Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

95 zł

miesięcznie

4080 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
578
miesięczne wsparcie
620
liczba patronów

  TIFF Center to nowa wrocławska przestrzeń rozwoju przez fotografię. Dzielimy się z publicznością tym, co dla nas w fotografii najważniejsze. Organizujemy wystawy, warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie, pokazy slajdów i nieformalne wydarzenia. Dołącz do grona przyjaciół :)

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 405 zł
Dach nad głową
Mniej więcej tyle kosztuje nas miesięczny czynsz za lokal w centrum miasta. Dzięki osiągnięciu celu nie będzie nam kapać na głowy w czasie deszczu, co jest niewątpliwą zaletą posiadania dachu. Dzięki!
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 905 zł
I film puszczą, i ręce umyją
Kwota miesięcznego utrzymania przestrzeni (opłacenie czynszu/ogrzewania/wody/prądu oraz szybkiego wi-fi) to ok. 1000 zł. Dzięki wsparciu będziemy mogli zaoferować Wam wygodną przestrzeń do rozwoju w centrum miasta, jednocześnie mogąc spać spokojnie. Wyspani i energiczni będziemy tym bardziej pożyteczni :)
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1405 zł
Bułka z hummusem
Każdego miesiąca organizujemy kilka spotkań, którym towarzyszą przekąski, kawka i herbata oraz poczęstunek. Dzięki wsparciu na tym poziomie możemy zaoferować te przyjemności odwiedzającym nam gościom nieodpłatnie :)
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2405 zł
Duchowa pożywka
Najciekawsze spotkania autorskie odbywają się dzięki poświęceniu dużej ilości czasu zarówno organizatorów, jak i publiczności. Pociągają za sobą także koszty związane z podróżami, noclegami i wyżywieniem gości. Dzięki Twojej pomocy możemy zaprosić publiczność na spotkania całkowicie za darmo!
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4905 zł
Etaty do kosza
Gdy osiągniemy ten poziom, jedna osoba z kolektywu będzie w stanie zaangażować się w tworzenie TIFF Center na pełen etat. Zwolni się z pracy, rzucając papierami w twarz szefostwa i poświęci się tworzeniu najlepszego na świecie programu kulturalnego. Pomóż nam złożyć wypowiedzenia!!!

O Autorze

TIFF Center został stworzony przez kolektyw organizatorów TIFF Festival, poświęconego promowaniu fotografii we Wrocławiu. Grupa ta  posiada otwartą formułę i działa we współpracy z innymi podmiotami, stowarzyszeniami, inicjatywami i artystami. Kolektyw pełni także funkcję organizatora działań edukacyjnych, które funkcjonują pod wspólną nazwą TIFF Academy.

Bedziemy udostępniać nasz lokal przy ulicy Ruskiej 46a/8 wszystkim, którzy będą chcieli rozwijać się poprzez fotografię. Planujemy organizować spotkania autorskie, pokazy slajdów, warsztaty etc...  Będzie to także miejsce pracy nad projektami TIFF Festival oraz TIFF Academy. 

Jeśli zależy ci na rozwoju siebie i fotografi we Wrocławiu - wesprzyj nas !

____________________________________________________________________________________________________________

 

Naszą misją jest rozwój publiczności - oraz nas samych - przez fotografię.

Ten cel przyświeca nam przy tworzeniu coraz to nowszych obszarów działań TIFFu - wystawienniczych, edukacyjnych, promocyjnych czy też networkingowych. Chcemy, aby działalność TIFF Center zapoczątkowała proces powstawania instytucji, która sprzyja rozwijaniu naszych założeń, a także która pomaga nam kreować przyjazne środowisko dla poznawania i rozwijania fotografii.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Od 2011 roku, w którym to powołany został do życia nasz kolektyw, podejmowane działania fotograficzne w tej instytucji stopniowo rozwijały się, profesjonalizowały się i zyskiwały coraz to większy zasięg. TIFF to w tej chwili: 

TIFF Festival:
- 6 edycji międzynarodowego festiwalu fotografii TIFF Festival (7 edycja zaczyna się 7 września 2017),
- 66 zorganizowanych wystaw, w tym 29 zagranicznych artystów,
- ponad 15 tys. publiczności na dotychczasowych edycjach,
- jedno z ramion ogólnopolskiego “Trójkąta festiwalowego” (Fotofestival z Łodzi, Miesiąc Fotografii z Krakowa i TIFF Festival z Wrocławia),
- niemal setka wolontariuszy z sześciu edycji,
- współpraca z 16 galeriami i instytucjami we Wrocławiu w tym z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, Muzeum Współczesnym Wrocław, BWA Wrocław, Kino Nowe Horyzonty, InfoPunkt Barbara, Ośrodek Postaw Twórczych, Galeria Entropia, Mieszkanie Gepperta, Galeria Miejsce przy Miejscu i wiele innych,
- ponad 500 artykułów i wzmianek w prasie polskiej i zagranicznej,
- organizacja wydarzenia o nazwie POLISH PARADISE promującego polską fotografię na największym na świecie festiwalu fotografii w Arles, a także Paris Photo, London Photo, BredaPhoto oraz Tbilisi Photo Festival.

 

TIFF Academy:
- 3 edycje pozawrocławskiego projektu warsztatowego TIFF Academy Van Edition,
- ponad 120 przeprowadzonych warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów we Wrocławiu w ramach różnych projektów (Akademia Orange, Szkoła w Mieście, warsztaty w ramach wystawy Sztuka Szuka IQ. Artyści Wrocławia),
- współpraca z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 podczas animowania lokalnej społeczności w Chojnowie i Nowej Rudzie w ramach projektu MoKaPP,
- redakcja indywidualnej broszury opisującej warsztaty fotograficzne dla publikacji Spinacz.
 
 

 

TIFF Center:
- nowo otwarte centrum fotografii we Wrocławiu,
- zaplanowany bogaty program artystyczno-warsztatowy dla dzieci i dorosłych,
- współpraca z ośrodkami kultury we Wrocławiu,
- otwarta czytelnia książek fotograficznych,
- networkingowe spotkania.


Jesteśmy otwarci na współpracę, nowych gości i stałych bywalców, także odwiedź bądź napisz do nas koniecznie! 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Friends forever. Twoje wsparcie doda nam otuchy i sprawi, że będziemy walczyć do końca. Wdzięczność upamiętnimy specjalnym wpisem imiennym na stronie TIFF Center i FB.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie zorganizujemy super spotkania! W ramach podziękowań otrzymasz od nas tajemne hasło do nagrań wideo ze wszystkich spotkań autorskich, które odbędą się w TIFF Center.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 20
Duże buzi :* Oprócz dostępu do nagrań wideo, otrzymasz od nas specjalną kartę, która uprawnia do wstępu na wszystkie brunche i kolacje w TIFF Center całkowicie za darmo.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 10
Wow. Dozgonne dzięki, naprawdę. To już poważna kwota, więc także Ciebie potraktujemy poważnie. Zapraszamy do TIFF Center na wybrane przez Ciebie warsztaty z naszej oferty w danym miesiącu. Ponadto możemy wypożyczyć Ci książki z biblioteki na określony czas. Zabierzesz je do domu i na spokojnie zatopisz się w lekturze.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Kochamy Cię. Specjalnie dla Ciebie i 4 innych osób, które kochamy na równi, zorganizujemy raz w miesiącu specjalne wydarzenie. Warsztat, kolację, wspólne przeglądanie książek. Możesz także zasugerować własny zakres zajęć!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Tutaj sprawa jest już prosta. Dostajesz klucze do TIFF Center. Bujko umówi się z Tobą na kolację. Kama na bal a Kowalski na piwo. Nie wiemy jak Paulina, ale spróbujemy ją przekonać. Wielkie dzięki!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy