Avatar użytkownika

SUPPORT YOUR MÓZG

1
patron
50 
miesięcznie
22 880 
łącznie
1
patron
50 zł 22 880 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

20 zł miesięcznie
Bardzo dziękujemy za Twoją deklarację. To ważne aby wspierać miejsca, które służą rozwojowi myśli ludzkiej, a takim miejscem zawsze staramy się być. Raz do roku otrzymasz od nas dowolne wydawnictwo płytowe CD z naszego sklepu: https://muzykazmozgu.bandcamp.com.
50 zł miesięcznie
Bardzo dziękujemy za Twoją deklarację. To ważne aby wspierać miejsca, które służą rozwojowi myśli ludzkiej, a takim miejscem zawsze staramy się być. Raz do roku otrzymasz od nas dowolne wydawnictwo płytowe CD z naszego sklepu: https://muzykazmozgu.bandcamp.com oraz t-shirt z napisem PATRON MÓZGU.
_____________________________________________

We appreciate your declaration. It is important to support places that foster the development of human thought and that is the kind of place we are trying to be. Once a year you will receive one album CD from our shop: https://muzykazmozgu.bandcamp.com and a t-shirt that says MÓZG PATRON
100 zł miesięcznie
Bardzo dziękujemy za Twoją deklarację. To ważne aby wspierać miejsca, które służą rozwojowi myśli ludzkiej, a takim miejscem zawsze staramy się być. Raz do roku otrzymasz od nas 3 dowolne wydawnictwa płytowe z naszego sklepu: https://muzykazmozgu.bandcamp.com oraz t-shirt z napisem PATRON MÓZGU. Możesz uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Mózg w Bydgoszczy i w Warszawie.
_____________________________________________

We appreciate your declaration. It is important to support places that foster the development of human thought and that is the kind of place we are trying to be. Once a year you will receive 3 albums from our shop: https://muzykazmozgu.bandcamp.com and a t-shirt that says MÓZG PATRON. You can also attend all our events organised by Mózg in Bydgoszcz and Warsaw FOR FREE.
1000 zł miesięcznie
Bardzo dziękujemy za Twoją deklarację. To ważne aby wspierać miejsca, które służą rozwojowi myśli ludzkiej, a takim miejscem zawsze staramy się być. Otrzymasz dowolne tytuły wydawnictw płytowe z naszego sklepu: https://muzykazmozgu.bandcamp.com oraz t-shirt z napisem PATRON MÓZGU.
Możesz uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Mózg w Bydgoszczy i w Warszawie.
Ponadto, jeśli wyrazisz życzenie:
Twoje nazwisko lub nazwa firmy znaleźć się może na liście sponsorów Mózgu umieszczonej na stronie: www.mozg.art.pl.
Twoje nazwisko lub nazwa firmy znajdzie się w umówionym z Tobą miejscu na terenie klubu oraz na wszystkich materiałach promujących wydarzenia organizowane przez Mózg.
Możesz także stać się współprogramującym działalność artystyczną Fundacji.
W mózgowym barze otrzymasz 25% zniżki.
_____________________________________________

We appreciate your declaration. It is important to support places that foster the development of human thought and that is the kind of place we are trying to be. Once a year you will receive any album from our shop: https://muzykazmozgu.bandcamp.com and a t-shirt that says MÓZG PATRON.
You can also attend all our events organised by Mózg in Bydgoszcz and Warsaw FOR FREE.
In addition, if you like:
Your name or the name of your company will be placed on the list of sponsors that will appear on our website: www.mozg.art.pl .
Your name or the name of your company will be displayed in a place in the club that we choose together as well as on all materials promoting events organised by Mózg.
You can also become the co-creator of the Foundation's artistic activity.
You will get a 25% discount at the bar at Mózg.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora SUPPORT YOUR MÓZG w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Dbaj o swój Mózg - to dobre dla Ciebie!
To zbiórka urodzinowa na rzecz rozwoju i dalszej działalności klubu Mózg. 31 marca 2024 roku FRGS Mózg kończy 30 lat.

(english below)
 

Dbaj o swój Mózg - to dobre dla Ciebie!

To zbiórka urodzinowa na rzecz rozwoju i dalszej działalności klubu Mózg. 31 marca 2024 roku FRGS Mózg kończy 30 lat. 
Twoje wpłaty zasilą budżet wynagrodzeń dla artystów występujących w Mózgu oraz pomogą unowocześniać nagłośnienie, oświetlenie oraz wyposażenie multimedialne klubu.
Poza wszystkim 30 urodziny to dobra okazja do szczególnego zadbania o Mózg, który pełni przecież ważną rolę dla każdego z nas. Mózg - drugi ulubiony narząd, pierwszy ulubiony klub. Wiadomka. ;-)

Mózg to działające w Bydgoszczy, od marca 1994 roku centrum sztuki. Założone przez grupę artystów i entuzjastów, zarządzane od początku przez Jacka Majewskiego i Sławka Janickiego, muzyków powiązanych z bydgosko-gdańska sceną yassową.
Mózg to sala koncertowa, galeria sztuki, studio nagraniowe, miejsce rezydencji, pracownie artystów oraz klub-miejsce spotkań ludzi kulturalnych.
Przez scenę Mózgu przewinęło się tysiące artystów z całego świata, przez co klub stał się rozpoznawalny w międzynarodowych środowiskach twórczych. Program Mózgu to około 100 wydarzeń rocznie, z których większość odbywa się w siedzibie głównej w Bydgoszczy.
Najważniejsze projekty realizowane przez Mózg to: Mózg Festival – Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych (19 edycji), Mózg on Screen – program artystyczny realizowany w konwencji telewizji na żywo, także Studio Eksperymentu – projekt nastawiony na działania badawcze środowiska lokalnych artystów zapraszających do współpracy gości. Ostatnie 10 lat to także działania na terenie Warszawy, gdzie zrealizowane zostały projekty: SuperSam+1, 5 edycji Mózg Festival oraz najnowszy projekt Warszawskie Studio Eksperymentu.
Między innnymi dzięki projektom wywodzącym się z Mózgu, Bydgoszcz uzyskała w 2023 roku tytuł Miasta Muzyki na liście miast kreatywnych UNESCO.
Oficyna wydawnicza Muzyka z Mózgu odpowiedzialna jest za produkcje powiązanych z Mózgiem artystów.
Klub Mózg to również ważne miejsce spotkać środowisk twórczych oraz osób zainteresowanych sztuką współczesną.

Działaniami Mózgu zarządza Mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych.
 

Take care of your Mozg – it is good for you!

This is a birthday fundrising for the development and further activities of the Mózg club.
On March 31, 2024, FRGS MOZG turns 30.
Your donations will contribute to the remuneration budget for artists performing at Mózg and will help modernize the club's sound system, lighting and multimedia equipment.
Apart from everything, a 30th birthday is a good opportunity to take special care of the brain, which plays an important role for each of us. Brain - second favorite organ, first favorite club.

Mózg is an art center operating in Bydgoszcz since March 1994. Founded by a group of artists and enthusiasts, managed from the beginning by Jacek Majewski and Sławek Janicki, musicians associated with the Bydgoszcz-Gdańsk Yass Scene.
Mózg is a concert hall, an art gallery, a recording studio, a residence, artists' studios and a club-meeting place for cultural people.

Thousands of artists from all over the world have graced the Mózg stage, making the club recognizable in international creative circles. The Mózg program includes approximately 100 events per year, most of which take place at the headquarters in Bydgoszcz. The most important projects organised by Mózg include: Mózg Festival - Festival of Contemporary Music and Visual Arts (19 editions), Mózg on Screen - an artistic program carried out in the convention of live television, and Studio of Experiment - a project focused on research activities of the community of local artists inviting guests to cooperate. . The last 10 years have also seen activities in Warsaw, where the following projects were implemented: SuperSam+1, 5 editions of Mózg Festival and the latest project: Warsaw Studio of Experiment. Thanks to, among other things, projects originating from Mózg, Bydgoszcz was awarded the title of City of Music on the UNESCO list of creative cities in 2023. The publishing house Muzyka z Mózgu is responsible for the productions of artists associated with Mózgu. The Mózg club is also an important place to meet creative communities and people interested in contemporary art. Mózg's activities are managed by the Mózg Foundation - the Foundation for Contemporary Music and Interdisciplinary Forms.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora SUPPORT YOUR MÓZG już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Piotr Dynowski
Piotr Dynowski
50 zł
Piotr Cybulski
Piotr Cybulski
1 000 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.