Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

261

patronów

2138 zł

miesięcznie

22812 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
56
miesięczne wsparcie
16
liczba patronów

  Jestem człowiekiem żyjącym i nauczającym w Internecie. Prowadzę kilka kanałów na YouTube, udzielam się w podcastach, piszę sporo tekstów, działam charytatywnie i robię co mogę, aby pomagać młodym ludziom w rozwoju.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Cześć!

Nazywam się Jakub Mrugalski, a w Internecie jestem bardziej rozpoznawalny pod pseudonimem UNKNOW (lub IMLMPE na Wykopie). Udzielam się głównie na Facebooku, Wykopie i YouTubie, ale w praktyce możesz się na mnie natknąć w każdej większej sieci społecznościowej. 

Zarówno zawodowo jak i hobbystycznie, dzielę się wiedzą z ludźmi. Na wszelkie sposoby - wystąpienia publiczne, prowadzenie szkoleń, tworzenie tekstów, nagrywanie filmów, podcasting, niegdyś nawet prowadziłem daily vloga technologicznego (na Snapchacie).

Działam w Internecie od co najmniej kilkunastu lat. Przez ten czas stworzyłem wiele projektów (a kilka zdążyło już nawet umrzeć...). Poniżej lista tych bardziej znanych.

 • #unknowNews - cotygodniowe zestawienie interesujących linków z branży IT, wyłowionych z czeluści netu. Lista publikowana jest w kilku sieciach społecznościowych i cieszy się ogromym zainteresowaniem widzów.
 • UW-TEAM.ORG na Youtube - poradniki i tutoriale w formie filmów, na tematy związane z branżą IT. Programowanie w PHP, administracja serwerami, atakowanie serwisów webowych, przemyślenia itp. Łącznie ponad setka filmów
 • Przemyślenia wszelakie - filmy początkowo zrzucane z mojego Snapchata (przestałem się już tam udzielać), a obecnie nagrywane 'z doskoku', gdy dzieje się coś ciekawego na świecie. Sporo przemyśleń.
 • "Unknow o Biblii" - program w którym analizuję cytaty biblijne w odniesieniu do rysu kulturalnego i historycznego ówczesnych czasów. Chcę przedstawić o co naprawdę chodzi w tych tekstach. To bardzo kontrowersyjny temat, ale myślę, że skłania do myślenia.
 • Podcast "Na Podsłuchu" - szeroko pojęte security, a ja jestem tam jednym z trzech prowadzących.
 • Podcast "Przewodnik w nieznane" - przedstawiam ludziom inne spojrzenie na niektóre tematy, głównie związane z technologią, twórczością i działaniem prospołecznym
 • Projekt "Mikr.us" - rozdaje (za darmo) młodym, zdolnym ludziom serwery VPS, aby mogli szkolić się na młodych adminów i/lub uruchamiać tam swoje małe projekty informatyczne
 • Mój zakątek na Medium - tam publikuję swoje dłuższe felietony
 • Serwer shellowy - (aktualnie brak strony WWW). Udostępniam młodym ludziom dostęp do powłoki shellowej, co umożliwia im rozwój w świecie Linuksa i automatyzację codziennych zadań.
 • Konto na Instagramie - gdzie wrzucam głównie humor związany z branżą IT (mocno geekowe)
 • Zadatki.pl - to platforma, która umożliwia influencerom rozdawanie prezentów w zamian za wspieranie akcji charytatywnych. Jestem jej pomysłodawcą.
 • Grupa z promocjami z Chin - wyławiam najlepsze promocje i kody promocyjne z chińskich sklepów i dziele się nimi z członkami grupy (jestem Twórcą tej grupy)
 • Grupa z promocjami IT - promocje na książki, ebooki, gry, aplikacje itp. Wyławiam z sieci co się da i dziele się tym z ludźmi.

 

W przeszłości zbierałem drobne datki głównie przez Paypala, ale od pewnego czasu ludzie pytają mnie o konto na Patronite - tak tutaj trafiłem :)

 

Akcje Charytatywne - przykład

Podczas realizacji tej akcji, zbierałem od ludzi dobrowolne datki (łącznie ~300zł), które następnie inwestowałem w kryptowaluty, ale samemu nie podejmując żadnej decyzji inwestycyjnej. Wszystkie decyzje kupna/sprzedaży były podejmowane na drodze głosowania przez Facebooka.

Ostatecznie początkową kwotę udało się rozmnożyć do około 3900zł. Za całą kwotę zakupiłem ubrania dla ludzi bezdomnych z Krakowa i przekazałem je do "Zupy na Plantach" (oni zajęli się ich dystrybucją do potrzebujących).

Moje analizy biblijne - przykład

Przykład jednego z moich kursów

Skrócony kurs języka AWK.

Moje przykładowe teksty

 

Po co mi konto na Patronite?

Zazwyczaj mam więcej pomysłów na projekty do realizacji, niż zasobów czasowych i pieniężnych aby je wcielić w życie. Chciałbym mieć z czego opłacić te bardziej szalone inwestycje, jak i w przyszłości chciałbym zlecić wykonywanie niektórych żmudnych rzeczy innym ludziom (outsourcing), tak abym mógł się skupić jedynie na tworzeniu wartościowych treści.

Marzy mi się też zasponsorowanie kilku większych projektów w stylu Mikrusa czy UW-Shella (chciałbym zwiększyć skalę). 

Jeśli lubisz to co robię i po prostu chciałbyś powiedzieć "dziękuję" w bardziej namacalny sposób, możesz zostać moim patronem.

 

Z góry dzięki za zaufanie.

Cele

0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 600 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Opłaty bieżące
Mniej więcej tyle kosztuje mnie moja (i moich projektów) obecność w Internecie.
Składają się na to opłaty za serwery VPS, domeny, opłaty za soft, reklamy na Facebooku, outsourcing pewnych usług i wiele innych.
Kwoty zmieniają się z miesiąca na miesiąc (bo np. za domeny płacę tylko raz do roku). Podana kwota to opłaty roczne podzielone na 12 miesięcy.

Gdy osiągnę ten pułap, będę mógł powiedzieć, że nie dopłacam do mojej publicznej działalności.
To już będzie niezły sukces :)
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1500 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Outsourcing usług
Mniej więcej tyle będzie mi potrzebne, aby zorganizować odpłatną pomoc przy zbieraniu materiałów do #unknowNews, do obsługi kolejnych kanałów dystrybucji treści i do ogarnięcia drobnego programowania w moich projektach. Mowa o outsourcingu w modelu B2B. Nie planuję nikogo zatrudniać.

Osiągnięcie tego progu oznacza prawdopodobnie rozrost projektu na kolejne sieci społecznościowe (+ sensowny mailing).
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 2000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Aktywna działalność na YouTube / Podcasting / pisanie tekstów
Aktywność na YouTube, czy w podcastach to najbardziej zajmująca ze wszystkich rzeczy jakie robię. Przykładowo, nagranie filmu, montaż, obróbka dźwięku itp. To zajmuje po prostu wieki. Chcąc przygotować jeden materiał filmowy muszę zrezygnować z wielu (czasami kilkunastu) godzin komercyjnych projektów.

Osiągnięcie tego progu gwarantuje produkcję minimum dwóch różnych produkcji na miesiąc. Chciałbym się skupić głównie na tematyce IT. Filmy i produkcje z przemyśleniami będą tworzone pobocznie i nie wliczają się do tego limitu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Po prostu chcesz dać kilka złotych i nie oczekujesz niczego w zamian. Dzięki!
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 50
Limit: 50
Otrzymujesz dostęp do linków PREMIUM publikowanych w ramach zestawień unknowNews.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
7 zł / miesiąc
patroni: 189
Wspierający z tego progu otrzymają dostęp do treści PREMIUM publikowanych w ramach unknowNews oraz zostaną umieszczeni na liście patronów na stronie mrugalski.pl (będzie uaktualniana co pewien czas)

Dodatkowy bonus dla nowych patronów:
Gdy zostaniesz patronem, otrzymasz na maila mojego ebooka na temat tańszych zakupów na GearBest (PDF) oraz archiwum linków z unknowNews (2015-2018)
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 15
Patroni z tego progu zyskują dostęp do grupy na Facebooku w której informuję o swoich projektach, postępach prac, planach itp.
Uczestnicząc w życiu grupy, masz realny wpływ na to co robię.

+ to co w poprzednim progu
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 5
Wygląda na to, że bardzo mnie lubisz. Raz w miesiącu wylosuję jednego patrona z tej grupy i zadzwonię do niego. Będę do Twojej dyspozycji przez jedną godzinę i chętnie porozmawiam na dowolnie wybrany przez Ciebie temat. To coś jak połączenie progu 300zł/msc z rosyjską ruletką ;)

+ to co w poprzednich progach
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Zyskujesz to samo co na poprzednim progu plus satysfakcję, że stać Cię na więcej niż tych z progu 50zł/msc :D
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy