Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

54

patronów

1557 zł

miesięcznie

28471 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
85
miesięczne wsparcie
107
liczba patronów

  Życie pisze najlepsze scenariusze. Możemy wspólnie zrealizować jeden z nich...

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
31 %
100%
osiągnięto 31%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 3443 zł
''SZKOŁA, KTÓRA NISZCZY'' mini serial na Youtube
Szkoła ma być miejscem, które rozwija charakter, buduje wiedzę i rozszerza horyzonty.

Jednak coraz częściej słyszymy o mrocznym świecie, ukrytym w szkolnych murach. Świecie, który deprawuje, krzywdzi i niszczy.

Możemy rzucić światło na ten świat. Możemy WSPÓLNIE stworzyć serial, który nazwie problemy , wobec których młodzi ludzie są bezradni.

Depresję.

Prześladowanie.

Samotność

Dzięki Waszemu wsparciu, choćby symbolicznej pięciozłotówce, możemy stworzyć produkcję, która zagości na szkolnych lekcjach, w domach, na ekranach smartphonów nastolatków. Koszt jednego odcinka to ok. 10.000 zł. Pieniądze idą na wynajem szkoły, wynagrodzenia dla aktorów, sprzęt, logistykę i resztę ekipy niezbędnej by pójść level wyżej.

Gdy młody człowiek styka się z bezsensowną przemocą, nękaniem, cyberprzestępczością, narkotykami czy brakiem zrozumienia, odpowiedzi nie szuka niestety u rodziców, ale w Internecie.

Niech nasz wspólny serial będzie odpowiedzią. Mądrą, dojrzała odpowiedzią, która pozwoli znaleźć drogę wszystkim nastolatkom, którzy w internetową wyszukiwarkę wpisują hasła:

„Dlaczego inni się ze mnie śmieją?”

„Jak zmienić szkołę?”

„Objawy depresji"

„Moje życie jest bez sensu...”

O Autorze

Dlaczego warto wesprzeć?

Nagrałem już kilka  filmów o podobnej tematyce i zawsze odbijały się szerokim echem. Cieszy fakt, że nauczyciele bardzo często prezentują te filmy na zajęciach jako matariał edukacyjny! Nie raz słyszałem,  że moje filmy mają lepszy wydźwięk niż kampanie społeczne za kilkaset tysięcy złotych...

Na przykład - film przestrzegający przed skokami na główkę zyskał ponad 8mln wyświetleń!!!

Teraz mam przed sobą nowy cel, ale nie zdołam go zrealizować bez Waszej pomocy.

Chciałbym, żeby serial był zrealizowany naprawdę profesjonalnie - i nie chodzi tu tylko o sprzęt. Swoja chęć udziału wyraził już np. Piotr Fronczewski!

Film może powstać tylko dzięki Wam

Pomimo przedstawienia tematu wielu instytucjom i agencjom reklamowym, niestety nikt nie chce pomóc. Już teraz tworzymy niesamowitą społeczność, która skupia się na wartościach - żywym dowodem była wspólna akcja koncertu niespodzianki dla niewidomego chłopca.

Zjawiliście się tak tłumnie, że nie starczyło miejsca by Was wszystkich pomieścić!

POMÓŻCIE mi raz jeszcze - i wspólnie stwórzmy coś niesamowitego!

A poniżej możecie zobaczyć inne filmy, które poruszają ważne problemy:

Świąteczna historia dziewczynki, która zbiera pieniądze na aparat słuchowy dla dziadka.

Eksperyment z chłopcem bez kurtki

Recytowanie Reduty Ordona przez aktorów i youtuberów

 

W moich filmach jestem zarówno scenarzystą, reżyserem, operatorem i montażystą.

 

Nie mam ekipy, która robi to za mnie. Nie narzekam bo kocham to co robię :) No i jestem też introwertykiem, 3 osoby dla mnie to już tłum więc wolę trudniej ale samemu :P

Temat Patronite był mi już proponowany wiele razy ale jakoś nie byłem wstanie prosić Was o wsparcie...

Nie publikuje często, zdarza się, że jeden film na miesiąc właśnie przez brak czasu czy funduszy. Często film to kilkaset do  nawet kilka tysięcy złotych- czas, lokacje, gaże dla aktorów,a tu obiad postawić, a tu zwrócić za transport. Można taniej by się dało ale wtedy nie byłoby aż tak ładnie (i tak oszczędzam robiąc wszystko samemu).

Jeśli zaczniemy działać razem to filmów będzie dużo więcej :) Co Wy na to?

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 7
FAN

Bardzo ci dziękuje - być może wydaje Ci się, że to niewielka kwota. Błąd! Każda pięciozłotówka jest cegiełką, która sprawi, że serial będzie miał szansę zaistnieć!

W opisie pod filmami będzie widniało podziękowanie dla Ciebie. A jak się spotkamy to cie przytulę (chyba ze nie będziesz chciała/ chciał to kulturalnie powiem dzień dobry, dziękuję i uścisnę elegancko dłoń) :)
Zostań patronem
9 zł / miesiąc
patroni: 14
REŻYSER ŻYCIA

To już niemalże banknot z twarzą Mieszka I. Jak już rozmawiamy o historii...to właśnie ją tworzymy!

Oficjalnie zostajesz ''Reżyserem Życia'' i zapraszam Cie do zamkniętej grupy na Facebooku gdzie będę publikował treści, których nie ma na YT jak:

🎥 niewykorzystane ujęcia z filmów (często ujęć jest bardzo dużo a do 3 minutowego filmu wykorzystuje się ich tylko część)

🎥 making of z planu z wytłumaczeniem jak tworzę dany film

🎥 SPONTANICZNIE LIVE`y, gdzie na żywo możemy razem porozmawiać na temat nowego filmu i wspólnie tworzyć scenariusz!

🎥 oczywiście będę się też udzielał na Grupie i odpowiadał na Wasze pytania 👊

Kreatywnie tam będzie :)

UWAGA! Wszyscy Patroni z tego i wyższych progów będą mieli dostęp do wyjątkowych, PRZEDPREMIEROWYCH transmisji kolejnych części serialu!

Oczywiście należą Ci się również podziękowanie w opisie pod filmem.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 17
PRODUCENT ŻYCIA

Na banknocie 20złotowym widnieje Bolesław Chrobry - zatem wspierasz nasz projekt wręcz z królewską hojnością!

Zostajesz mianowany ''Producentem Życia''. Na końcu każdego filmu pojawi się podziękowanie (albo moje ustne albo w formie napisów) gdzie imiennie podziękuje Ci za wsparcie.

Oczywiście zyskujesz także dostęp do nagród z poprzednich progów i moją ogromną wdzięczność!
Zostań patronem
44 zł / miesiąc
patroni: 6
Limit: 44
MECENAS

Magiczna liczba. Bardzo ją lubię. Pojawia się często w literaturze np: w Dziadach Mickiewicza. Ten poziom comiesięcznego wsparcia to dla mnie prawdziwa magia!

Zatem, na mocny nadanego mi prawa, oficjalnie mianuję Cię ''MECENASEM''!

🎥 Twoje imię, nazwisko lub ksywka pojawi się na końcu moich filmów, w specjalnej sekcji "MECENASI KANAŁU".

Co jeszcze?

🎥 Wyślę Ci pocztówkę. Taką spersonalizowaną dla Ciebie.

Kiedyś wysłałem fanom ponad 100 pocztówek z Afryki :) Serio. Z 10 godzin pisałem.

🎥 Dodatkowo bardzo chciałbym żebyś wystąpił/wystąpiła w moim filmie.

Kojarzysz może ''Wiadomość do świata''? To film gdzie wielu moich fanów mówi parę słów do świata. Albo ''Najpiękniejszy prezent na Dzień Kobiet'' gdzie powstał piękny film gdzie wiele kobiet się uśmiecha? Będziesz miał pierwszeństwo wystąpienia w kolejnej część tego projektu!

+ nagrody z poprzednich progów
Zostań patronem
99 zł / miesiąc
patroni: 8
Limit: 99
PRZYJACIEL...

Bardzo dużo pieniędzy. Zastanów się czy chcesz je wydać na filmy :)

🎥 jako ''MECENAS'' będziesz wymieniony na końcu filmu
🎥 dostajesz dostęp do tajnej grupy z treściami,
🎥 dostaniesz pocztówkę albo list ode mnie
🎥 masz pierwszeństwo w wystąpieniu w filmie

oraz..

🎥 Spotkam się z Tobą osobiście!

Porozmawiamy, może w czymś będę mógł ci pomóc...albo może wystąpisz w moim filmie? Może masz ciekawą historie do opowiedzenia? A może dobrze recytujesz wiersze? Ej, a może komediowy styl ala z Dziennika Introwertyka?

Będę też organizował raz na jakiś czas male kameralne spotkania/warsztaty na które będziesz zaproszony. Podobne prowadzę ze Sławomirem Idziakiem (ten operator który nagrywał Harrego Pottera!) w Krakowie na Film Spring Open. Poopowiadam jak działać w social media, tworzyć filmy na YT, może czegoś nowego się nauczysz.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy