MÓZG UPGRADE

W Patronite od 19.05.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 458

Liczba Patronów: 2305

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
1 050 miesięcznie
19 980 łącznie

Zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetlenia. | Purchasing lighting and sound equipment.

50 000 zł

39%

osiągnięto

30 020 zł

brakuje

Pragniemy, aby sala koncertowa Mózgu stała się studiem koncertowym wyposażonym w sprzęt nagłośnieniowy najwyższej klasy. Rozpatrujemy zakup nagłośnienia firm: L'accoustic, Nexo, Void.
_____________________________________________

We want the concert hall at Mózg to become a concert studio equipped with sound system of the highest quality. We are thinking of buying L'accoustic, Nexo, Void sound system.

Prace rewitalizacyjne i remontowe. | Revitalisation and renovation works.

70 000 zł

28%

osiągnięto

50 020 zł

brakuje

Rewitalizacja obejmuje następujące prace:
1. Stworzenie zewnętrznej galerii sztuki, kina letniego oraz miejsca odpoczynku na podwórku
przed klubem Mózg.
2. Renowacja wejścia do budynku oraz dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych.
3. Renowacja sal prób oraz studia nagraniowego.
4. Renowacja sali koncertowo-wystawienniczej (ocieplenie i wygłuszenie, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej oraz wentylacji).
5. Renowacja części socjalnej obiektu (toalety, garderoby).
6. Kompleksowe dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
_____________________________________________

Revitalisation will include the following works:
1. Creating an outside art gallery, summer cinema and a spot to relax in front of the club.
2. Renovating the entrance to the building and adapting it so that it meets the needs of the disabled.
3. Renovating rehearsal rooms and the recording studio.
4. Renovating the concert and exhibition hall (warming, sound-proofing, changing the flooring, electrical wiring and ventilation).
5. Renovating the social area of the space (toilets, room for artists).
6. Comprehensive adaptation of the space to meet the needs of the disabled.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Piotr Dynowski
Piotr Dynowski
Próg: 50 zł
Piotr Cybulski
Piotr Cybulski
Próg: 1 000 zł