Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

10

patronów

140 zł

miesięcznie

280 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
519
miesięczne wsparcie
379
liczba patronów

  Projektuję i szyję pluszaki, których celem jest pozyskiwanie środków dla różnych fundacji dobroczynnych. #pluszakzcelem

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1360 zł
Cel na dziś - organizacja warsztatów
Tak jak pluszaki szyję z celem, tak samo chcę prowadzić warsztaty - pluszaki powstające w ramach zajęć będą później licytowane w dobrym celu. Mam różne pomysły na warsztaty, kierowane do różnych grup. Na początek szyjemy z wolontariuszami oraz osobami, które tak jak ja wykorzystują swój talent i pracę w celach charytatywnych. Dalej chciałabym dotrzeć z propozycją warsztatów do różnych fundacji pracujących z kobietami w trudnej sytuacji życiowej - one są tą moją grupą docelową, której chcę pomagać, i z myślą o nich tworzę swoją firmę. Dlatego nie chciałabym pobierać od uczestników opłat; oni angażują swój czas i energię po to, by efekty naszej pracy też zrobiły coś dobrego. Myśląc poważnie o regularnym prowadzeniu takich cykli warsztatowych, muszę jednak pomyśleć o finansowaniu - przydałby mi się jakiś grant lub bogaty sponsor - ale na razie mam Was i wierzę, że w grupie jest siła. Organizacja warsztatów to koszt wynajmu miejsca, koszt materiałów i mój czas.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 10 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Cele, aspiracje i marzenia na przyszłość
Mam całe mnóstwo celów, które chciałabym osiągnąć, ale nie chcę ich "wyceniać" jako kolejnych progów wsparcia - bo nie jest tak, że zabiorę się za nie tylko jeśli zbiorę określoną kwotę. Do ich realizacji będę dążyć tak czy inaczej. Mam nadzieję, że dzięki Patronite uda się je zrealizować szybciej i łatwiej. Chciałabym, żeby w przyszłości sam biznes pluszakowy rozwinął się tak, by był samowystarczalny - pokrywał koszty rozwoju, inwestycji w sprzęt i w ludzi, i jeszcze zostawiał zapas na działania prospołeczne i charytatywne. Póki co, tak nie jest - i dlatego proszę tu o Wasze wsparcie. Bądźcie moimi pluszowymi aniołami biznesu :)

Cel: Przesuwanie granic świata do uszycia...
Poza pluszakami, z których tylko 25% ceny trafia do różnych fajnych fundacji, raz w miesiącu szyję jednego pluszaka całkiem charytatywnie. Mam kilka takich zamówień czekających na swoją kolej, ale powoli chciałabym zacząć wykorzystywać tę formę szycia charytatywnego, żeby rozwijać własne umiejętności szycia, stawiać sobie wyzwania i przesuwać granice tego, co jeszcze można uszyć. W tym celu muszę sobie wygospodarować czas, który nie będzie zajęty zleceniami - i tu kłaniam się Wam jako moim mecenasom artystycznym.

Cel: Rozwój firmy, dosprzętowienie, nowi zatrudnieni...
Na razie firma to ja + z doskoku Kinga Kulon Drugie Szycie. Marzę o tym, żeby zatrudnić kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązki administracyjne i pokieruje pluszakami od strony biznesowej - to nie jest mój konik i doskonale wiem, że lepiej spożytkowałabym ten czas projektując nowe wzory. Albo przygotowując warsztaty :) Kolejnym krokiem rozwojowym, który mnie czeka, jest stworzenie sieci szyjących - już w docelowym modelu współpracy z podopiecznymi różnych fundacji. To będzie wymagało inwestycji sprzętowych oraz dużo czasu na szkolenia.

Cel: Książka z wykrojami
...a może raczej podręcznik do projektowania własnych wzorów. To takie nieśmiałe jeszcze marzenie, ale wiem, że o marzeniach trzeba mówić, bo wtedy łatwiej je spełniać :)

O Autorze


Nazywam się Beata Cyruchin, dla przyjaciół Becia, a pluszaki szyję jako Uchatka. Trzy dni w tygodniu jestem architektem, a w pozostałe cztery - panią od pluszaków. Był koniec 2016 roku, kiedy wymyśliłam, że będę pozyskiwać środki na cele dobroczynne, szyjąc pluszaki pod hasłem #pluszakzcelem. Nie spodziewałam się zupełnie, jak fajnie może się to rozkręcić. Przez dwa lata szyłam pluszaki hobbistycznie i zupełnie charytatywnie. Z czasem postanowiłam zaangażować się w szycie bardziej poważnie - tak, by móc zrezygnować częściowo z pracy w biurze i utrzymywać się z szycia. Jednocześnie nie zapominam o celu, dlatego 25% ceny każdego pluszaka jest przekazywane na cele dobroczynne. W szyciu wspierają mnie: mama Uchatki oraz Drugie Szycie Kinga Kulon.

Do tej pory powstało 189 pluszaków, które zebrały łącznie kwotę 28 515 zł, przekazaną ponad 60 różnym organizacjom (stan na 28.05.2019). Dziękuję wszystkim przyjaciołom moich pluszaków – jesteście super!

Galerię dotychczasowych pluszaków możecie zobaczyć na stronie www.uchatka.net - to prawie 100 niepowtarzalnych wzorów! Wszystkie aktualności publikuję na facebooku, za to na instagramie jest więcej tzw. work in progress.

Teraz przyszedł taki czas, że chciałabym rozwinąć tę działalność w kierunku warsztatowym, żeby dzielić się z innymi pasją i umiejętnościami - i z tą intencją zakładam profil na Patronite.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 6
Dzięki! Piąteczka i żółwik :)

Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim moim patronom, niezależnie od kwoty wsparcia.
Zobowiązuję się regularnie składać Wam wideo raport z bieżącego stanu prac - będę pokazywać, na jakim etapie są poszczególne pluszaki i co ciekawego słychać w organizacji moich wydarzeń. Dzięki byciu patronem będziecie mieć dużo większy wgląd w pluszakowy work-in-progress i całe zaplecze szyciowe i wykrojowe - bez pudru.
Kilka razy w roku dostaniecie ode mnie autorską pocztówkę (uwielbiam oldskulową epistolografię) lub inną niespodziankę (lubię niespodzianki) :)
Mam nadzieję, że śledzenie, jak dzięki Wam ta inicjatywa się rozkręca, da Wam trochę frajdy i satysfakcji z dobrze ulokowanych złotówek.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękuję! Kłaniam się, a właściwie dygam uprzejmie (kto miał okazję mnie spotkać, to pewnie wie, że ładnie dygam) :)

Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim moim patronom, niezależnie od kwoty wsparcia.
Zobowiązuję się regularnie składać Wam wideo raport z bieżącego stanu prac - będę pokazywać, na jakim etapie są poszczególne pluszaki i co ciekawego słychać w organizacji moich wydarzeń. Dzięki byciu patronem będziecie mieć dużo większy wgląd w pluszakowy work-in-progress i całe zaplecze szyciowe i wykrojowe - bez pudru.
Kilka razy w roku dostaniecie ode mnie autorską pocztówkę (uwielbiam oldskulową epistolografię) lub inną niespodziankę (lubię niespodzianki) :)
Mam nadzieję, że śledzenie, jak dzięki Wam ta inicjatywa się rozkręca, da Wam trochę frajdy i satysfakcji z dobrze ulokowanych złotówek.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję pięknie <3 Ślę buziaki i ściskam mocno!

Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim moim patronom, niezależnie od kwoty wsparcia.
Zobowiązuję się regularnie składać Wam wideo raport z bieżącego stanu prac - będę pokazywać, na jakim etapie są poszczególne pluszaki i co ciekawego słychać w organizacji moich wydarzeń. Dzięki byciu patronem będziecie mieć dużo większy wgląd w pluszakowy work-in-progress i całe zaplecze szyciowe i wykrojowe - bez pudru.
Kilka razy w roku dostaniecie ode mnie autorską pocztówkę (uwielbiam oldskulową epistolografię) lub inną niespodziankę (lubię niespodzianki) :)
Mam nadzieję, że śledzenie, jak dzięki Wam ta inicjatywa się rozkręca, da Wam trochę frajdy i satysfakcji z dobrze ulokowanych złotówek.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie no, naprawdę, nie wiem co powiedzieć. DZIĘKUJĘ!!! Jak spotkam, to wycałuję - oczywiście najpierw zapytam o zgodę :)

Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim moim patronom, niezależnie od kwoty wsparcia.
Zobowiązuję się regularnie składać Wam wideo raport z bieżącego stanu prac - będę pokazywać, na jakim etapie są poszczególne pluszaki i co ciekawego słychać w organizacji moich wydarzeń. Dzięki byciu patronem będziecie mieć dużo większy wgląd w pluszakowy work-in-progress i całe zaplecze szyciowe i wykrojowe - bez pudru.
Kilka razy w roku dostaniecie ode mnie autorską pocztówkę (uwielbiam oldskulową epistolografię) lub inną niespodziankę (lubię niespodzianki) :)
Mam nadzieję, że śledzenie, jak dzięki Wam ta inicjatywa się rozkręca, da Wam trochę frajdy i satysfakcji z dobrze ulokowanych złotówek.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy