Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

25 zł

miesięcznie

25 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
978
miesięczne wsparcie
1037
liczba patronów

  Ratujemy żywność z supermarketów przed zmarnowaniem. Zamiast do kosza, trafia ona do potrzebujących. Stawiamy i zasilamy na ulicach polskich miast społeczne lodówki. Organizujemy podstawowe rzeczy potrzebne do życia - środki czystości, opał, koce, poduszki, ubrania, etc. Przywracamy ludziom godność!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2975 zł
Pokrycie kosztów bieżącej działalności
 • Codzienny odbiór żywności z sieci handlowych

 • codzienne przewożenie jej do osób i ośrodków

 • stawianie i stałe zasilanie w żywność społecznych lodówek, ich naprawa i konserwacja

 • wydawanie jedzenia dla setek potrzebujących dwa razy w tygodniu

 • organizacja imprez charytatywnych

To wszystko wiąże się z dużymi kosztami: paliwa, ubezpieczenia, napraw i serwisu, księgowości, reklamówek do robienia paczek, worków na śmieci, rękawic gumowych, etc.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4975 zł
Wynajm lokalu - potrzebujemy więcej miejsca
Dwa razy w tygodniu wydajemy potrzebującym, ok. 900 - 1000 paczek z żywnością. To jest nawet 4 tony jedzenia tygodniowo, które zamiast do kosza trafia w ręce potrzebujących. Aktualnie robimy to w świetlicy Rady Osiedla Szczepin we Wrocławiu. Jest to jednak pomieszczenie niewielkie i niedostosowane do przechowywania i wydawania tak dużej ilości jedzenia.

Potrzebujemy wynająć większą powierzchnię magazynową. Dzięki temu będziemy mogli uratować jeszcze więcej żywności, dłużej ją przechowywać i pomóc jeszcze większej liczbie potrzebujących!

O Autorze

 

Cześć! Tu Jan Piontek. Jestem pomysłodawcą i założycielem wrocławskiej fundacji Weźpomóż.pl.  Udzielam się społecznie. Jestem radnym Rady Osiedla Szczepin we Wrocławiu. Dzięki zaangażowaniu w działalność charytatywną znalazłem się w gronie 30. najbardziej kreatywnych wrocławian 2018:

https://www.wroclaw.pl/30-kreatywnych-wroclawia/2018/jan-piontek

W poniższym reportażu mówię o tym, co mnie nakręca do działania:

https://dziendobry.tvn.pl/a/motorniczy-ktory-po-pracy-zamienia-sie-w-superbohatera

Główna idea - nie marnuj jedzenia. Weź, pomóż!

Czy wiesz, że w Polsce marnuje się rocznie 9 milionów ton żywności? To nie żart! Dobre, zdrowe jedzenie, z prawidłową datą ważności jest wyrzucane i utylizowane, ponieważ sieci handlowe nie nadążają ze sprzedażą.

Czy wiesz, że jednocześnie tysiące ludzi w samym tylko Wrocławiu staje przed codziennym dylematem, kupić lekarstwa czy jedzenie? Opłacić rachunki czy kupić artykuły spożywcze? Pomyśl, jak wygląda to w skali całego kraju.

Można te dwie sprawy połączyć i realnie pomóc ludziom. To właśnie robimy!

Pozyskujemy jedzenie ze sklepów i sieci handlowych i wydajemy je potrzebującym. Tygodniowo nawet 4 tony żywności  zamiast do kosza trafia do najuboższych dzięki nam.

Przy współpracy z Bankiem Żywności bierzemy również udział w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jedzenie dla osób potrzebujących wydajemy dwa razy w tygodniu na ul. Zachodniej 1 we Wrocławiu. Do tej pory wydaliśmy ok. 25 000 paczek z żywnością.

Pomagamy stawiać społeczne lodówki. Co to takiego? Idea jest bardzo prosta. Masz za dużo jedzenia? - włóż je do lodówki! Potrzebujesz jedzenia? - wyciągnij je z lodówki! Nasze lodówki stoją na zewnątrz. Na ulicach Wrocławia, jak do tej pory, postawiliśmy ich 16, jest też kilka na terenie całego kraju.  Wkrótce ich liczba wzrośnie o  trzy kolejne . 

Organizujemy dla potrzebujących opał i środki czystości, przygotowujemy spotkania świąteczne oraz imprezy dla dzieci. Czy wiesz, że dzięki naszej pomocy już 50 osób znalazło stałą pracę? Aktywnie przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, to jest możliwe!

Klikając na  odnośnik poniżej możesz przeczytać o Wigilii, którą zorganizowaliśmy w ubiegłym roku dla ponad 1000 osób we Wrocławiu:

https://wroclaw.tvp.pl/40540456/wigilijne-spotkanie-dla-potrzebujacych

Dlaczego proszę Cię o pomoc?

Nie mamy stałego finansowania naszej działalności. Jedyne środki, którymi dysponujemy pochodzą z pojedynczych wpłat ludzi dobrej woli. Jednak ze względu na rosnącą skalę naszej działalności potrzebujemy dodatkowego, systematycznego finansowania.  

Codziennie odbieramy żywność z sieci handlowych, którą następnie przekazujemy do społecznych lodówek, ośrodków pomocy, parafii, samotnych matek, czy osób niepełnosprawnych i schorowanych. Dodatkowo dwa razy w tygodniu przewozimy jedzenie, które następnie wydajemy w postaci paczek - ok. 1000 paczek tygodniowo. Wiąże się to niebagatelnymi kosztami: paliwa, reklamówek do robienia paczek, worków na śmieci, rękawic gumowych, etc. Teraz część tych kosztów pokrywamy z własnej kieszeni - to nie żart.

Ze względu na rosnącą ilość pozyskiwanego i wydawanego jedzenia pojawiła się potrzeba wynajęcia większego lokalu. Dodatkowo w planach mamy zakup samochodu z izotermą (chłodni), tak żeby zapewnić dłuższą świeżość przewożonych produktów. 

Wejdź na stronę wezpomoz.pl, polub nas na Facebooku  i  Instagramie, obejrzyj filmy i zdjęcia. Zobacz, jak działamy. Przyłącz się! By pomóc, wystarczy niewiele.  Dlatego nie stój obojętnie.  Weź, pomóż!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że zdecydowałeś się wesprzeć nasze działania tą symboliczną pięciozłotówką. Nie stoisz obojętnie i pomagasz innym. Wspaniale! Bo dzięki temu, pomagasz też sobie - karma wraca :-)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Przekazując tę kwotę dołączasz do rodziny pozytywnie nakręconych wolontariuszy Weźpomóż :-) Razem z nami pomagasz i zmieniasz świat na lepsze, a jednocześnie przyczyniasz się do zmniejszenia gigantycznego marnotrawstwa jedzenia. Dziękujemy bardzo, również w imieniu osób, które otrzymają wsparcie dzięki Tobie!
A Co otrzymasz w zamian? Przede wszystkim warto pomagać, bo karma wraca :-) Dodatkowo będziesz okresowo informowany o naszych działaniach, a także otrzymasz Certyfikat Wolontariusza Fundacji Weźpomóż.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki Twojej pomocy jeszcze więcej jedzenia, zamiast do kosza, trafi do potrzebujących. Fajnie, że podzielasz nasze wartości i w tak szczególny sposób działasz razem z nami :-)
Będziesz na bieżąco informowany o naszych działaniach, a także otrzymasz Certyfikat Zaangażowanego Wolontariusza Fundacji Weźpomóż. Ale pamiętaj - przede wszystkim warto być dobrym, bo karma wraca!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Widać, że los potrzebujących leży Ci szczególnie na sercu :-) I tak jak my nie godzisz się na bezsensowne marnowanie żywności! Dzięki Twojemu wyjątkowemu zaangażowaniu będzie nam razem o wiele łatwiej zmieniać świat na lepsze!
Otrzymasz Certyfikat Wyjątkowo Zaangażowanego Wolontariusza Fundacji Weźpomóż oraz wyjątkowy upominek z podpisami osób, którym pomagasz zmieniać ich życie. Będziesz też okresowo informowany o naszych działaniach.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie brakuje nam energii i chęci do działania, ale taka kwota wsparcia napędza nas jeszcze bardziej :-) Świetnie, dzięki Tobie będziemy mogli dotrzeć do dużo większej liczby osób potrzebujących oraz uratować dużo więcej ton marnowanego żywienia!
W ramach podziękowania, oprócz upominków i bieżących informacji, otrzymasz zaproszenie na specjalne spotkanie dla Partnerów Fundacji Weźpomoż, na którym będziemy mieli okazję bliżej się poznać :-)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że aż tak bardzo utożsamiasz się z nami, naszą działalnością i ideami, które propagujemy! Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz potrzebujących. Twój wkład daje też nam o wiele większe możliwości rozwoju i działania. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni :-)
Podobnie, jak w progu poprzednim, oprócz upominków i bieżących informacji, zostaniesz zaproszony na specjalne spotkanie dla Partnerów Fundacji Weźpomóż, gdzie będziesz miał okazję poznać osobiście grupę naprawdę pozytywnie nakręconych wolontariuszy, którzy dzięki Tobie zmieniają świat na lepsze!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni