Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

34

patronów

870 zł

miesięcznie

9160 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
172
miesięczne wsparcie
184
liczba patronów

  Polacy mieszkający w Azji przedstawiają informacje z pierwszej ręki – życie codzienne, praca, biznes, język, kuchnia, polityka, podróże, kultura, edukacja, rozrywka i inne.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
58 %
100%
osiągnięto 58%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 630 zł
Lepszy sprzęt
Takie wsparcie pozwoli nam na podniesienie jakości dźwięku i obrazu w naszych filmach. Cały czas staramy się ulepszać nasze zaplecze techniczne, niestety wiele rzeczy wymaga jeszcze dopracowania oraz dokupienia (np. dron do filmowania).
0%
29 %
100%
osiągnięto 29%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2130 zł
Odwiedzimy różne regiony Chin
Chiny to kraj, który ze względu na rozmiar swojej powierzchni trafniej jest porównywać do Europy jako kontynentu niż np. do kraju jakim jest Polska. Odległości pomiędzy prowincjami sięgają nawet 4000 tyś km przez co i różnice różnice pomiędzy poszczególnymi regionami są dość spore. Wsparcie w wysokości 3000 zł pozwoli nam na częściowe pokrycie wyjazdów do ciekawych i odległych zakątków Chin oraz na zrealizowanie celów z niższych progów.
0%
14 %
100%
osiągnięto 14%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5130 zł
Azja Południowo-Wschodnia oraz Daleki Wschód
Kwota ta pozwoli nam na wyjazdy do innych krajów regionu jak np: Wietnam, Birma, Kambodża, Laos, Tajlandia, Malezja, Singapur, Filipiny, Indonezja, Bangladesz, Indie, Japonia, Korea Północna, Korea Południowa, Mongolia, itp. oraz na zrealizowanie celów z niższych progów.
0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 12000 zł miesięcznie
brakuje 11130 zł
Druga noga w Kambodży.
Taka kwota pozwoli nam na stworzenie oraz utrzymanie stałej bazy na terenie Królestwa Kambodży oraz na zrealizowanie celów z niższych progów.

O Autorze

 

Raport z Azji (dawniej Raport z Państwa Środka)

Rozszerzamy naszą działalność blogersko - vlogową, coraz więcej informacji będzie się pojawiało nie tylko z Chin, ale także z innych krajów azjatyckich. Od lat piszemy i nagrywamy o Państwie Środka, odpowiadamy na wiele waszych pytań.

Obecnie coraz częściej chcemy Wam pokazać także inne kraje azjatyckie, pierwsze filmy z Kambodży, Filipin czy Wietnamu są już na naszym kanale.

Bardzo nas cieszą wiadomości napływające od Was o chęci wsparcia naszej działalności, abyśmy mogli jeszcze więcej tworzyć lepszej jakości filmów, wychodząc naprzeciw Waszym zapytaniom postanowiliśmy uruchomić patronite, abyście w ten sposób mogli wesprzeć naszą działalność.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 5
Dziękujemy za wsparcie! Każda złotówka to sygnał dla Nas że to co robimy ma sens.
Zostając naszym Patronem zyskujesz dostęp do specjalnej zamkniętej grupy na facebooku na której znajdziecie masę nigdzie indziej nie publikowanych zdjęć i filmów z Azji.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 10
Dziękujemy za wsparcie! Spośród Patronów z tego progu co miesiąc wybierzemy jednego któremu wyślemy niespodziankę z Chin lub innego azjatyckiego państwa.

Zostając naszym Patronem zyskujesz dostęp do specjalnej zamkniętej grupy na facebooku na której znajdziecie masę nigdzie indziej nie publikowanych zdjęć i filmów z Azji.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 3
Dziękujemy za wsparcie. Pośród patronów z tego progu co miesiąc wybierzemy dwie osoby, którym wyślemy upominek z Chin lub innego azjatyckiego kraju.

Zostając naszym Patronem zyskujesz dostęp do specjalnej zamkniętej grupy na facebooku na której znajdziecie masę nigdzie indziej nie publikowanych zdjęć i filmów z Azji.

Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 6
Patronom z tego progu będziemy chcieli podziękować osobiście, będziemy to robić zarówno na filmach jak i naszym profilu na fb,

Zostając naszym Patronem zyskujesz dostęp do specjalnej zamkniętej grupy na facebooku na której znajdziecie masę nigdzie indziej nie publikowanych zdjęć i filmów z Azji.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 6
Dziękujemy za wsparcie. Spośród Patronów z tego progu co miesiąc wybierzemy 4 osoby, którym wyślemy upominek z Chin lub innego azjatyckiego kraju.

Zostając naszym Patronem zyskujesz dostęp do specjalnej zamkniętej grupy na facebooku na której znajdziecie masę nigdzie indziej nie publikowanych zdjęć i filmów z Azji.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękujemy za wsparcie. Pośród Patronów z tego progu wybierzemy 5 osób, którym wyślemy upominek z Chin lub innego azjatyckiego kraju.

Zostając naszym Patronem zyskujesz dostęp do specjalnej zamkniętej grupy na facebooku na której znajdziecie masę nigdzie indziej nie publikowanych zdjęć i filmów z Azji.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! 100 zł to bardzo duże wsparcie. Wszyscy Patroni z tego progu otrzymają raz w miesiącu upominek z Azji, oczywiście dla nich są również przewidziane nagrody z niższych progów.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 1
Patroni z tego progu otrzymują wszystkie nagrody z mniejszych kwot oraz raz w miesiącu mogą być sponsorem odcinka (informacja o sponsorze oraz jego plansza pojawią się na początku i na końcu odcinka)
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Patroni z tego progu otrzymują wszystkie nagrody z mniejszych kwot oraz trzy razy w miesiącu mogą być sponsorem odcinka (informacja o sponsorze oraz jego plansza pojawią się na początku i na końcu odcinka)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Patroni z tego progu otrzymują wszystkie nagrody z kwot niższych oraz mogą wybrać temat na który nagramy jeden z odcinków
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Dla patrona z tego progu wyprawimy bankiet w tradycyjnej chińskiej restauracji w Kantonie, jeżeli sam nie będzie mógł przyjechać to zrobimy relację filmową, która pojawi się na naszym kanale.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy