Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

16

patronów

345 zł

miesięcznie

6283 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
217
miesięczne wsparcie
210
liczba patronów

  Strona powiązana z kanałem Youtube.com/c/średniowieczny, blogiem średniowieczny.pl oraz profilem fb.com/katolicyzmodklamany. Zajmuje się promocją wartości, zasad i historii cywilizacji łacińskiej i tradycyjnej nauki Kościoła katolickiego w życiu społecznym.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Dzięki wsparciu Czytelników blog Średniowieczny.pl odwiedziło już blisko 200 000 osób, a 18 000 osób zaufało projektowi Katolicyzm Odkłamany na Facebooku.

Może też zechcesz?

Cześć! Jestem autorem bloga Średniowieczny.pl oraz fanpage Katolicyzm Odkłamany, który od września 2015 roku walczy z historycznymi kłamstwami na temat katolicyzmu. Zapraszam Cię do wspierania mojej pracy i reklamy stworzonych materiałów, dzięki którym trafiamy do setek tysięcy ludzi.

Jeśli zajmowałeś się kiedyś tą tematyką, prawdopodobnie zdziwiła Cię ilość kłamstw, jakie krążą w obiegowej opinii, a których nie potwierdzają żadne rzetelne źródła i dowody.

 

> Plaga pedofilii w Kościele?
> Brutalna Inkwizycja?
> Niepotrzebne i zbrodnicze Krucjaty?
> A może chciwość i przebiegłość kleru?
> Ciemne i straszne średniowiecze?
> Hamowanie nauki przez Kościół katolicki?

Słyszałeś o nich?


Żadna z tych rzeczy nie ma potwierdzenia w faktach, za to nieprzerwanie wypełnia nagłówki i pierwsze strony "gazet". 

 

W ramach projektu "Katolicyzm Odkłamany" oraz bloga Średniowieczny.pl zajmujemy się odkłamaniem takich mitów. Pokazujemy, jak ogromny wkład ma Kościół w nasze życie, jak zbudował naszą cywilizację i jak oczerniany jest w przestrzeni publicznej.

Cele

0%
69 %
100%
osiągnięto 69%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 155 zł
Filmy video na Youtube + podcast
Po osiągnięciu tego progu mam szansę na tworzenie filmów, które są oglądane, udostępniane i przekazują wiedzę, zamiast kłuć w oczy. Filmy te zawierać będą w sobie ścieżkę dobrze nagranego głosu, który sam w sobie po dodatkowej obróbce będzie stanowił podcast, czyli kolejną formę treści.

O ile topowi youtuberzy mają sztab ludzi zajmujący się masową produkcją i obróbką filmów, o tyle ja jestem zespołem jednoosobowym, który poza pisaniem i filmami ma też życie osobiste i pracę.

Produkcja filmów kosztuje. Pracując samodzielnie, na stworzenie jednego video potrzebuję od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin pracy. Nawet przy minimalnej stawce godzinowej (na którą nie zgodzi się żaden grafik, czy montażysta filmowy) jeden film powstać może raz na dwie "dniówki" pracy. Pracy po godzinach, za darmo, kosztem innych aktywności, które przyniosłyby dochód.

A i to nie stanowi nawet połowy kosztów, takich jak:
- oprogramowanie (korzystam z programów Adobe Photoshop i Premiere, które miesięcznie kosztują ok. 200zł)
- mikrofon (jednorazowy zakup ok. 600zł za model Blue Yeti)
- dostęp do banku zdjęć, grafik i muzyki, bez których prawa autorskie nie pozwolą mi niczego z nich stworzyć
- reklamy na Facebooku, bez których zasięgi są śmiesznie małe (nawet poniżej 10% całej bazy czytelników)
- koszt utrzymania strony średniowieczny.pl (domena + hosting to 400zł rocznie) na której ze względu na tematykę i częste blokady kont będę musiał utrzymywać filmy w formie zabezpieczenia

O jakości moich materiałów możesz przekonać się już teraz na blogu, czy fanpage'u, dlatego zachęcam Cię do wspierania mojej pracy, jeżeli tematyka Cię interesuje :)

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Jeśli chcesz wesprzeć Katolicyzm Odkłamany symboliczną "piątką", ten próg jest dla Ciebie :)

Dzięki Twojej wpłacie będę mógł kupować ciągle nowe książki tematyczne, które kocham i pochłaniam nałogowo - 300 grafik na ich podstawie mówi samo za siebie.

Jeśli chcesz, kontaktuj się ze mną przez blog lub fanpage. Zawsze, gdy potrafię i mam wiedzę, chętnie pomagam rozpracować jakiś problem, dostarczam źródeł, tłumaczę różne aspekty historii Kościoła i dzielę się przemyśleniami.
Zostań patronem
9 zł / miesiąc
patroni: 5
Dzięki za zaufanie! Półtora roku pracy nad projektem "Katolicyzm Odkłamany" daje efekty i zostaje docenione przez ludzi, którym dobra idea i Prawda leży na sercu :)

Niecała dyszka miesięcznie to niewielka kwota dla Ciebie, a dla mnie to wsparcie, dzięki któremu:
- zakupię nowe książki;
- opłacę płatną reklamę, by dotrzeć do nowych osób;
- nie będę musiał wykonywać dodatkowych zleceń, a zamiast tego zajmę się projektem K.O.;

I przede wszystkim - wydasz mniej, niż 10zł. Tyle nie kosztuje nawet paczka papierosów, czy czteropaczek piwa :)

Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 7
Dzięki za zaufanie :) To obecnie najwyższy próg wsparcia, jaki zaplanowałem.

Dzięki Twojemu wsparciu:
- dwie takie wpłaty pozwolą mi kupić i przerobić kolejną książkę każdego miesiąca, a przez to będziemy mieć więcej materiałów i realnych informacji na interesujący nas temat;
- na podstawie tych informacji powstaną nowe grafiki, teksty, czy filmiki;
- kupię mikrofon, dzięki któremu będę mógł realizować podcast oraz animowane filmy, które ogląda o wiele więcej ludzi;
- będę mógł też przestać pracować "na boku" i po pracy skupić się wyłącznie na projekcie Katolicyzm Odkłamany;

Chętnie też odpowiem na Twoje pytania, jeśli moja wiedza na to pozwoli, dlatego napisz proszę prywatną wiadomość tutaj lub na fanpage fb.com/katolicyzmodklamany, byśmy mogli pozostać w kontakcie :)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Wspierasz mnie naprawdę dużą sumą. Dzięki Twojemu wsparciu już niedługo będę mógł:
- kupić jakościowy mikrofon (model Blue Yeti, którego koszt to ok. 600zł);
- odbyć kursy, które nauczą mnie jeszcze lepszej pracy graficznej/tekstowej/dźwiękowej i filmowej;
- tworzyć podcast;
- promować go w sieci dzięki funduszom na płatną reklamę Facebooka;
- zakupić i opłacać domenę oraz hosting, na których umieszczę materiały do wspólnego użytku;
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki Twojemu wsparciu możemy myśleć o rozpoczęciu tworzenia regularnego podcastu oraz filmów. Do tej pory wydałem na Katolicyzm Odkłamany około 1200zł. Trudno jest w nieskończoność ponosić takie koszty mając regularną pracę, tworząc firmę i ucząc się regularnie, dlatego Twoja pomoc ma nieocenioną wartość dla naszej wspólnej sprawy.

Wysokość tego progu wynika z kosztów takiej działalności, które obejmują:
- sprzęt do nagrywania głosu i / lub obrazu (jeśli dołączymy wywiady, czy reportarze);
- pokrycie kosztów elementów użytych w produkcji, tj. zdjęć, archiwalnych materiałów wideo, niezbędnej literatury;
- oprogramowanie do nagrywania i obróbki filmu oraz dźwięku;
- serwer oraz domenę, na których umieszczone będą materiały;
- reklamy stworzone i opłacane na potrzeby promocji materiałów;
- ogromne ilości czasu konieczne do przeznaczenia na takie projekty (dla przykładu, jeden z 15 minutowych filmów kosztował łącznie aż 30 godzin pracy);
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Twojemu wsparciu możemy myśleć o rozpoczęciu tworzenia regularnego podcastu oraz filmów. Do tej pory wydałem na Katolicyzm Odkłamany około 1200zł. Trudno jest w nieskończoność ponosić takie koszty mając regularną pracę, tworząc firmę i ucząc się regularnie, dlatego Twoja pomoc ma nieocenioną wartość dla naszej wspólnej sprawy.

Wysokość tego progu wynika z kosztów takiej działalności, które obejmują:
- sprzęt do nagrywania głosu i / lub obrazu (jeśli dołączymy wywiady, czy reportarze);
- pokrycie kosztów elementów użytych w produkcji, tj. zdjęć, archiwalnych materiałów wideo, niezbędnej literatury;
- oprogramowanie do nagrywania i obróbki filmu oraz dźwięku;
- serwer oraz domenę, na których umieszczone będą materiały;
- reklamy stworzone i opłacane na potrzeby promocji materiałów;
- ogromne ilości czasu konieczne do przeznaczenia na takie projekty (dla przykładu, jeden z 15 minutowych filmów kosztował łącznie aż 30 godzin pracy);
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy