Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

250 zł

miesięcznie

6375 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
372
miesięczne wsparcie
439
liczba patronów

  Witajcie! Nazywam się GrEger i od 2004 roku z przerwami prowadzę internetowy komiks traktujący o stereotypowej drużynie, biorącej udział w sesji RPG, którą prowadzi sadystyczny Mistrz Gry. Do roku 2008 miał on formę krótkich pasków, bazujących na tzw. kwiatkach z sesji. W 2013 roku wrócił w postaci fabularnej, długiej opowieści: www.rotflpg.pl

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
50 %
100%
osiągnięto 50%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 250 zł
Nowa kampania!
Jak wspominaliśmy w komentarzach na stronie oraz na naszym profilu, opowieść o walce z Czarcim Panem, którą obecnie czytacie, ma swój scenariusz, który w pewnym momencie się kończy. Jednak każda drużyna RPG po tym jak odpocznie po zakończonej kampanii, ma ochotę na kolejną. W głowie GrEgera powoli rysują się dalsze losy naszych nie zawsze sympatycznych bohaterów :) Jeśli przekroczymy ten próg, projekt będzie dalej rozwijany - nowy scenariusz, poprawiona grafika, nowe rozwiązania na naszej stronie, dzięki którym fanii będą bliżej komiksu oraz tłumaczenia na język angielski.
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1750 zł
Gra cRPG
Mało kto wie, że komiks RotflPG powstał jako pewien substytut gry tworzonej w RPG Makerze, pt. Bastion. Projekt gry był mocno zaawansowany ale przepadł wraz ze śmiercią dysku twardego w 2004 roku. Powyżej tego progu, team RotflPG zakupi nową wesję RPG makera aby stworzyć grę w konwencji jRPG z bohaterami komiksu.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5750 zł
RotflPG na pełen etat!
Żarty się skończyły. RotflPG nie jest już dziwnym, nerdowskim hobby GrEgera. Rzuca on pracę i wyjeżdża w Bieszczady... :D Po czym wraca i ze wsparciem swojej drużyny, zajmuje się RotflPG na pełen etat. Od teraz możecie domagać się nowych odcinków, a on nie może Wam już odpowiedzieć: wuluzujcie... mam przecież swoje życie!
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Koszty utrzymania strony
Opłaty związane z utrzymaniem serwera, domen oraz przypisanych do nich programów (np. anty-spamowego). Przy tym progu komiks będzie sam się utrzymywał i autorzy nie będą musieli dopłacać do swojego hobby :)
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 200 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Nowy photoshop i częstsze aktualizacje.
Po przekroczeniu tego progu GrEger będzie mógł zasubskrybować nowego Photoshopa na komputerze służbowym. Dzięki temu uzyska możliwość tworzenia nowych odcinków w wolnych chwilach w pracy, co przełoży się na częstsze aktualizacje.

O Autorze

CZEŚĆ!

 

Komiks Rotfl Playing Games powstał w 2005 roku, jako niewinny eksperyment na jednym z forów. Zainspirowany był przede wszystkim sesjami RPG, rozegranymi przez autorów jeszcze w liceum, głownie w systemach Warhammer i Earthdawn. Krótko później powstała strona internetowa, która zgromadziła kilkuset regularnych czytelników. W okolicach 2006 roku widownia urosła tak znacząco, że pojawiło się zapotrzebowanie na stronę z prawdziwego zdarzenia, tj. z komentarzami, pulpitem do wrzucania zawartości itd. Z pomocą przyszedł mi jak zawsze niezawodny Kirtan, z którym znamy się już od wielu lat. Tak RotflPG stał się jednym z najbardziej znanych webkomiksów w czasach świetności tego gatunku w Polsce.

 

Ogromna widownia, generująca duże transfery była przyczyną  dwóch dłuższych przerw technicznych, a w końcu totalnego zniknięcia witryny z internetu w 2008 roku. Dzięki grupie czytelników skupionych w okół nieoficjalnego forum działającego jeszcze 3 lata po zamknięciu komiksu (tu pozdrowienia dla Sawassasa i X-nitrola), przetrwało archiwum wszystkich odcinków.

 

W 2012 roku GrEger i Kirtan zaczęli planować powrót komiksu w formie ciągłej historii, opowiadającej jak bohaterowie zeszli się by ponownie wyruszyć w poszukiwaniu przygód. 

 

Drużyna
Poniższe postaci odgrywane są przez graczy, nad którymi czuwa apodyktyczny i sadystyczny Mistrz Gry, będący zarazem twórcą historii, w jakiej odegrać muszą swą rolę.

Krasnolud
char_kras
Klasa: Wojownik
Charakter: Neutralny zły
Znaki szczególne: Niska ogłada, duży pech we wszelkich rzutach kośćmi.
Opis: Krnąbrny gracz, będący utrapieniem każdego Mistrza Gry. Jako postać,  prostolinijny zachłanny krasnolud, nadrabiający retoryczne braki fizyczną siłą.

 

Nekromanta

Klasa: Nekromanta
Charakter: Praworządny zły
Znaki szczególne: Małomówny, posiada chowańca o imieniu Puszek.
Opis: jak mawia o sobie, jest ucieleśnieniem transcendentnej idei zła. W imię wyższych celów toleruje towarzystwo pozostałych członków drużyny, których uważa za nierozgarnięte, pomniejsze istoty.

 

Paladyn

Klasa: Paladyn
Charakter: Chaotyczny dobry
Znaki szczególne: Wysoka charyzma.
Opis: Charyzmatyczny, skrajny w poglądach szerzyciel dobra i pogromca szeroko rozumianego zła (w tym gnieżdżącego się wewnątrz drużyny).

 

Elfka
char_elfka
Klasa: Druidka / Łowczyni
Charakter: Neutralny
Znaki szczególne: Rozsądna
Opis: Mimo, że najtrzeźwiej myśląca, to najmniej doceniana w drużynie postać, dyskryminowana zarówno ze względu na płeć, jak i na rasę.

 

Niziołek
char_niziol
Klasa: Trubardur / Łotrzyk
Charakter: Neutralny dobry
Znaki szczególne: Niska żywotność, brak umiejętności bojowych
Opis: Nadany mu przez krasnoluda, pseudonim "N00b" dosyć trafnie oddaje sposób w jaki odnajduje się on w RPG-owym świecie. Naiwny i nieco bojaźliwy, jest jednak dobrą duszą w drużynie i nie tak bezużyteczną jak mogłoby się wydawać.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy