Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

25 zł

miesięcznie

300 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
968
miesięczne wsparcie
880
liczba patronów

  Jesteśmy grupą osób, które jeżdżą do odległych krajów, by pomagać dzieciom w edukacji. Nasz projekt ma już 5 lat! Byliśmy na Madagaskarze, w Nepalu, Paragwaju, Indonezji i Tanzanii, gdzie prowadziliśmy zajęcia z dziećmi. Działamy też w Polsce, bo chcemy, żeby dzieci potrafiły rozumieć się nawzajem.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 10%
cel: 3000 zł
brakuje 2700 zł
Książka "Przełam się!"
Drodzy Patroni! Czy czujecie się czasem tak, że bardzo chcielibyście coś w świecie zmienić, ale nie do końca wiecie, czy to możliwe? My często się nad tym zastanawiamy i szukamy najróżniejszych dróg, które pozwoliłyby nam "zaszczepiać" w młodych ludziach wrażliwość na los drugiego człowieka i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Przede wszystkim wyjeżdżamy w różne miejsca na świecie i pracujemy z dziećmi, ale działamy też w Polsce. Jednym z naszych celów jest obecnie wydanie książki - książki, z którą moglibyśmy jeździć do młodzieży w Polsce i rozmawiać z nimi o pomaganiu i przełamaniu się!
W książce chcielibyśmy zawrzeć nie aż tak dużo tekstu jak w lekturach szkolnych :), sporo zdjęć i ogrom przesłania, czyli wszystko, co naszym zdaniem powinno wystarczyć, żeby jak najwięcej osób po nią sięgnęło i przez to zrobiło krok w kierunku PRZEŁAMANIA SIĘ. Bo tak właśnie będzie brzmiał jej tytuł "Przełam się!".
Na bazie naszego pięcioletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i obcowania z odmiennymi kulturami chcemy ukazać, jak ważne jest działanie na rzecz drugiego człowieka, postrzeganie go jako równego, choć często pozornie jest bardzo odmienny. Wiemy, że takie przełamanie się w życiu wcale nie jest łatwe - czasami wolimy zaszyć się w znanym, bezpiecznym środowisku i nie chcemy się z niego wychylać. Absolutnie nie chwaląc się musimy przyznać, że praca z dziećmi w połączeniu z podróżowaniem na drugi koniec świata wymaga nie lada odwagi (nie wspominając o organizacji i zaangażowaniu), ale tak naprawdę jedynym, co jest potrzebne do zmieniania świata, to CHCIEĆ. Wierzymy, że jest wiele młodych osób w Polce, które chciałyby działać, tylko czasami nie wiedzą jak się do tego zabrać. My chcemy im w tym pomóc!
Jeśli edukacja młodzieży w Polsce i motywowanie ich do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi jest dla Ciebie, Drogi Patronie, ważne, prosimy Cię o wsparcie procesu wydania naszej książki. Już teraz dziękujemy Ci za poświęcony czas i Twoje zaangażowanie :)
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 15000 zł
brakuje 14700 zł
VI edycja projektu "Studenci UAM bez Granic"
Drodzy Patroni! Jak już zapewne wiecie, nasz projekt ma pięć lat. Od 2014 roku byliśmy na Madagaskarze, w Nepalu, Indonezji, Paragwaju i Tanzanii. Dopiero co wróciliśmy z Madagaskaru. Nie tracimy jednak czasu i już ruszyły przygotowania do kolejnej, VI edycji projektu!
Wyprawa odbędzie się tradycyjnie w sierpniu. Chcielibyśmy w tej edycji wrócić do odwiedzonych wcześniej miejsc, bo zdajemy sobie sprawę, że jest tam jeszcze wiele do zrobienia, a dzieci i nauczyciele dopytują kiedy znowu przyjedziemy...
Jako studenci mamy baaardzo dużo dobrych chęci, ale też ograniczone możliwości. Dlatego prosimy Was o wsparcie naszego projektu.
Będziemy na bieżąco informować o postępach w przygotowaniach; na ten moment możemy powiedzieć, że te pieniążki zostaną przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i zakup biletów lotniczych.
Prawdopodobnie w sierpniu 2019 r. wrócimy na Madagaskar (do szkoły, w której byliśmy w tym roku), bo dla tych dzieci szkoła często jest jedynym miejscem, w którym są zabawki i ciepłe posiłki.
Naszym marzeniem jest pojechać do dwóch miejsc jednocześnie - właśnie na Madagaskar i do Nepalu lub Paragwaju. Szkoła w Nepalu bardzo ucierpiała podczas trzęsienia ziemi w 2015 roku i tamtejsze dzieci zdecydowanie potrzebują pomocy w edukacji i wyposażeniu szkoły. W Paragwaju z kolei byliśmy aż trzy lata temu, ale doskonale pamiętamy małą drewnianą szkołę w wiosce Indian, której chcielibyśmy bardziej pomóc.
Co z tych marzeń i planów uda się zrealizować? To zależy nie tylko od nas, ale i od tego, jak wiele środków uda nam się zgromadzić. Dlatego bardzo liczymy na Ciebie i będziemy megamegamega wdzięczni za Twoją pomoc :)

O Autorze

Dzień dobry! Salama! Namaste! :)

Jesteśmy grupą studentów i doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy jeżdżą do odległych krajów, by pomagać dzieciom w edukacji. Nasz projekt Studenci UAM bez Granic ma już 5 lat! Byliśmy na Madagaskarze, w Nepalu, Paragwaju, Indonezji i Tanzanii, gdzie prowadziliśmy zajęcia z dziećmi.

Staramy się im ofiarować to, czego jako dzieci bardzo potrzebują - naukę przez zabawę! Pracujemy z nimi wykorzystując chusty animacyjne, zestawy klocków Lego Education, farby, kredki, gry edukacyjne... Wydawać by się mogło, że nie jest to jakaś niesamowita innowacja? Ale wyobraźcie sobie, że to, co w Polsce zazwyczaj jest na wyciągnięcie ręki, dla nich jest zupełną nowością! I naprawdę dużo im daje! Wszystkie rzeczy zostawiamy dzieciom i nauczycielom, żeby mogli korzystać z nich w przyszłości :)

Staramy się budować wiarę tych dzieci we własne marzenia, a ich uśmiech i zaangażowanie jest dla nas dowodem, że chyba trochę nam się to udaje :) 

Działamy też w Polsce, bo chcemy, żeby dzieci i młodzież, niezależnie od tego gdzie mieszkają, potrafiły rozumieć się nawzajem. Prowadzimy warsztaty i prelekcje, w ramach których ukazujemy codzienność życia dzieci i ich rodzin w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Rozmawiamy z nimi, bo chcemy dowiedzieć się, jak postrzegają świat i jak chcą w nim aktywnie uczestniczyć. Wierzymy, że mogą zmieniać świat na lepszy! 

Drogi Patronie, dziękujemy, że zainteresowałeś się naszym projektem. Każda pomoc z Twojej strony będzie dla nas bezcenna :) Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy do kontaktu!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Chcesz poprawić sobie nastrój? Podobno Positivum kosztuje zaledwie 4,99 zł! Mamy dla Ciebie inną propozycję! Przeznacz piątaka na nasz projekt z dziećmi! Gwarantujemy, że wsparcie dzieci milion razy bardziej poprawia humor, niż chociażby wagon tabletek :) A do tego jeszcze oficjalnie zostaniesz Patronem naszego kanału i raz na miesiąc Twoje nazwisko pojawi się w poście na naszym Facebooku!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Chciałeś kiedyś nawiązać kontakt z osobami na drugim końcu świata? To możliwe! Wesprzyj nasz projekt, a w zamian za to otrzymasz rysunek dziecka z Madagaskaru! Dzięki temu zobaczysz, jak wygląda jego dzień i oczywiście oficjalnie zostaniesz Patronem na naszym kanale, a Twoje nazwisko pojawi się raz w miesiącu w gronie wspierających na naszym Facebooku :)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Podróżowanie bez wychodzenia z domu? Teraz to możliwe! Wystarczy, że wesprzesz nasze działania, a w zamian za to otrzymasz od nas foto-pocztówki z Madagaskaru, Nepalu, Indonezji i Paragwaju! Czyli odwiedzisz cztery miejsca jednocześnie! Niesamowite! Do tego oczywiście dołączysz do grona wspierających na naszym Facebooku i oficjalnie zostaniesz Patronem na naszym kanale. Podróże - czas start!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Podróżowanie + poznawanie, czyli pakiet łączony! Dzięki wsparciu za tę kwotę, otrzymasz od nas rysunek dziecka z Madagaskaru i zestaw 4 foto-pocztówek z Nepalu, Madagaskaru, Indonezji i Paragwaju! W głowie się nie mieści? A jednak z nami to możliwe :) Do dzieła!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Zmienianie świata na lepsze wcale nie musi aż tak dużo kosztować! Wesprzyj nasz projekt tą kwotą, a w zamian otrzymasz od nas zdjęcie z wyprawy ze specjalną dedykacją dla Ciebie, Pozytywnego Zmieniacza Świata! Do tego dołączamy pakiet innych korzyści - oficjalnie zostaniesz Patronem na naszym kanale, raz w miesiącu Twoje nazwisko pojawi się na naszym Facebooku w gronie Pozytywnych Zmieniaczy Świata, a żebyś wiedział/a co konkretnie wspierasz, prześlemy Ci rysunek dziecka z Madagaskaru, na którym zobaczysz, jak wygląda Jego codzienność. Zmieniajmy świat razem :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Podróżniczy rok w Twoim domu! Wesprzyj nas tą kwotą, a w zamian za to otrzymasz od nas kalendarz na nowy dobry rok, dzięki czemu każdego miesiąca będziesz mógł odkrywać kolejne zakątki świata, oglądając zdjęcia z naszych wypraw. Postaramy się, żeby na każdej karcie z kalendarza znalazły się też dobre, motywujące słowa, prosto z serducha :) Zostań naszych Patronem, podziękujemy Ci za to na naszym Facebooku. Wyślemy także zestaw czterech foto-pocztówek z pozdrowieniami specjalnie dla Ciebie i rysunek z Madagaskaru.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Być może prosimy o wiele, ale wiemy, że to, co możemy zrobić razem, jest bardzo ważne. Wesprzyj nas tą kwotą, a w zamian za to otrzymasz wszystkie nagrody z poprzednich progów, a do tego przyjedziemy do Ciebie i poprowadzimy warsztat dla Ciebie i Twoich znajomych/rodziny/podopiecznej grupy na temat życia dzieci w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Będzie mnóstwo atrakcji! Jesteśmy pedagogami i wiemy, że bezpośredni kontakt jest bezcenny!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy