Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

17

patronów

550 zł

miesięcznie

3620 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
211
miesięczne wsparcie
250
liczba patronów

  Sławomir Sikora (ur. 3 października 1964 w Warszawie) – polski dziennikarz śledczy, działacz społeczny, pisarz. Pierwowzór Stefana – jednego z dwójki głównych bohaterów głośnego filmu „Dług” Krzysztofa Krauze, który w 1999 r. wstrząsnął opinią publiczną w Polsce i na świecie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 40000 zł
brakuje 36380 zł
Życie po NOP
Zbieramy pieniądze na projekt "Życie po NOP", który docelowo będzie składał się z filmów dokumentalnych, opowiadających historie rodzin dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi oraz portalu o tej samej tematyce. Całość projektu szacujemy na 230 tys. zł.

Szczepienia ochronne w Polsce to obecnie bardzo kontrowersyjny temat społeczny, budzący skrajne emocje wśród zwolenników, jak i przeciwników funkcjonującego systemu szczepień w naszym kraju. Dezinformacja, stosowanie technik manipulacyjnych wobec osób, zadających niewygodne pytania o szczepienia, brak rzetelności medialnej oraz społeczna utrata zaufania wobec urzędników państwowych, wynikająca z ich niejasnych powiązań z koncernami farmaceutycznymi, zmuszają do zadania szeregu kluczowych pytań. Uważamy, że Polacy mają prawo poznać prawdę, czyli wszystkie korzyści, jak i skutki uboczne związane z poszczególnymi szczepieniami, poparte wiarygodnymi źródłami naukowymi i czerpiąc z doświadczeń międzynarodowych w tym temacie. Każdy głos w tej sprawie powinien być uważnie wysłuchany i dogłębnie przeanalizowany, bez manipulowania faktami, zastraszania ludzi i szerzenia mowy nienawiści wobec osób o odmiennych poglądach. Projekt ten chcielibyśmy poświęcić NOP-om, tak, by każdy, kto będzie poszukiwał informacji na ten temat, znalazł je w jednym miejscu. Jednocześnie ma być on ukłonem w kierunku osób, które zmagały się lub nadal się zmagają z konsekwencjami niewłaściwych szczepień, a które nie mają możliwości podzielenia się swoją historią ze społeczeństwem. Jak wygląda życie po NOP? Między innymi to chcemy pokazać, tak by każdy zadający sobie dziś pytanie „Szczepić czy nie szczepić?” podjął świadomą decyzję.

Potrzebujemy 40000 zł na rozbudowanie profesjonalnej redakcji, która będzie zbierać i weryfikować napływające materiały oraz na stworzenie portalu internetowego. Jeśli bliski jest ci ten temat lub po prostu chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o NOP-ach, zostań Patronem projektu „Życie po NOP”.

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 80000 zł
brakuje 76380 zł
Zespół realizatorów audio/video
Osiągnięcie progu 80 tysięcy złotych zabezpieczy nas w zakresie opłacenia zespołu realizatorów audio/video. Będziemy mówić o poważnym temacie i chcemy mu nadać taką formę. To wyklucza wykonanie filmów samodzielnie - konieczne jest zatrudnienie profesjonalistów, którzy zadbają o wysoką jakość obrazu i dźwięku. Dokumenty będą miały charakter reporterski, co oznacza, że wiele momentów zdarzy się tylko jeden raz i będzie tylko jedna szansa na ich nagranie – co dotyczy zarówno obrazu jak i dźwięku. Wykluczone będzie niewyraźne audio, czy zamazany obraz. Aby odbiorca, który będzie go oglądał, w pełni skupił się na treści i historii, którą chcemy opowiedzieć, materiał musi być wolny od błędów technicznych. To jest możliwe tylko dzięki współpracy z profesjonalistami.

Projekt nie powstanie bez sporego zaangażowania specjalistów, odpowiedzialnych za przygotowanie bazy merytorycznej (wyniki badań i analiz), ich interpretację, ocenę rzetelności i eliminację błędów faktograficznych. Podstawą projektu ma być bowiem absolutna rzetelność i merytoryka, stąd niezbędne będzie wykupienie konsultacji uznanych lekarzy, naukowców i innych specjalistów związanych z tematem, którzy wesprą nasz przekaz swoim autorytetem. Nie wszyscy wesprą nasze działania pro publico bono. Pamiętajmy czas to najbardziej reglamentowana wartość w dzisiejszych czasach. Na ten cel potrzebujemy 40 tys zł.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 120000 zł
brakuje 116380 zł
Sprzęt niezbędny do realizacji dokumentu
Zakup i wynajem sprzętu potrzebnego do realizacji – Posiadamy już część sprzętu, który jest potrzebny do realizacji, resztę możemy wynająć albo kupić (co w przypadku długoterminowego projektu jest tańszą opcją od wynajmu). Film o charakterze reporterskim stawia przed nami szereg wyzwań – od złapania w pełni zrozumiałych wypowiedzi, przez trudne warunki oświetleniowe aż do pracy w minusowych temperaturach. Tańsze kamery mogą nie pokonać tych barier, a nie możemy przecież pozwolić sobie na to, żeby aspekty techniczne blokowały powstanie naszego filmu. Osiągnięcie tego progu sprawi, że będziemy w stanie pokonać każde trudności i dam nam możliwość skupienia się na opowiedzeniu historii, a nie na przykładowo walce z niepokornymi kablami. Projekt będziemy realizować w całej Polsce. Współpracują z nami ludzie wielkiego serca, ale nie możemy oczekiwać, że będą pracować za darmo. Jeśli zbierzemy 120 tysięcy złotych będziemy mogli zrealizować nasze plany. Na ten cel potrzebujemy 40 tys zł.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 170000 zł
brakuje 166380 zł
Postprodukcja montaż
Każde 2 godziny nagranego materiału wideo to około 200 gigabajtów danych, które musimy zawęzić do najważniejszych wypowiedzi i ujęć. Stworzenie nawet krótkiego filmu to często praca przy montażu przez kilka tygodni, na co składa się sortowanie i układanie ujęć, montaż, korekcja kolorów, dodanie napisów, korekty i wiele innych elementów, które wymagają pracy specjalisty. Przewidujemy, że w przypadku naszego projektu (krótkich filmów) nagramy między 3400 a 4000 gigabajtów filmu. Nie jest to coś, co da się zmontować i szybko i dobrze. Jeżeli chcemy zachować wysoką jakość, jest to praca przez dłuższy okres. Potrzebujemy na postprodukcję 50 tys. zł.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 230000 zł
brakuje 226380 zł
Promocja
Płatna promocja w internecie
Pomoże nam ona dodatkowo zwiększyć zasięg projektu i dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Portale społecznościowe, takie jak Facebook, obniżają obecnie zasięg organiczny postów i filmów. Jedyną skuteczną metodą na dotarcie do nowych osób jest wykupienie płatnej promocji.


Promocja projektu w formie analogowej
Równolegle do promocji w sieci, chcemy promować nasz projekt w formie drukowanych materiałów, które jeszcze bardziej zwiększą zasięg. Choć wiele osób porusza się obecnie w sieci bez problemów, starsze pokolenia mogą mieć z tym problem. Informacje w formie drukowanej pozwolą dotrzeć także do nich, a użytkownikom internetowym uświadomić dodatkowo, że problem, z którym się zmagamy, bynajmniej nie jest problemem „wirtualnym”.

Na ten cel potrzebujemy 60 tys zł.

O Autorze

 

Ta sprawa dotyczy nas wszystkich, ale ktoś wciąż podsyca
wojnę dezinformacyjną, mającą skłócić Polaków.

Dlatego tworzymy…

Projekt „Życie Po NOPie"

Obiektywnie i merytorycznie o szczepieniach i szczepionkach

Współtwórz projekt, który wreszcie przedstawi prawdę o szczepieniach
i zakończy wojnę pomiędzy pro- i antyszczepionkowcami.

O co chodzi?

Nie ma tematu, który w ostatnich latach tak brutalnie dzieliłby Polaków, jak szczepienia. Ich zwolennicy wyszydzani są za ślepe ufanie lekarzom, producentom i całemu systemowi lobbystyczno-politycznemu i za bezmyślne i nie zawsze potrzebne faszerowanie własnych dzieci bakteriami groźnych chorób. Przeciwnicy szczepień z kolei to „antyszczepionkowcy” i „zacofańcy”, którzy „promują teorie spiskowe” i „odrzucają dobrodziejstwa dzisiejszej medycyny” (i cywilizacji w ogóle).  

Demagogii i manipulacji nie brakuje po żadnej ze stron. Wskażmy te najczęstsze:

·         Notoryczne posługiwanie się błędnymi analogiami (Jeśli nie chcecie szczepić dzieci, to zrezygnujcie też z innych wynalazków cywilizacji: kolei, samolotów, komputerów i samochodów!).

·         Obrażanie i poniżanie. Jedni są „oszołomami” i „matołami”, drudzy – „idiotami” i „bezmyślnymi dzieciobójcami”.

·         Generalizowanie (Wszystkie szczepienia są niezbędne versus Szczepionki są z natury niebezpieczne i należy ich unikać).

I tak dalej.

Emocji jest co nie miara: ojciec kłóci się z synem, mąż z żoną, brat z siostrą o to, czyja racja jest „najmojsza”. W kakofonii sporów, podsycanej zgrabnie przez politykierów, lobbystów i inne podmioty, mające mniej lub bardziej wyraźne cele stojące „za” lub „przeciw” szczepieniom, niemal całkowicie giną merytoryczne argumenty. Dlatego…

S T O P.

Przestańmy się kłócić i przeciągać linę, a skupmy się na faktach. Jest XXI wiek – jeśli tylko będzie dobra wola po obu stronach, sięgnijmy po konkretne dane naukowe i statystyczne. Gdybyśmy się na chwilę zatrzymali i pomyśleli, to przecież każdy z nas – niezależnie czy jest ogólnie „za”, czy ogólnie „przeciw” szczepieniom – zgodzi się chyba co do ogólnej tezy:

Idea szczepionek jest dobra, a ich wynalezienie stanowi olbrzymi krok w medycynie, obniżeniu śmiertelności i wydłużeniu ludzkiego życia - które jest bezcenne. Nasz projekt tworzymy dlatego, żeby zwrócić uwagę na problem, który powinien być rozwiązany - by każdy rodzic bez lęku o swoje dzieci i siebie mógł zdecydować się na szczepienie, bez najmniejszych wątpliwości, że jest to produkt w pełni bezpieczny i przebadany. (przez Ministerstwo Zdrowia)

Faktem jest też jednak istnienie koncernów farmaceutycznych, które żerując na zaufaniu do wartościowych i przydatnych szczepień oraz dzięki swoim wpływom na polityków i media, zabiegają o wciągnięcie na listę obowiązkowych szczepień także ich produktów. Wszak nie ma bardziej złotonośnego źródła miliardów dolarów niż narzucony odgórnie przymus KUPOWANIA danego produktu przez każdego obywatela.

Cała sztuka, to oddzielić ziarna od plew: uświadomić obywatelom, że są szczepionki dobre, i są szczepionki złe – te ostatnie należy zidentyfikować i wykluczyć. Musimy też poprawić świadomość obywateli i obalić najczęstsze mity,

·         Szczepionki są całkowicie bezpieczne.

Nieprawda: każda ingerencja w ciało człowieka niesie zagrożenie powikłań. Prawdą jest natomiast, że w przypadku jednych szczepionek występują one niezwykle rzadko, w przypadku innych – nader często. I to trzeba jednoznacznie uświadomić społeczeństwu, aby z jednej strony nie pozostawało tylko biernym a podatnym na manipulacje „bydłem obywatelskim”, któremu można wcisnąć wszystko, a z drugiej – społeczeństwem, które z powodu braku wiedzy całkowicie odwróci się od profilaktyki przed poważnymi chorobami.  

·         Albo szczepimy się wszyscy, albo nikt – jeśli będzie swoboda, szczepienia tracą sens.

Nieprawda: osoby, które chcą podjąć ryzyko szczepień, nie powinny obawiać się chorób, przeciw którym są zaszczepione. I odwrotnie: osoby, które nie chcą ryzykować powikłań poszczepiennych, świadomie podejmują ryzyko większej podatności na daną chorobę. To takie proste…

·         Istnieje obowiązek prawny szczepień.

Nieprawda: szczepienia nie są procedurą leczniczą, lecz prewencyjną o charakterze eksperymentu medycznego . 

Poseł Jacek Wilk 3.10.2018 w trakcie swojego wystąpienia w Sejmie RP powiedział :" Zwracano się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, szanowni państwo, było wiele takich zapytań, m.in. ˝Gazeta Wyborcza˝ o to zapytała, czy są badania, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje badaniami nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek. Oto odpowiedź, sama esencja, już państwu przeczytam, odpowiedzi ministerstwa: Ministerstwo Zdrowia nie opracowywało badań zawierających dane wskazane w piśmie. Zasadność utrzymania wszystkich szczepień ochronnych istniejących w programie szczepień ochronnych podyktowana jest postulatami ekspertów oraz rekomendacjami wydawanymi przez Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie jest w posiadaniu wnioskowanych dokumentów i informacji i Ministerstwo Zdrowia nie wie, czy jakikolwiek urząd w Polsce takie posiada. Przetłumaczmy to na język polski: żaden urząd ani organ w Polsce nie ma badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepień. Co za tym idzie, szanowni państwo, jest to eksperyment medyczny, a skoro tak, to zgodnie z polską konstytucją nikt nie może być poddawany eksperymentom medycznym lub naukowym bez jego zgody."

Udział w eksperymencie zawsze wymaga zgody. Czy polskie dzieci lub ich rodzice mają prawo wyboru i decydowania? Niestety nie – za niepoddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom rodzicom grozi nawet odpowiedzialność karna, o wysokich karach finansowych nie wspominając (do 50 tys zł za jedno dziecko). A zatem istnieje przymus szczepień, z którym walczymy.

·         NOP-y są nieistotne statystycznie – to ekstremalnie rzadkie przypadki.

Nieprawda: niepożądanych odczynów poszczepiennych każdego roku są tysiące. Sęk w tym, że większość z nich w ogóle nie trafia do systemu. Dlaczego tak się dzieje – to zdradzimy w naszym projekcie.

·         Nie da się udowodnić związku autyzmu czy innych chorób ze szczepieniami.

Nieprawda: oczywiście autyzm, jak i wiele innych dolegliwości, mogą mieć bardzo różne przyczyny, nie można więc wszystkiego „zwalić” na szczepionki. Jest jednak XXI wiek, medycyna jest niezwykle rozwinięta, a dzięki precyzyjnym i niezwykle wiarygodnym badaniom związek olbrzymiej liczby przypadków poważnych chorób z przyjmowanymi szczepionkami był wielokrotnie udowodniany. Przedstawimy te dowody i omówimy przypadki, których związek z wcześniejszym szczepieniem został jednoznacznie potwierdzony, aby udowodnić, że owszem – jest to jak najbardziej możliwe do ustalenia.  

·         Szczepionki są wolne od rtęci i aluminium

Nieprawda: Badania pokazują, że etylortęć wciąż jest obecna w szczepionkach(co potwierdził były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w czasie debaty w TVP) , a w połączeniu z obecnym tam aluminium stanowi niezwykle groźną mieszankę neurotoksyczną.

·        Szczepionki nie powodują bezpłodności i poronień 

Nieprawda: Przebadanie szczepionek przeciwtężcowych, stosowanych w Kenii w latach 2014-2015, wykazały skażenia powodujące poronienia i bezpłodność.

                                ·        Żadne komórki pochodzenia ludzkiego nie są stosowane w szczepionkach

                          Nieprawda: Od lat pobiera się tkanki do hodowli szczepionek od wciąż żywych,        abortowanych płodów dziecięcych. Cena jednej z linii komórkowych WI-38, powstałej na komórkach abortowanych dzieci, opiewa obecnie na 575 euro.

                                       Szczepionki dają trwałą odporność na chorobę zakaźną.

 Nieprawda: Sami producenci piszą, że szczepionki dają odporność od średnio 2 do 10 lat, stąd zdarzają się zachorowania nawet krótko po szczepieniach na krztusiec czy odrę.


Dlatego…

 

                                                              Wesprzyj nasz projekt i pomóż walczyć
                                                                      z tą „szczepionkową mitologią”.

Działamy.

Jak rozprawić się z tymi najczęstszymi mitami, ale i z firmami oraz politykierami, którzy je rozpuszczają? Nasz projekt (filmy dokumentalne i portal) odpowie na fundamentalne pytania

1.      Czy wprowadzenie funduszu odszkodowawczego dla osób, które dotknął  NOP, jest naprawdę takim problemem dla firm farmaceutycznych?

Można odpowiedzieć pytaniem na pytanie: a czy wprowadzenie takich funduszów   na Zachodzie nie było możliwe? W niektórych krajach istnieją już od dziesiątek lat.

2.  Czy wiesz, że lekarze w Polsce boją się zgłaszać NOP-y Grożą im za to konsekwencje dyscyplinarne od organu, który jednocześnie ma zbierać NOP-y i promować szczepienia.

3.  Czy wiesz, że NOP to nie tylko lekka wysypka lub gorączka?

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania to także: encefalopatia, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, małopłytkowość, posocznica i inne  choroby, mogące prowadzić bezpośrednio do śmierci.

7.   Czy powikłań poszczepiennych naprawdę jest tak mało, jak nam się mówi?

Jeden z głównych powtarzanych argumentów przeciwników szczepień brzmi: „Oczywiście że bywają powikłania, ale ich liczba jest statystycznie nieistotna w stosunku do korzyści, jakie dają szczepienia”.  

Problem w tym, że oficjalne statystyki to tylko czubek góry lodowej. Większość NOP-ów nie jest bowiem w ogóle zgłaszanych: części z nich rodzice ani lekarze nie kojarzą ze szczepieniem, niektóre pojawiają się po wielu miesiącach (a nawet latach), a olbrzymia liczba łagodniejszych odczynów tłumaczona jest jako „naturalny i przejściowy skutek uboczny”. Części przypadków nie zgłasza się także ze względu na archaiczny system, który nie ułatwia przekazywania tego rodzaju incydentów – dlatego wielu z nich w ogóle nie trafia do owego systemu…

W naszym projekcie zbadamy ten temat i powiemy, jaka naprawdę jest skala NOP-ów i czy na pewno tak mała, jak wmawiają nam politycy, lekarze i „wielka farmacja”.

8.   Dlaczego NOP-y rejestruje się tylko do 4 tygodni od szczepienia?

System rejestrowania NOP-ów obejmuje tylko przypadki powikłań, które wystąpiły w ciągu 28 dni od podania szczepionki. Tymczasem bardzo dużo powikłań pojawia się w 5. tygodniu, w kolejnych miesiącach, a nawet… po latach! Skąd więc takie ograniczenie czasowe? Czyżby komuś zależało, aby nie badać późniejszych powikłań?

9.   W czyim interesie jest utrzymywanie „przestarzałego” systemu zgłaszania NOP-ów?

System jest archaiczny i działa nieprawidłowo, a procedura zgłaszania każdego przypadku powikłań jest skomplikowana. Dlatego większość rodziców i lekarzy rezygnuje i poddaje się. Politycy zaś mówią: „Sorry, nie ma pieniędzy na poprawę tego systemu”.

Dziwnym trafem jednak niesprawny system zgłaszania NOP-ów jest bardzo na rękę producentom „złych” szczepionek. Gdyby bowiem okazało się, że w krótkim czasie pojawił się wysyp NOP-ów danego typu, byłaby to wiadomość tragiczna dla koncernu: trzeba by wycofać dany środek z rynku, wstrzymać produkcję i – co gorsza – zutylizować miliony niewykorzystanych ampułek (a to koszt znacznie większy niż ich wytworzenie!).

Rozumiesz już, dlaczego ten projekt (filmy dokumentalne i portal) musi powstać i powiedzieć głośno o takich przypadkach?...

10.  Dlaczego w Polsce nie ma funduszu odszkodowań za powikłania?

Bo nie ma. Rodzice są pozostawieni sami sobie, nie mogą liczyć na wsparcie konkretnych stowarzyszeń ani na odszkodowania od firm szczepionkowych. Nasz film będzie głosem rodziców i ofiar „złych” szczepień.

 

 

 

Sławomir Sikora (ur. 3 października 1964 w Warszawie) – polski dziennikarz śledczy, działacz społeczny, pisarz.

Pierwowzór Stefana – jednego z dwójki głównych bohaterów głośnego filmu „Dług” Krzysztofa Krauze, który w 1999 r. wstrząsnął opinią publiczną w Polsce i na świecie. Skazany i osadzony w 1994, ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 r. na skutek intensywnej kampanii w internecie – pod wnioskiem o ułaskawienie podpisało się 38 tys. osób (w czasach, kiedy nie było Facebooka, Naszej Klasy, Wykopu ani innych mediów społecznościowych).

Autor książek „Mój Dług” (2004) i „Osadzony” (2008), twórca jednego z najpoczytniejszych blogów w serwisie Interia.pl. 

 

 

 

Zrealizowane projekty społeczne i medialne

 • 2001-2004: kampania ws. ułaskawienia zakończona podpisaniem aktu łaski przez prezydenta
 • 2006: pomysłodawca i redaktor naczelny portalu Wolność bez Granic – 43dom, dla którego pisało m.in 19 pisarzy z całego świata Był to jeden z pierwszych w Polsce serwisów dziennikarstwa obywatelskiego uruchomionych w ramach Interii.pl .  
 • 2006 grupa zapaleńców przygotowała projekt o nazwie 44 w 22 minuty, gdzie prowadzącym został Sławomir Sikora. Projekt miał na celu zajrzeć do archiwów spraw kryminalnych w XX wieku w Polsce, które nigdy nie znalazły finału w sądzie. Pierwszy odcinek traktował o napadzie na bank przy ulicy Jasnej w Warszawie, gdzie sprawcy nigdy nie zostali wykryci. Niestety mimo dobrej współpracy i otwarcia ze strony telewizji Polsat niejaki "autorytet" medialny Tomasz Lis zablokował projekt, jak ówczesny członek zarządu Telewizji Polsat. Program został dobrze oceniony przez speców od telewizji, ale Tomasz Lis zablokował produkcję. A szkoda, może dzięki temu kilka spraw zostałoby rozwiązanych.
 • 2008 po ułaskawieniu przez sześć miesięcy przebywał w Islandii. Doprowadził wówczas do ekstradycji groźnego przestępcy, który ukrywał się w tym kraju. W efekcie rząd Islandii zdecydował się na rozszerzenie współpracy z Polską w zakresie ekstradycji.
 • 2008: utworzenie Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, której celem jest wspieranie inicjatyw obywatelskich
 • 2008 Pokoloruj Świat – projekt Fundacji FECWIS adresowany do dzieci z domów dziecka.
 • 2009 projekt „Walka z Analfabetyzmem Muzycznym – Lidia Bajkowska”. Promocja nowatorskiej metody wybitnej polskiej pedagog, pianistki i autorki podręczników do edukacji muzycznej.
 • 2009 Pomoc w ułaskawieniu mieszkańców wsi Włodowo, którzy dokonali samosądu na terroryzującym ich sąsiedzie (na podstawie tej tragicznej historii powstał film „Lincz”, porównywany później do „Długu”). Było to najszybsze ułaskawienie w historii Polski, a akt łaski dla głównych sprawców linczu podpisał prezydent Lech Kaczyński; w ułaskawienie zaangażował się również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
 • 2009 We współpracy z telewizją Patio powstał cykl programów „Prawo czy Pięść”, poruszających sprawy ważne społecznie (m.in. historia Aleksandry Giertner, która zagrała w filmie „Cześć Tereska”, losy exodusu Asyryjczyków z Iraku, lincz we Włodowie, absurdalna próba przekształcenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Góry, której zresztą skutecznie udało się zapobiec itp.). 
 • 2010  Za pośrednictwem „Rzeczpospolitej” i dzięki współpracy z międzynarodową organizacją Kirche in Not poinformowano opinię społeczną o zabijaniu chrześcijan w Iraku (ten temat media wcześniej ignorowały).
 • 2011 Udział w uzyskaniu nadanego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego obywatelstwa dla Ton Van Ahn, dysydentki wietnamskiej, która w innym razie zostałaby deportowana do Wietnamu i z pewnością osadzona w jednym z obozów dla nieposłusznych obywateli.
 • 2011 Powołałem inicjatywę "Nigdy Więcej Linczu i Długu"
 • 2011 pomoc przedsiębiorcy Marcinowi Stefańskiemu z Częstochowy w jego walce z miejscowym „układem” (sądy, prokuratura, adwokaci, policja, komornicy i prasa). Dzięki nagłośnieniu istnienia zorganizowanej przestępczości (mafia paliwowa) udało się wygrać.
 • 2012  liczne wygrane spory z wielkimi redakcjami (m.in. Facebooka i „Newsweeka”) co do usunięcia krzywdzących i bezprawnych komentarzy.
 • 2013  wielotorowe działania w kierunku przejrzystość szczepień w Polsce: nagłośniono powiązania wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy z koncernami farmaceutycznymi, w efekcie czego podał się do dymisji w 2017 (podobnie jak Konstanty Radziwiłł w 2018 został odwołany. ).
 • 2016 : inicjatywa w mediach społecznościowych „Kontrola Prokuratury”. Jej celem jest umożliwienie poszkodowanym udziału w pracach prokuratury dotyczących ich spraw.
 • 2016: doprowadzenie do zamknięcia nielegalnego toru crossowego, który stowarzyszenie Cross Team Stare Babice zbudowało na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego nie tylko uprzykrzając życie mieszkańców pobliskich osad, ale – przede wszystkim – niszcząc przyrodę.  
 • 2017: nagłośnienie sprawy noworodka z Białogardu i udostępnienie filmu „Oświadczenie ojca”, który następnie pokazały wszystkie stacje telewizyjne (tylko na Facebooku i Youtube materiał obejrzało ponad 1,1 miliona osób)
 • 2017 nagłośnienie sprawy złodzieja okradającego kościoły w Polsce, którego w efekcie udało się ująć.
 • 2018: inicjatywa „Roztargniony wymiar sprawiedliwości”, wyłapująca, nagłaśniająca i piętnująca patologie na łonie polskiego sądownictwa, policji i prokuratury.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 9
Dziękujemy za wsparcie tak ważnego Projektu Obywatelskiego. 10 zł to na pozór niedużo; ale to właśnie z takich drobnych kwot wzięła się potęga wielu akcji, które uczyniły świat lepszym, jak choćby WOŚP. I to właśnie takie nieduże kwoty znaczą więcej niż jednorazowe duże wpłaty od sporadycznych darczyńców – to z takich niepozornych strumyczków tworzy się Rzeka Dobra – dla Ciebie to kwota niezauważalna, dla naszego celu – absolutnie strategiczna.
W podziękowaniu otrzymasz dostęp do powstającego już serwisu „Życie po NOP-ie” oraz do wszystkich publikowanych w nim materiałów.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będę informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Chciałbym Ci podziękować za wsparcie. Dzięki Tobie niezależne dziennikarstwo może się rozwijać. Będziemy informować Cię o kolejnych naszych krokach w realizacji projektu poprzez media społecznościowe. Tak, jak w poprzednim progu - kiedy powstanie portal Życie po NOPie, otrzymasz dostęp do wszystkich materiałów publikowanych w portalu. Jeśli zechcesz wy ślemy imienne podziękowania. Oczywiście masz dostęp do nagród z poprzedniego progu.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 5
Dziękuję za wsparcie. Dotarcie do prawdy kosztuje. A mamy przeciw sobie wielu, szczególnie ludzi zaprzedanych koncernom farmaceutycznym produkującym swoje szczepionki. Dzięki Tobie możemy walczyć o prawdę. Otrzymasz od nas w formie PDF materiały nigdzie nie publikowane dotyczące szczepień. Oczywiście masz dostęp do przywilejów z progów 10, 20.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.


Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Twojemu Wsparciu Projekt Życie Po NOPie będzie rozwijał się szybciej. Sam wiesz, że wszelkie działania obywatelskie w dzisiejszych czasach są bezwzględnie niszczone przez różne grupy wpływu. Dlatego dla mnie Twoje wsparcie jest dowodem, że wspólnie możemy osiągnąć nasz cel. Ten próg oferuje wszystkie nagrody z poprzednich progów. Oprócz nich, będziesz miał także możliwość pobrania imiennego certyfikatu Wspierającego nasz projekt. Oczywiście - jeśli zechcesz.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Żyjemy w czasach, kiedy korporacje dyktują nam jak mamy żyć. Oczywiście nie wprost, ale poprzez swoje wpływy np. przez media. Nie przypadkiem koncerny farmaceutyczne faszerują media swoimi reklamami. Dzięki temu dziennikarze nie dotykają dla nich niewygodnych tematów. Wspierając projekt Życie po NOPie wspierasz prawo do wolności słowa. Budujesz wspólnotę wolnych ludzi. Podaruję Tobie moją autorską książkę. Oczywiście otrzymasz dostęp do wszystkich przywilejów z poprzednich progów.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 1
Projekt Życie po Nopie to projekt idący przeciw interesom koncernów farmaceutycznych. Biznes szczepionkowy to brudny biznes, w który jest uwikłanych wielu w tym, dziennikarze, eksperci czy politycy. Odpowiedz sobie na pytanie dlaczego nawet tzw. niezależni dziennikarze nie dotykają tematu szczepionek, jeśli już to wyłącznie mówią w interesie koncernów farmaceutycznych. Nikt nie zadaje trudnych pytań o powikłania poszczepienne. Dlatego mamy wielką pracę do wykonania, to dopiero początek. Trzeba przedstawić rzetelne informacje dotyczące powikłań poszczepiennych. W ramach podziękowania sprezentuję Ci książkę Macieja Dutko Efekt Tygrysa. Oczywiście otrzymasz dostęp do wszystkich przywilejów z poprzednich progów.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Ci za Twoją hojność. Zasileni taką kwotą jesteśmy coraz bliżej zrealizowania całego naszego projektu, czyli walki o prawdę. W naszym filmie wspomnimy Cię jako Złotego Patrona + otrzymasz nagrody z poprzednich progów. Oczywiście - jeśli wyrazisz zgodę. Mam dla Ciebie specjalny prezent od Macieja Dutko "Targuj się" plus audiobook.

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.

Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Wiem, że wsparcie którego udzieliłeś jest adekwatne do Twoich możliwości finansowych. Dzięki temu szybciej będziemy w stanie zrealizować nasz projekt. Wiesz dobrze, że koncerny farmaceutyczne mają miliardy dolarów na tworzenie własne narracji, która jest zgodna z ich przesłaniem, liczy się wyłącznie zysk, nie liczy się człowiek. Dzięki Twojemu wsparciu możemy skutecznie przeciwstawić się propagandzie jaką od lat jesteśmy bombardowani w kontekście szczepień. Czas złamać zmowę milczenia. Wierzę, że dzięki temu możemy trwale zmieniać świat. Pamiętaj, zmiany zaczynają pojedyncze jednostki - od Ciebie, ode mnie.
Jeżeli chcesz, do filmu jednorazowo dodamy informację o Twojej firmie lub inicjatywie, wskazując, że razem z nami walczysz w dobrej sprawie. Jeżeli poszerzenie świadomości o Twojej inicjatywie lub firmie Ci pomoże – z radością to uczynimy. Dodatkowo – nagrody z poprzednich progów. Dodatkowo otrzymasz limitowaną wersję filmów "Życie Po NOPie".

W mediach społecznościowych oprę się wyłącznie o już zbudowane zaplecze, w którym będe informował o działaniach, ale bez wchodzenia w szczegóły. (Youtube mój profil SlawomirSikora, Facebook strona SlawomirSikora, Twitter SlawomirArturSikora, oraz zaprzyjaźnione grupy prowadzone przez osoby zaangażowane w transparentność szczepień w Polsce). Mam świadomość, że wielu grupom wpływu będzie zależało na utrudnianiu dojścia do prawdy. Koncerny farmaceutyczne mają na usługach firmy public relations, których celem jest dyskredytowanie, osób, instytucji, które mówią prawdę o szczepieniach. Znane są przykłady innych osób, które weszły w konflikt ze szczepionkiowym lobby, a dziś ponoszą tego konsekwencję. Dlatego tylko ja będę firmował ten projekt, inne osoby pozostaną w cieniu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy