Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

25 zł

miesięcznie

150 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
825
miesięczne wsparcie
1073
liczba patronów

  Publikujemy artykuły popularnonaukowe, newsy, recenzje filmów i książek oraz relacje z wydarzeń związanych z historią. Na łamach portalu poruszane są wszelkie tematy związane z historią od połowy XIX wieku po czasy współczesne. Wiekdwudziesty.pl działa od 2014 roku.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze


Wiekdwudziesty.pl to działający od maja 2014 portal historyczny. Publikujemy artykuły popularnonaukowe, newsy, recenzje filmów i książek oraz relacje z wydarzeń związanych z historią. Na łamach portalu poruszane są wszelkie tematy związane z historią od połowy XIX wieku po czasy współczesne.

Na portalu zamieszczamy m. in. relacje z rekonstrukcji historycznych. Poniżej rekonstrukcja bitwy pod Lenino: Fot. M. Szafran


Największy nacisk kładziemy oczywiście na okres XX wieku. Przykładowa problematyka: wojskowość, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, historia polityczna, geografia historyczna, biografie, kultura i obyczaje.

Nasze materiały publikujemy głównie w następujących kategoriach:

Naszą misją jest popularyzacja historii poprzez publikację treści na najwyższym poziomie. Wszystkie nasze artykuły dotyczące historii polski i historii powszechnej zaopatrzone są w przypisy i bibliografię. Na portalu nie wyświetlamy reklam. Aby móc kontynuować wydawanie portalu, potrzebujemy środków na opłacenie serwera i utrzymanie techniczne strony (aktualizacje, serwis).

Odwiedzamy także zloty klasycznych samochodów. Poniżej: impreza Trójmiasto, klasycznie - zakończenie sezonu 2016. Fot. M. MokrosińskiPortal historyczny wiekdwudziesty.pl to zarejestrowany tytuł prasowy (ISSN: 2391-4521).  Informacje o redakcji: http://wiekdwudziesty.pl/redakcja/

Adres: http://wiekdwudziesty.pl/
Fanpage: https://facebook.com/wiekdwudziestypl
Twitter: https://twitter.com/wiek20pl
Wykop.pl: https://www.wykop.pl/ludzie/wiekdwudziesty_pl/

Cele

0%
50 %
100%
osiągnięto 50%
cel: 50 zł miesięcznie
brakuje 25 zł
Podstawowe wsparcie
Pokrycie ok. 50% podstawowych rocznych kosztów utrzymania portalu. Dzięki takiemu wsparciu możemy utrzymać stronę bez publikacji reklam.

Dysponując takim wsparciem możemy zagwarantować:
- funkcjonowanie portalu bez reklam
0%
25 %
100%
osiągnięto 25%
cel: 100 zł miesięcznie
brakuje 75 zł
Utrzymanie portalu
Kwota 100 zł miesięcznie w skali roku pozwoli nam na pełne zabezpieczenie funkcjonowania portalu:
- pokrycie kosztów utrzymanie portalu przez rok: hosting + domeny
- opłacenie podatku dochodowego i prowizji dla operatorów płatności i Patronite

Dysponując takim wsparciem możemy zagwarantować:
- funkcjonowanie portalu bez reklam
- co najmniej cztery aktualizacje miesięcznie (materiały w działach: "Historia Polski", "Historia Powszechna", "Relacje", "Recenzje")
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 475 zł
Częste aktualizacje
Dzięki tak znacznemu wsparciu możemy zwiększyć liczbę aktualizacji poprzez sfinansowanie profesjonalnej redakcji tekstów.

Dysponując takim wsparciem możemy zagwarantować:
- funkcjonowanie portalu bez reklam
- co najmniej 8 aktualizacji miesięcznie (materiały w działach: "Historia Polski", "Historia Powszechna", "Relacje", "Recenzje")

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Dzięki Twojemu wsparciu możliwe jest dalsze działanie portalu. Każdy Patron wspierający tą kwotą otrzyma podziękowanie drogą mailową oraz dostęp do facebookowej grupy dla naszych Patronów. W grupie publikować będziemy bieżące informacje związane z pracami nad portalem oraz umieszczać zapowiedzi nowych materiałów. Dodatkowo członkostwo w grupie umożliwi szybki, bezpośredni kontakt z zespołem redakcyjnym - jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie naszych Patronów.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Dzięki Twojemu wsparciu możliwe jest dalsze działanie portalu oraz jego rozwój. Każdy Patron wspierający tą kwotą otrzyma podziękowanie drogą mailową oraz dostęp do facebookowej grupy dla naszych Patronów.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy! Każdy Patron wspierający portal tą kwotą otrzyma pisemne podziękowanie z podpisami wszystkich członków redakcji, które prześlemy pod wskazany adres na terenie Polski oraz dostęp do facebookowej grupy dla naszych Patronów.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Każdy wspierający portal tą kwotą otrzyma dostęp do facebookowej grupy dla naszych Patronów oraz:
- pisemne podziękowanie z podpisami wszystkich członków redakcji,
- egzemplarz kalendarza na 2019 rok z morskimi i lotniczymi zdjęciami naszego redakcyjnego kolegi, Michała Szafrana
Nagrody prześlemy pod wskazany adres na terenie Polski.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Bardzo dziękujemy za hojne wsparcie! Każdy wspierający portal tą kwotą otrzyma ostęp do facebookowej grupy dla naszych Patronów oraz:
- pisemne podziękowanie z podpisami wszystkich członków redakcji
- egzemplarz kalendarza na 2019 rok z morskimi i lotniczymi zdjęciami naszego redakcyjnego kolegi, Michała Szafrana
Nagrody prześlemy pod podany adres na terenie Polski. Dodatkowo nasz zespół raz na 12 miesięcy opracuje i opublikuje artykuł na wskazany przez Patrona temat. Z przyczyn merytorycznych zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji danego tematu (wówczas poprosimy o podanie innego) oraz indywidualnego ustalenia czasu realizacji.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy