W Patronite od 29.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 458

Liczba Patronów: 427

Zostań Patronem
36 patronów
860 miesięcznie
5 830 łącznie

Kosimy na większą skalę!

15 000 zł

38%

osiągnięto

9 170 zł

brakuje

Za tę kwotę będziemy mogli skosić ok. 21 hektarów torfowisk i podmokłych łąk w naszych rezerwatach w dolinie Biebrzy i na Karsiborskiej Kępie. Dzięki temu wodniczka będzie miała jeszcze więcej miejsca do zakładania gniazd.

Zbudujemy zastawkę - urządzenie, które pozwoli nam na odtworzenie siedliska wodniczki

30 000 zł

19%

osiągnięto

24 170 zł

brakuje

Za 30 tys. zł będziemy mogli zbudować zastawkę drewnianą na rowie melioracyjnym. Czemu ma służyć budowa zastawek? Otóż przez ostatnich kilka dekad były realizowane w Polsce programy melioracyjne, którym celem było osuszanie terenów podmokłych np. bagien i torfowisk, aby te tereny można było wykorzystać pod intensywne rolnictwo. Skutki tych działań odczuwamy dzisiaj bardzo mocno. Powtarzające się każdego roku susze oraz niski poziom wilgotności gleby mają katastrofalne skutki dla nas i przyrody. Jeśli chcemy odtworzyć odpowiednie siedliska dla wodniczki, konieczne jest zatrzymywanie wody na danym obszarze. Jedną z metod zatrzymywania wody w krajobrazie jest budowa urządzeń piętrzących, czyli zastawek. Najbardziej popularne są zastawki budowane z dwóch rodzajów materiałów - z drewna i betonu. Drewniane zastawki są tańsze, łatwo wkomponowują się w otoczenie i stosunkowo łatwo je zainstalować. Tego typu zastawki chcemy wybudować w Holeszowie, woj. lubelskim (gmina Hanna). Jednak nie wszędzie warunki geologiczne pozwalają na budowę zastawek drewnianych. Dlatego są miejsca, gdzie będziemy budować też zastawki betonowe.

Wybudujemy zastawkę betonową w Kamieniu!

50 000 zł

11%

osiągnięto

44 170 zł

brakuje

W Kamieniu, w woj. lubelskim (gmina Kamień) ze względu na rodzaj podłoża można wybudować tylko zastawki betonowe. Za 50 tyś. zł będziemy mogli wybudować jedną zastawkę na rowie melioracyjnym, z dwóch zaplanowanych. Wybrany obszar w Kamieniu ma się stać docelowo dla wodniczki siedliskiem pomostowym, umożliwiającym młodym osobnikom przemieszczanie się nawet na duże odległości za pomocą wielu małych „skoków” – przelotów pomiędzy kolejnymi wyspami środowiskowymi o odpowiednich warunkach. Tworzenie siedlisk pomostowych zapobiega odizolowaniu niewielkich populacji wodniczki i zapewnia im połączenie z populacjami dużymi (źródłowymi).

Liczymy wodniczkę!

2 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

To bardzo ważny, pierwszy krok. Zebranie 2000 zł pozwoli nam na przeprowadzenie jednej serii monitoringu ptaków na 13 powierzchniach badawczych. Będziemy monitorować liczebność wodniczki i innych ptaków, które mają podobne wymagania siedliskowe. Dlaczego monitoring jest taki ważny? Bo jeśli chcemy chronić jakiś gatunek ptaków, to najpierw musimy wiedzieć na jakim obszarze on występuje, jaka jest jego liczebność, czy nasze działania coś zmieniają, czy jest go więcej lub mniej, czy się gdzieś przeniósł. Dzięki przeprowadzonemu monitoringowi będziemy wiedzieć, ile wodniczek żyje na tym terenie.

Przygotowujemy siedliska wodniczki

5 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

To jest bardzo ważny cel! 5000 zł pozwoli nam skosić ok. 7 hektarów torfowisk i podmokłych łąk w naszych rezerwatach w dolinie Biebrzy i na Karsiborskiej Kępie, żeby stworzyć odpowiednie warunki siedliskowe dla wodniczki. Jesteśmy pomysłodawcą nowej metody koszenia, która umożliwia wycinanie wysokich traw i trzcinowisk w miejscach lęgowych ptaka, tam, gdzie inny sprzęt nie dociera. Koszt takiego koszenia jest jednak bardzo wysoki.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Asia Pogodzińska
Asia Pogodzińska
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
Alicja
Alicja
Próg: 50 zł
Marta Masłowska
Marta Masłowska
Próg: 10 zł
Przemyslaw Sikorski
Przemyslaw Sikorski
Próg: 20 zł
Maciej Czekaj
Maciej Czekaj
Próg: 50 zł