Avatar użytkownika

OTOP

9
patronów
180 
miesięcznie
19 750 
łącznie
9
patronów
180 zł 19 750 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Dziękujemy, że dołączasz do Klubu!

W zamian za swoje wsparcie chcemy Ci bardzo podziękować, więc:
- nadamy Ci tytuł Obrońcy Wodniczki
- Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie OTOP wśród członków Klubu Przyjaciół Wodniczki wraz z imiennymi podziękowaniami dla Ciebie
- otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla Klubowiczów.
20 zł miesięcznie
Dziękujemy, że dołączasz do Klubu i dajesz nam takie wsparcie!

W zamian za swoje wsparcie:
- nadamy Ci tytuł Obrońcy Wodniczki
- Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie OTOP wśród członków Klubu Przyjaciół Wodniczki wraz z imiennymi podziękowaniami dla Ciebie
- otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla Klubowiczów
- wyślemy Ci na skrzynkę e-mail wyjątkową "wodniczkową" tapetę na telefon.
50 zł miesięcznie
Wybierz 50 zł
19 dostępnych miejsc
Dziękujemy! Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli działać na większą skalę!

W zamian za swoje wsparcie:
- nadamy Ci tytuł Obrońcy Wodniczki
- Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie OTOP wśród członków Klubu Przyjaciół Wodniczki wraz z imiennymi podziękowaniami dla Ciebie
- otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla Klubowiczów
- wyślemy Ci na skrzynkę e-mail wyjątkową "wodniczkową" tapetę na telefon
- otrzymasz każdy numer kwartalnika “Ptaki”, który ukaże się w 2021 roku
- a do tego gratis specjalny dodatek na temat wodniczki, która zostanie dodana do jednego z numerów "Ptaków" w 2021 r.
- otrzymasz w pierwszej kolejności zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia.

100 zł miesięcznie
Wybierz 100 zł
15 dostępnych miejsc
Wow! Super, że działamy razem na rzecz wodniczki!

Dziękujemy! Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli działać na większą skalę!

W zamian za swoje wsparcie:
- nadamy Ci tytuł Obrońcy Wodniczki
- Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie OTOP wśród członków Klubu Przyjaciół Wodniczki wraz z imiennymi podziękowaniami dla Ciebie
- otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla Klubowiczów
- wyślemy Ci na skrzynkę e-mail wyjątkową "wodniczkową" tapetę na telefon
- otrzymasz każdy numer kwartalnika “Ptaki”, który ukaże się w 2021 roku
- a do tego gratis specjalny dodatek na temat wodniczki, która zostanie dodana do jednego z numerów "Ptaków" w 2021 r.
- otrzymasz w pierwszej kolejności zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia
- wyślemy Ci egzemplarz książki z 2020 r. “Czerwona lista ptaków lęgowych”
250 zł miesięcznie
Wybierz 250 zł
7 dostępnych miejsc
Widzimy, że los wodniczki ma dla Ciebie duże znaczenie!

W zamian za swoje wsparcie:
- nadamy Ci tytuł Obrońcy Wodniczki
- Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie OTOP wśród członków Klubu Przyjaciół Wodniczki wraz z imiennymi podziękowaniami dla Ciebie
- otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla Klubowiczów
- wyślemy Ci na skrzynkę e-mail wyjątkową "wodniczkową" tapetę na telefon
- otrzymasz każdy numer kwartalnika “Ptaki”, który ukaże się w 2021 roku
- a do tego gratis specjalny dodatek na temat wodniczki, która zostanie dodana do jednego z numerów "Ptaków" w 2021 r.
- otrzymasz w pierwszej kolejności zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia
- wyślemy Ci oprawiony w ramkę dyplom Członka Honorowego na rok 2021 wraz z podziękowaniem za wsparcie
- Twoje imię i nazwisko zostanie umieszczone na specjalnej mosiężnej tabliczce przytwierdzonej na stałe na jednej z siedmiu drewnianych zastawek - miejsc ochrony miejsc lęgowych wodniczki.
500 zł miesięcznie
Wybierz 500 zł
5 dostępnych miejsc
Należy Ci się wielkie uznanie za to co robisz dla przyrody!

W zamian za swoje wsparcie:
- nadamy Ci tytuł Obrońcy Wodniczki
- Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie OTOP wśród członków Klubu Przyjaciół Wodniczki wraz z imiennymi podziękowaniami dla Ciebie
- otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla Klubowiczów
- wyślemy Ci na skrzynkę e-mail wyjątkową "wodniczkową" tapetę na telefon
- otrzymasz każdy numer kwartalnika “Ptaki”, który ukaże się w 2021 roku
- a do tego gratis specjalny dodatek na temat wodniczki, która zostanie dodana do jednego z numerów "Ptaków" w 2021 r.
- otrzymasz w pierwszej kolejności zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia
- zorganizujemy dla Ciebie dwa spacery ornitologiczne w wybranych przez Ciebie rezerwatach OTOP
- otrzymasz od nas wszystkie webinary przygotowane na obchody na 30-lecia OTOP
- dzwonek na telefon ze śpiewem wodniczki
- przepiękny ptasi kalendarz na rok 2022.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora OTOP w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Jesteśmy Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Od 30 lat chronimy ptaki i ich siedliska.

Dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki, żeby razem z nami chronić najrzadszy i globalnie zagrożony gatunek ptaka wróblowego. 25% światowej populacji wodniczki żyje w Polsce. Jeśli nam pomożesz, będziemy mogli ją uratować.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Od 30 lat chronimy ptaki i ich siedliska. Znamy się na tym jak nikt inny – prowadzimy badania ornitologiczne, utrzymujemy rezerwaty, monitorujemy stan ptasich siedlisk, edukujemy dzieci i dorosłych. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

Wodniczka

Wodniczka jest najrzadszym i zarazem jedynym globalnie zagrożonym gatunkiem z rzędu wróblowych żyjącym w kontynentalnej części Europy. Jej światowa populacja w 2020 roku liczyła jedynie ok. 11 tys. śpiewających samców. W Polsce żyje od 3200 do maksymalnie 4500 śpiewających samców. Wodniczka wyginęła na terenie Europy Zachodniej w XX wieku, a w Europie Środkowej jej liczebność drastycznie zmalała.

Wiemy, jak uratować wodniczkę, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki.

Głównym powodem zmniejszenia populacji wodniczki jest utrata lub degradacja jej siedlisk. Głównym zagrożeniem jest niski poziom wody po niegdyś przeprowadzonych “melioracjach” torfowisk. Np. w Dolinie Szkwy (gmina Łyse, województwo ostrołęckie) w 1995 r. stwierdzono ok. 10 śpiewających samców wodniczki. W kolejnych latach teren ten został bardzo silnie osuszony, co pociągnęło za sobą silne zmiany siedliskowe niekorzystne dla wodniczki. Od 1997 r. wodniczki na tym terenie nie stwierdzono. Głównym zagrożeniem dla wodniczki na niektórych terenach (np. dolina Narwi, Bagno Wizna) jest całkowite i niemal równoczesne wykaszanie całej powierzchni łąk. Zwykle następuje to w ostatnich dniach czerwca i na początku lipca, a więc w trakcie lęgu wodniczki.

Co już robimy dla wodniczki? 

OTOP zdobył duże dofinansowanie na projekt ochrony wodniczki ze środków unijnych! Od roku 2017 prowadzimy projekt "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16) dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak w większości projektów unijnych jednak konieczne jest zapewnienie wkładu własnego.

W 2018 roku żyło w Polsce 4500 śpiewających samców* wodniczki

*Według metodyki liczenia wodniczki liczymy tylko śpiewające samce. Najłatwiej zlokalizować je w terenie na podstawie śpiewu, a tylko samce wodniczki śpiewają. W oparciu o przeprowadzone badania ustalono, że samic jest mniej więcej tyle samo, co samców, ale są one bardzo trudne do zaobserwowania.

Wybierz swoją kwotę wsparcia i dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki.

Cele Autora

Zapewnimy wkład własny do budowy zastawki - urządzenie, które pozwoli nam na odtworzenie siedliska wodniczki
  • 30 000 zł
  • 10 250 zł brakuje
65%
Budowa zastawek jest jednym z zadań w naszym projekcie "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16). Unia zapewnia aż 85% kosztów tego zadania, jednak OTOP musi nadal pokryć koszty tzw. wkładu własnego w wysokości ok. 30 tys. zł. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli zbudować zastawkę drewnianą na rowie melioracyjnym. Czemu ma służyć budowa zastawek? Otóż przez ostatnich kilka dekad były realizowane w Polsce programy melioracyjne, którym celem było osuszanie terenów podmokłych np. bagien i torfowisk, aby te tereny można było wykorzystać pod intensywne rolnictwo. Skutki tych działań odczuwamy dzisiaj bardzo mocno. Powtarzające się każdego roku susze oraz niski poziom wilgotności gleby mają katastrofalne skutki dla nas i przyrody. Jeśli chcemy odtworzyć odpowiednie siedliska dla wodniczki, konieczne jest zatrzymywanie wody na danym obszarze. Jedną z metod zatrzymywania wody w krajobrazie jest budowa urządzeń piętrzących, czyli zastawek. Najbardziej popularne są zastawki budowane z dwóch rodzajów materiałów - z drewna i betonu. Drewniane zastawki są tańsze, łatwo wkomponowują się w otoczenie i stosunkowo łatwo je zainstalować. Tego typu zastawki chcemy wybudować w Holeszowie, woj. lubelskim (gmina Hanna). Jednak nie wszędzie warunki geologiczne pozwalają na budowę zastawek drewnianych. Dlatego są miejsca, gdzie będziemy budować też zastawki betonowe.
Zapewnimy wkład własny do budowy 2 zastawek betonowych w Kamieniu!
  • 50 000 zł
  • 30 250 zł brakuje
39%
W Kamieniu, w woj. lubelskim (gmina Kamień) ze względu na rodzaj podłoża można wybudować tylko zastawki betonowe. Budowa takiej zastawki przewidziana jest w projekcie "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16). Unia da na nią aż 85% kosztów budowy, ale konieczne jest pokrycie tzw. wkładu własnego w wysokości ok. 50.000 zł. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli wybudować dwie zastawki na rowie melioracyjnym. Wybrany obszar w Kamieniu ma się stać docelowo dla wodniczki siedliskiem pomostowym, umożliwiającym młodym osobnikom przemieszczanie się nawet na duże odległości za pomocą wielu małych „skoków” – przelotów pomiędzy kolejnymi wyspami środowiskowymi o odpowiednich warunkach. Tworzenie siedlisk pomostowych zapobiega odizolowaniu niewielkich populacji wodniczki i zapewnia im połączenie z populacjami dużymi (źródłowymi).

Liczymy wodniczkę!
  • 2 000 zł
  • Cel osiągnięty!
100%
To bardzo ważny, pierwszy krok. Zebranie 2000 zł pozwoli nam na przeprowadzenie jednej serii monitoringu ptaków na 13 powierzchniach badawczych. Będziemy monitorować liczebność wodniczki i innych ptaków, które mają podobne wymagania siedliskowe. Dlaczego monitoring jest taki ważny? Bo jeśli chcemy chronić jakiś gatunek ptaków, to najpierw musimy wiedzieć na jakim obszarze on występuje, jaka jest jego liczebność, czy nasze działania coś zmieniają, czy jest go więcej lub mniej, czy się gdzieś przeniósł. Dzięki zaplanowanemu na rok 2022 monitoringowi będziemy wiedzieć, ile wodniczek żyje na tym terenie. Do roku 2021 monitoring był finansowany w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16).
Przygotowujemy siedliska wodniczki
  • 5 000 zł
  • Cel osiągnięty!
100%
To jest bardzo ważny cel! 5000 zł pozwoli nam skosić ok. 7 hektarów torfowisk i podmokłych łąk w naszych rezerwatach w dolinie Biebrzy i na Karsiborskiej Kępie, żeby stworzyć odpowiednie warunki siedliskowe dla wodniczki. Jesteśmy pomysłodawcą nowej metody koszenia, która umożliwia wycinanie wysokich traw i trzcinowisk w miejscach lęgowych ptaka, tam, gdzie inny sprzęt nie dociera. Koszt takiego koszenia jest jednak bardzo wysoki.
Kosimy na większą skalę!
  • 15 000 zł
  • Cel osiągnięty!
100%
Za tę kwotę będziemy mogli skosić ok. 21 hektarów torfowisk i podmokłych łąk w naszych rezerwatach w dolinie Biebrzy i na Karsiborskiej Kępie. Dzięki temu wodniczka będzie miała jeszcze więcej miejsca do zakładania gniazd.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora OTOP już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Przemyslaw Sikorski
Przemyslaw Sikorski
20 zł
Marta Masłowska
Marta Masłowska
10 zł
Maciej Czekaj
Maciej Czekaj
50 zł
Łukasz Cudziło
Łukasz Cudziło
20 zł
Anonimowy patron
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.