MÓZG UPGRADE

W Patronite od 19.05.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 470

Liczba Patronów: 2384

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
1 050 miesięcznie
22 030 łącznie
This is a collection of funds for te renovation of Mózg club - a place that was founded in 1994 and since then has been presenting contemporary art and has served as a meeting spot for many.

O Autorze

(english below)
Projekt dotyczy zbiórki funduszy na renowację działającego od 1994 roku miejsca prezentacji sztuki współczesnej oraz miejsca spotkań - klubu Mózg.

Mózg jest miejscem rozpoznawalnym na światowej mapie niezależnie działających ośrodków kultury. 
Klub znany jest przede wszystkim z działań związanych z muzyką eksperymentalną oraz improwizowaną, ale w jego wnętrzach od lat występują nie tylko muzycy z całego świata, ale także artyści wizualni, odbywają się festiwale filmowe, wystawy plastyczne i fotograficzne, prowadzona jest działalność edukacyjna. Oprócz tego jest to miejsce spotkań ludzi sztuki.

Po 26 latach działalności w ponad 100-letnim budynku przyszedł czas na niezbędne działania poprawiające stan techniczny oraz wyposażenie klubu.

Mózg Foundation, organizacji pozarządowej zarządzającej działaniami Mózgu, przyznane zostało unijne dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego, dostosowania klubu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie i wytłumienie pomieszczeń oraz poprawienie ich ogólnego stanu.
Działania odbyć mają się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy.
Przyznane dofinansowanie to 511 000 zł. Dofinansowanie stanowić może jednak 75% całego kosztu, potrzebne jest zatem 25% środków z innego źródła. Liczymy bardzo, że jednym z tych źródeł stanie się ta właśnie zbiórka. W tym momencie celem jest zebranie około 120 000 zł czyli niecałe €27 000. 

Bardzo chcielibyśmy, aby ten cel udało się osiągnąć. Mózg od ponad ćwierć wieku jest sceną dla setek artystów z całego świata. To scena otwarta na niczym nie ograniczany eksperyment, mający służyć rozwojowi sztuki, jako narzędzia rozwoju osobowego. To miejsce, w którym kształtują swoje poglądy kolejne pokolenia poszukujących i myślących ludzi.
 
Kilka zdań informacji ogólnej:


Mózg to działające od marca 1994 roku centrum sztuki. Założone przez grupę artystów i entuzjastów, zarządzane od początku przez Jacka MajewskiegoSławka Janickiego, muzyków powiązanych z bydgosko-gdańska sceną yassową. Mózg to sala koncertowa, galeria sztuki, studio nagraniowe, miejsce rezydencji, pracownie artystów oraz klub-miejsce spotkań ludzi kulturalnych. Główną siedzibą Mózgu jest Bydgoszcz, ale w latach 2014-2018 działała również filia w Warszawie, mieszcząca się w budynku Teatru Powszechnego. Przez scenę Mózgu przewinęło się tysiące artystów z całego świata, przez co klub stał się rozpoznawalny w międzynarodowych środowiskach twórczych. Program Mózgu to około 100 wydarzeń rocznie, z których większość odbywa się w siedzibie głównej. Ostatnie lata to także działania na terenie Warszawy, gdzie realizowane są 2 zasadnicze projekty: SuperSam+1 oraz Mózg Festival – Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Oficyna wydawnicza Muzyka z Mózgu odpowiedzialna jest za produkcje powiązanych z Mózgiem artystów. Klub Mózg posiada swój bar, w którym zazwyczaj można spotkać interesujące towarzystwo. Na terenie klubu nie tolerowane są jakiekolwiek przejawy agresji, rasizmu, seksizmu, ksenofobii, fanatyzmu politycznego lub religijnego. Działaniami Mózgu zarządza Mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych.

_______________________________________________________________________________________

This is a collection of funds for te renovation of Mózg club - a place that was founded in 1994 and since then has been presenting contemporary art and has served as a meeting spot for many.

Mózg is a recognisable place on the world map of idependent culture centres. The club is best known for its activities related to experimental and improvised music, however, apart from musicians from all over the world it also hosted visual artists. Film festivals, photographic and visual exhibitions also took place here. It is a place of education and a meeting spot for the people of arts.

After 26 years of activity it is high time the 100-year-old building undergoes necessary renovation that will improve the technical condition. The club's equipment also needs an update.

Mózg Foundation is a non-government organisation that manages the activity of Mózg. It received funding from the EU for the purchase of necessary sound equipment, adapting the club's infrastructure to meet the needs of the disabled, warming and sound-proofing of the rooms and improving their general condition. The project is a part of the Municipal Revitalization Program of the City of Bydgoszcz (Gminy Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy). The amount of funds awarded equals 511 000 zł and can constitute 75% of the entire cost of the works. Therefore we need to find another source for the remaining 25%. We are hoping that this collection will become one of those alternate sources. At this point the goal is about 120 000 zł so a little less than 27 000 EUR.


We would really like to achieve this goal. For over a quarter of a century the stage at Mózg has been open for hundreds of artists from all over the globe. It was open for unbounded experiment that drives the development of art as a tool for personal growth. Mózg is a place, where future generations of seeking and thinking people shape their minds.

General information:

Mózg is an art centre that has been active since March 1994. It was founded by a group of artists and enthusiasts and was initially managed by Jacek Majewski and Sławek Janicki, musicians associated with yass scene from Bydgoszcz and Gdańsk. Mózg includes a concert hall, an art gallery, a recording studio, artistic residencies location, artistic studios and a club – a place, where cultural people meet. Mózg’s main headquarter is located in Bydgoszcz but in the years 2014-2018 a branch was active in Warsaw. It was located in the building of Teatr Powszechny. Thousands of artists from all over the world have performed on the stage at Mózg, which made the club known among international creative circles. Program at Mózg include over 100 events yearly and most of them take place in the headquarters. Recent years also include event happening in Warsaw, where two essential projects are carried out: SuperSam +1 and Mózg Festival – Contemporary Music and Visual Arts Festival.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Piotr Cybulski
Piotr Cybulski
Próg: 1 000 zł
Piotr Dynowski
Piotr Dynowski
Próg: 50 zł