Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

Miejsce w rankingu Autorów
1318
miesięczne wsparcie
1105
liczba patronów

  Witaj użytkowniku świata wirtualnego! Mam na imię Krzysztof. Jestem autorem strony internetowej webkod.pl, za pomocą której od 2012 roku dzielę się swoją wiedzą na temat języka HTML oraz języka CSS.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 995 zł
Częstsze aktualizacje treści strony internetowej webkod.pl
Gdy cel zostanie osiągnięty, częstsze aktualizacje treści strony internetowej webkod.pl staną się możliwe.

Zebrana kwota przeznaczana jest na opłacanie:

- serwerów
- domeny
- sprzętu
- prądu
- oprogramowania
- samodoskonalenia
- pozostałych rzeczy związanych z prowadzeniem oraz udoskonalaniem strony internetowej webkod.pl

Zebrana kwota wpływa również pozytywnie na poziom motywacji autora, dzięki czemu pojawiające się treści na stronie internetowej webkod.pl posiadają jeszcze większą jakość ❤

O Autorze

Witaj użytkowniku świata wirtualnego!

Mam na imię Krzysztof.

Miło mi Cię poznać!

Jak zapewne domyślasz się, jestem autorem strony internetowej https://webkod.pl, czyli miejsca, gdzie każdy użytkownik może dowiedzieć się wiele różnych rzeczy na temat języka HTML oraz języka CSS.

Innymi słowy, dzięki swojej pasji do języków budujących strony internetowe staram się dzielić swoją wiedzą z innymi użytkownikami naszego świata wirtualnego. Ten stan rzeczy trwa od 2012 roku, dzięki czemu strona internetowa webkod.pl rozrosła się do prawie 1000 podstron, lecz nie jest to nawet 50% tego, co chciałbym, aby istniało.

Tworzenie tego typu treści jest bardzo specyficznym zajęciem, ponieważ raz napisana treść musi podlegać ciągłej aktualizacji, co jest dość czasochłonnym oraz czasami trudnym zadaniem, dlatego liczę na Twoje wsparcie, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie mi się pracowało przy udoskonalaniu aktualnych oraz nowych treści.

Zbudujmy razem jedną z lepszych stron internetowych o tematyce HTML/CSS, źródło wiedzy, które przyda się dla wszystkich webmasterów i nie tylko!

Kto wie, może w przyszłości mój projekt zostanie rozbudowany o jeszcze jeden kurs kolejnego języka służącego do budowy stron internetowych, jednak zależy to również od Twojego zaangażowania.

Zapraszam do poznawania języka HTML oraz języka CSS na https://webkod.pl :)

 

Dodatkowe informacje dla Patronów

Wpis na Ścianę Sław Patronów w serwisie internetowym webkod.pl otrzymujesz najpóźniej do 24 godzin od momentu, gdy zostajesz moim Patronem.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Nawet najmniejsze przekazane przez Ciebie wsparcie sprawia, że stajesz się częścią czegoś wielkiego!

Dziękuję!

W nagrodę zostaniesz wpisany na Ścianę Sław Patronów jako HERO (czyli Bohater), a Twoim symbolem będzie miecz!

Ściana Sław Patronów znajduje się na każdej podstronie serwisu internetowego webkod.pl, dzięki czemu każdy użytkownik może dostrzec Twoje wsparcie ❤
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dycha?

To strzał w dziesiątkę!

Dzięki Tobie kolejne aktualizacje treści strony internetowej webkod.pl stają się o wiele bardziej możliwe!

Dziękuję!

W nagrodę zostaniesz wpisany na Ścianę Sław Patronów jako MASTER (czyli Mistrz), a Twoim symbolem będzie puchar!

Ściana Sław Patronów znajduje się na każdej podstronie serwisu internetowego webkod.pl, dzięki czemu każdy użytkownik może dostrzec Twoje wsparcie ❤
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Rezygnujesz z jednej smacznej pizzy w miesiącu na rzecz strony internetowej webkod.pl?

Postaram się, aby serwowane treści na stronie internetowej webkod.pl były równie smaczne!

Szacunek!

W nagrodę zostaniesz wpisany na Ścianę Sław Patronów jako KING (czyli Król), a Twoim symbolem będzie korona!

Ściana Sław Patronów znajduje się na każdej podstronie serwisu internetowego webkod.pl, dzięki czemu każdy użytkownik może dostrzec Twoje wsparcie ❤
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie strona internetowa webkod.pl zyskuje jeszcze większą jakość, a co za tym idzie kolejnych zadowolonych użytkowników!

Szacunek!

W nagrodę zostaniesz wpisany na Ścianę Sław Patronów jako EMPEROR (czyli Cesarz), a Twoim symbolem będzie oko!

Ściana Sław Patronów znajduje się na każdej podstronie serwisu internetowego webkod.pl, dzięki czemu każdy użytkownik może dostrzec Twoje wsparcie ❤
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Twojej hojności udoskonalanie strony internetowej webkod.pl staje się dla mnie o wiele łatwiejsze.

Wielkie podziękowania!

W nagrodę zostaniesz wpisany na Ścianę Sław Patronów jako SENSEI (Sensei to japoński tytuł grzecznościowy), a Twoim symbolem będzie róża!

Ściana Sław Patronów znajduje się na każdej podstronie serwisu internetowego webkod.pl, dzięki czemu każdy użytkownik może dostrzec Twoje wsparcie ❤
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Strona internetowa webkod.pl podoba Ci się aż tak bardzo, że chcesz przekazać tak dużą kwotę wsparcia?

W takim razie moje zaangażowanie przy tworzeniu treści strony internetowej webkod.pl będzie równie duże!

Bezgraniczne podziękowania!

W nagrodę zostaniesz wpisany na Ścianę Sław Patronów jako LEGEND (czyli Legenda), a Twoim symbolem będzie serce!

Ściana Sław Patronów znajduje się na każdej podstronie serwisu internetowego webkod.pl, dzięki czemu każdy użytkownik może dostrzec Twoje wsparcie ❤
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy