy tym progu będę mógł sobie pozwolić sobie na co najmniej 10 nagrań w miesiącu, czyli znacznie więcej niż dotychczas
0%
24 %
100%
osiągnięto 24%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2260 zł
Wyprawy po Polsce
Osiągnięcie tego progu comiesięcznych, stałych wpłat pozwoli mi na przeprowadzanie kwerend i fizyczne wizyty w archiwach położonych na terenie kraju. Będę także w stanie podróżować i tworzyć filmiki tematyczne dotyczące zabytków i innych ciekawych miejsc związanych z historią Polski. W połączeniu z moim nieszablonowym podejściem do omawiania tematów może to poważnie zmienić nasze postrzeganie wielu spraw przeszłych i obecnych. Uważam, że warto jeszcze raz przyjrzeć się wielu kwestiom, które według głównego nurtu historiografii i polityki są uważane za niewzruszalne dogmaty. Przy okazji będę w stanie spotykać się z Wami - moimi subskrybentami, wszak mieszkacie w różnych zakątkach kraju.
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 7260 zł
Wyprawy zagraniczne
Tak spora kwota wsparcia pozwoli mi na wyjazdy do sąsiednich krajów i nie tylko. Kto z Państwa nie chciałby zobaczyć na moim kanale youtube nagrania z odpowiednim komentarzem z wizyty w British Museum albo muzeum masonerii w Alexandrii koło Waszyngtonu? Tak - takie muzeum naprawdę istnieje! Choć dla niektórych wciąż szokiem jest samo stwierdzenie, iż masoneria to fizyczny byt a nie tylko teoria spiskowa. Przy tym miesięcznym budżecie byłbym w stanie naprawdę wiele zdziałać i całkowicie poświecić się (oprócz wychowywania moich dzieci) pracy historyczno-polityczno-publicystycznej.

O Autorze

Witam. Nazywam się Radosław Patlewicz i jestem analitykiem, pisarzem, publicystą oraz youtuberem. Zajmuję się odkłamywanie historii Polski i świata, choć to może zbyt duże słowa. Po prostu poruszam wątki, których boją się tknąć patentowani historycy i dziennikarze na państwowych etatach, którym poprawność polityczna zabrania mówienia o pewnych sprawach.  Jestem autorem kilku książek oraz wielu pomniejszych artykułów prasowych. Prowadzę kanał youtube i czasem pojawiam się też w mediach internetowych. Dzięki państwa wsparciu będę mógł rozszerzyć swoją działalność poprzez częstsze wizyty w mediach, zakup wartościowych pozycji książkowych oraz wyjazdy do archiwów, muzeów i oddalonych od miejsca mojego zamieszkania bibliotek, zawierających ciekawe źródła historyczne. Zginie naród, który straci możliwość tworzenia własnej kultury. Dlatego jednym z moich głównych celów jest kultywowanie polskich tradycji i sprzeciw wobec nachalnej propagandy próbującej przerobić Polaków w bezkształtną masę, której wtłacza się do głów fałszywe idee demokratyzmu, pacyfizmu i tolerancjonizmu. Staram się by moje prace przeczyszczały umysły i wybudzały ze snu. Oczywiście nie jestem idealny i zdarza mi się popełnić błąd ale jak to powiedział Leszek Żebrowski - każdy powinien robić to co może i na ile ma umiejętności. Niektórzy nie lubią mojej twórczości, ponieważ nie mogą odnaleźć się w rzeczywistości pozbawionej iluzji. Wierzą w różne bożki, które pięknie mówią o patriotyzmie ale przy okazji sączą jad propagandy podszytej rusofilią, żydofilią i socjalizmem. Łatwiej ludzi oszukać, niż przekonać ich że są oszukiwani. Przede mną ciężka walka o cywilizację łacińską, Polskę i prawdę ale podejmuję się jej, bo warto. Nie tylko dla siebie ale też dla moich dzieci oraz dla Was kochani rodacy!

 

 

 

 

Link do mojego profilu facebook: https://www.facebook.com/Radek.Patlewicz

Link do mojego kanału youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrvrm9-f207nKoh0w4XYpSg

Link do mojego twittera: https://twitter.com/RadekPatlewicz

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 10
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 10
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 7
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 2
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, normalnie powinny tu być różne nagrody, które patroni otrzymują za różne kwoty, którymi wspierają danego autora - im większa kwota, tym większe benefity i ekskluzywne grona, do których można wejść. Uboga wdowa z Ewangelii nauczyła nas jednak czegoś innego: kwota nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko serce. Dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz mnie co miesiąc będę wdzięczny, gdyż pozwoli mi to rozwinąć działalność historyczno - publicystyczną, częściej pojawiać się w mediach, ruszać do odległych muzeów i bibliotek w celu eksploracji mało znanych źródeł itd.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy