Stowarzyszenie Gospel

W Patronite od 22.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1036

Liczba Patronów: 1385

Zostań Patronem
Kup na prezent
8 patronów
422 miesięcznie
11 503 łącznie

Podstawowa realizacja celów Stowarzyszenia Gospel

5 000 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

4 578 zł

brakuje

Ta kwota stałego, miesięcznego wsparcia, pozwoli nam kontynuować dotychczasowe działania czyli projekty:
– Festiwal 7xGospel
– Gospel na Skałce
– reprezentowanie założonych chórów.
Będziemy pracować z domów, bez biura. Próg ten pozwoli na utrzymanie minimalnego zaplecza pracowniczego niezbędnego do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Spokojna realizacja celów Stowarzyszenia Gospel

7 500 zł

miesięcznie

5%

osiągnięto

7 078 zł

brakuje

Kwota 7500 zł/miesięcznie umożliwi Stowarzyszeniu bieżące działania oraz pozwoli odłożyć kwoty na poczet “wkładu własnego” Festiwalu 7xGospel i Gospel na Skałce. Wkład własny jest niezbędny. Dzięki niemu wydarzenia mogą być bezpłatne, albo w przystępnych cenach. Dodatkowo, reaktywujemy projekt Republika Gospel.

Pełna realizacja celów Stowarzyszenia Gospel + rozwój projektów

10 000 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

9 578 zł

brakuje

W naszych głowach siedzi mnóstwo pomysłów, które czekają na realizację! Chcielibyśmy rozszerzać ofertę naszych działań, jednak czasem zwyczajnie brakuje rąk do pracy lub nakładów na kolejne przedsięwzięcia. Ten próg wsparcia pozwoli Stowarzyszeniu na bieżącą realizację działań operacyjnych, organizowanie istniejących projektów ze spokojną głową w kwestii budżetu, wynajęcie biura oraz… rozwój! A to oznacza nowe projekty. Jakie one mogą być? To w dużej mierze zależy od Was. Będziemy słuchać Waszych muzycznych pragnień. Szkoła Gospel w Krakowie? Kirk Franklin w Krakowie? Warsztaty z Donaldem Lawrence'm?

Z taką kwotą będziemy w stanie zadbać o realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia, czyli:
1. rozpowszechnianie muzyki Gospel
2. propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich poprzez różne formy przekazu
3. motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiana wrażliwości na sztukę
4. jednoczenie ludzi z różnych kultur, środowisk i grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów)
5. ułatwianie integracji społecznej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem (np. niepełnosprawni, osoby bezdomne, bezrobotni).
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. organizowanie warsztatów gospel
2. zakładanie i prowadzenie chórów
3. wspieranie i motywowanie chórów w realizacji celów Stowarzyszenia
4. organizowanie konferencji, szkoleń, wykładów, kursów, zjazdów, kongresów, imprez kulturalnych, koncertów, obozów, wycieczek i innych form oddziaływania
5. nawiązywanie nowych kontaktów muzycznych i wymianę doświadczeń w kraju i zagranicą
6. współpracę z organizacjami, instytucjami, władzami państwowymi i lokalnymi, w realizacji celów Stowarzyszenia
7. współpraca z prasą, radiem i telewizją
8. pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy
9. wydawanie i rozpowszechnianie książek, biuletynów, czasopism, nagrań oraz innych form przekazu.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Ela Jakubek
Ela Jakubek
Próg: 77 zł
Krystyna Czerni
Krystyna Czerni
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 15 zł
Lea Kjeldsen
Lea Kjeldsen
Próg: 100 zł
Gospel Alwernia
Gospel Alwernia
Próg: 30 zł