Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

165 zł

miesięcznie

3345 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
479
miesięczne wsparcie
541
liczba patronów

  Cafe Księgarnia Tajne Komplety to prawdziwa, niezależna księgarnia, a nie sklep z książkami. Selekcja księgozbioru już została dokonana - nie ma tu książek z przypadku. W Tajnych Kompletach znajdziesz tylko dobrą literaturę, świetną atmosferę i masę wydarzeń kulturalnych. I kawę prima sort.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
33 %
100%
osiągnięto 33%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 335 zł
Pomocna dłoń
Kiedy w 2010 r. zakładaliśmy Tajne Komplety, wiele osób nie wierzyło, że niezależna księgarnia o starannie wyselekcjonowanym księgozbiorze i z niszowymi, wartościowymi tytułami może się utrzymać. Od 7 lat udaje nam się utrzymać na powierzchni również dzięki wsparciu stałych klientów i rzeszy sympatyków, którzy doceniają nasze starania.

500 zł miesięcznie to pomocna dłoń, bezcenna przy naszych bieżących działaniach i rosnących kosztach utrzymania. Pomożecie?
0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 835 zł
Mała stabilizacja
Rynek małych, niezależnych księgarń z prawdziwego zdarzenia to przeszłość. Obecnie dominują duże sieci. Czy musi tak być? Nie musi. Dzięki Waszemu wsparciu możemy funkcjonować i rozwijać się na zasadach non-profit nie tylko jako niezależna księgarnia, ale również jako fundacja realizująca szereg projektów na rzecz czytelnictwa i edukacji społecznej.

Za 1000 zł miesięcznie możemy opłacić część rachunków (np. za energię elektryczną) i chwilę odetchnąć, skupiając się na tym, co dla nas najważniejsze - na kulturotwórczej roli księgarni. Dobra energia to podstawa!
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2335 zł
Grunt pod nogami
Za 2500 zł możemy skupić się na ofercie książkowej godnej konesera z prawdziwego zdarzenia. Żadnych poradników i bestsellerów z Biedronki. 100% dobrej literatury na regałach: beletrystyka, filozofia, nauki społeczne, sztuka i design, porządnie wydane bajki dla najmłodszych, literatura światowa i krajowa po angielsku dla gości zagranicznych. Do tego wysokiej jakości kawa od 5 zł. Właśnie o to chodzi! Do tego wysokiej jakości kawa od 5 zł. Właśnie o to chodzi!
Dzięki Wam opłaciliśmy już w zasadzie wszystkie media: prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4835 zł
Myślimy do przodu
Łoł! Wsparcie na tym poziomie i większym daje nam szerokie pole do działania. Możemy myśleć o kolejnych niekomercyjnych projektach wydawniczych, działaniach animujących czytelnictwo, użyczać przestrzeń Tajnych Kompletów na różnego rodzaju wydarzenia, zapraszać autorów, organizować warsztaty dla dzieci. Wydarzeniami pochwalimy się w internetach w postaci publikacji fotograficznych i relacji filmowych. Pozwoli nam to również na produkcję gratisowych zakładek do książek, toreb, broszur i plakatów informacyjnych. Możemy działać pełną parą, oferując klientom najlepszy dostęp do wyjątkowych książek, kapitalny personel, świetną atmosferę i rozwijać nasze dotychczasowe projekty.
Jesteście wspaniali!
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Cegiełka
Prawdziwa księgarnia, a nie sklep z książkami - to hasło przyświeca od początku działalności Tajnych Kompletów. 100 zł miesięcznie to zastrzyk środków, który może okazać się bardzo ważny do utrzymania tego hasła w życiu. W kupie siła!

O Autorze

 

Księgarnia Tajne Komplety działa od 2010 r. jako jeden z projektów Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Znajdujemy się w samym sercu Wrocławia - na Rynku przy ul. Przejście Garncarskie 2. 

 

Posiadamy starannie wyselekcjonowany księgozbiór. Znajdziesz tylko dobrą literaturę w dobrej cenie, beletrystykę, sztukę, nauki społeczne, humanistykę, audiobooki, płyty z muzyką współczesną czy nowatorskie książeczki dla dzieci (łącznie ok. 13.000 tytułów). 

 

Księgarnia i działania animacyjne wokół czytelnictwa to nasze przeznaczenie. Od 2010 roku dzielnie mocujemy się z trudną materią rynku książki w Polsce. Traktujemy naszą księgarnię jak dom kultury,  organizujemy szereg działań o charakterze niekomercyjnym: debaty społeczne, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty, koncerty (ok. 100 wydarzeń rocznie). Dzięki Waszemu wsparciu moglibyśmy zdziałać więcej!

 

 

 

Oprócz prowadzenia wyjątkowej księgarni, wydajemy książki, głównie z poezją współczesną, jak również Magazyn Materiałów Literackich "Cegła" łączący literature i design, który  czasami przybiera bardzo dziwne formy (np. paszportu, magnesu na auta lub pokoju hotelowego). 

 

 

 

Nasze publikacje są doceniane przez krytyków i jurorów literackich konkursów. Autorzy rok w rok nominowani są do najważniejszych nagród literackich.

 

Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza to również szereg działań na polu literackim. Nasze flagowe projekty, oprócz Cafe Księgarni Tajne Komplety (i księgarni filmowej w kinie Nowe Horyzonty)  to podróżujący Festiwal Literacki preTEXTY, portal gromadzący dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska - Dolnośląskość.pl,  oraz portal literacki Fundacja-karpowicz.org pełniący rownież funkcję informacyjne fundacji.

 

Na koniec my, czyli Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza: Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz 

 

 • Grzegorz Czekański - główny dowodzący księgarnią Tajne Komplety we Wrocławiu, redaktor, krytyk literacki i filmowy, absolwent filologii polskiej (specjalność krytyczna) na Uniwersytecie Wrocławskim. Publikował w wielu czasopismach literackich. Dwukrotnie nominowany do nagrody "Gazety Wyborczej" Warto.  Współzałożyciel Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. Współredaktor antologii "Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku". Pomysłodawca i redaktor prowadzący projektów Dolnośląskość.pl oraz Dolny Sląsk. Pamiętam Powódź.
 • Karol Pęcherz – magister socjologii i filozofii UWr, absolwent filologii polskiej Kolegium Karkonoskiego. Współzałożyciel i redaktor naczelny Magazynu Materiałów Literackich "Cegła", autor muzyki i wideo do recytacji poetyckich Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego, Andrzeja Sosnowskiego (Chain Smokers & Andrzej Sosnowski) a także klipów wideo i prezentacji multimedialnych.  Animator kultury i promotor dobrej literatury. Współorganizator festiwali literackich i dziesiątek wydarzeń literacko-artystycznych. Prezes Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, przy której organizuje od 2010 r. Festiwal LiterackoArtystyczny preTEXTY. Człowiek orkiestra.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 500
Wielkie dzięki! Przybijamy piąteczkę!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 200
Wielkie dzięki! W nagrodę otrzymujesz komplet Pocztówek na różne okazje zaprojektowane przez Antka Wajdę.
Jesteś z Wrocławia? Zapraszamy do nas, napijemy się kawy, zaparzymy czekoladę.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 200
Bardzo dziękujemy za wsparcie. Otrzymujesz nagrody z poprzedniego progu, a dodatkowo wyślemy Ci Kalendarz Chaosu 2017 z rysunkami Antka Wajdy naszej produkcji.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 200
Bardzo dziękujemy za wsparcie. Otrzymujesz nagrody z poprzednich progów, a dodatkowo wyślemy Ci najnowszy nr Magazynu Materiałów Literackich "Cegła".
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 200
Łoł! Jest odpowiedzialność społeczna, brawo. Odwdzięczamy się nagrodami z poprzednich progów, a dodatkowo wyślemy Ci pakiet książek naszego wydawnictwa.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Otrzymujesz status Brązowego Patrona. Specjalne podziękowania na naszej ściance w postaci imiennej lub logotypu. Co miesiąc wyślemy Ci kapitalne nowości książkowe, bonusy z autografami autorów. Działają oczywiście wszystkie nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Otrzymujesz status Srebrnego Patrona. Specjalne podziękowania na naszej ściance w postaci imiennej lub logotypu. Co miesiąc wyślemy Ci kapitalne nowości książkowe, bonusy z autografami autorów. Działają oczywiście wszystkie nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
2500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Otrzymujesz status Złotego Patrona. Możemy wpisać Cię do naszego logotypu księgarni oraz na witrynie księgarni. Informacja w postaci podziękowań lub logotypu firmy umieścimy na naszych materiałach promocyjnych, wydawnictwach, publikacjach papierowych i cyfrowych. Traktujemy Cię jako naszego partnera strategicznego. Specjalne podziękowania na naszej ściance w postaci imiennej lub logotypu. Co miesiąc wyślemy Ci kapitalne nowości książkowe, bonusy z autografami autorów. Działają oczywiście wszystkie nagrody z poprzednich progów. Zapraszamy do ścisłej współpracy.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy