W Patronite od 29.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1013

Liczba Patronów: 836

Zostań Patronem
Kup na prezent
19 patronów
410 miesięcznie
15 500 łącznie

Zapewnimy wkład własny do budowy zastawki - urządzenie, które pozwoli nam na odtworzenie siedliska wodniczki

30 000 zł

51%

osiągnięto

14 500 zł

brakuje

Budowa zastawek jest jednym z zadań w naszym projekcie "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16). Unia zapewnia aż 85% kosztów tego zadania, jednak OTOP musi nadal pokryć koszty tzw. wkładu własnego w wysokości ok. 30 tys. zł. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli zbudować zastawkę drewnianą na rowie melioracyjnym. Czemu ma służyć budowa zastawek? Otóż przez ostatnich kilka dekad były realizowane w Polsce programy melioracyjne, którym celem było osuszanie terenów podmokłych np. bagien i torfowisk, aby te tereny można było wykorzystać pod intensywne rolnictwo. Skutki tych działań odczuwamy dzisiaj bardzo mocno. Powtarzające się każdego roku susze oraz niski poziom wilgotności gleby mają katastrofalne skutki dla nas i przyrody. Jeśli chcemy odtworzyć odpowiednie siedliska dla wodniczki, konieczne jest zatrzymywanie wody na danym obszarze. Jedną z metod zatrzymywania wody w krajobrazie jest budowa urządzeń piętrzących, czyli zastawek. Najbardziej popularne są zastawki budowane z dwóch rodzajów materiałów - z drewna i betonu. Drewniane zastawki są tańsze, łatwo wkomponowują się w otoczenie i stosunkowo łatwo je zainstalować. Tego typu zastawki chcemy wybudować w Holeszowie, woj. lubelskim (gmina Hanna). Jednak nie wszędzie warunki geologiczne pozwalają na budowę zastawek drewnianych. Dlatego są miejsca, gdzie będziemy budować też zastawki betonowe.

Zapewnimy wkład własny do budowy 2 zastawek betonowych w Kamieniu!

50 000 zł

31%

osiągnięto

34 500 zł

brakuje

W Kamieniu, w woj. lubelskim (gmina Kamień) ze względu na rodzaj podłoża można wybudować tylko zastawki betonowe. Budowa takiej zastawki przewidziana jest w projekcie "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16). Unia da na nią aż 85% kosztów budowy, ale konieczne jest pokrycie tzw. wkładu własnego w wysokości ok. 50.000 zł. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli wybudować dwie zastawki na rowie melioracyjnym. Wybrany obszar w Kamieniu ma się stać docelowo dla wodniczki siedliskiem pomostowym, umożliwiającym młodym osobnikom przemieszczanie się nawet na duże odległości za pomocą wielu małych „skoków” – przelotów pomiędzy kolejnymi wyspami środowiskowymi o odpowiednich warunkach. Tworzenie siedlisk pomostowych zapobiega odizolowaniu niewielkich populacji wodniczki i zapewnia im połączenie z populacjami dużymi (źródłowymi).

Liczymy wodniczkę!

2 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

To bardzo ważny, pierwszy krok. Zebranie 2000 zł pozwoli nam na przeprowadzenie jednej serii monitoringu ptaków na 13 powierzchniach badawczych. Będziemy monitorować liczebność wodniczki i innych ptaków, które mają podobne wymagania siedliskowe. Dlaczego monitoring jest taki ważny? Bo jeśli chcemy chronić jakiś gatunek ptaków, to najpierw musimy wiedzieć na jakim obszarze on występuje, jaka jest jego liczebność, czy nasze działania coś zmieniają, czy jest go więcej lub mniej, czy się gdzieś przeniósł. Dzięki zaplanowanemu na rok 2022 monitoringowi będziemy wiedzieć, ile wodniczek żyje na tym terenie. Do roku 2021 monitoring był finansowany w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" (POIS.02.04.00-00-0186/16).

Przygotowujemy siedliska wodniczki

5 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

To jest bardzo ważny cel! 5000 zł pozwoli nam skosić ok. 7 hektarów torfowisk i podmokłych łąk w naszych rezerwatach w dolinie Biebrzy i na Karsiborskiej Kępie, żeby stworzyć odpowiednie warunki siedliskowe dla wodniczki. Jesteśmy pomysłodawcą nowej metody koszenia, która umożliwia wycinanie wysokich traw i trzcinowisk w miejscach lęgowych ptaka, tam, gdzie inny sprzęt nie dociera. Koszt takiego koszenia jest jednak bardzo wysoki.

Kosimy na większą skalę!

15 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Za tę kwotę będziemy mogli skosić ok. 21 hektarów torfowisk i podmokłych łąk w naszych rezerwatach w dolinie Biebrzy i na Karsiborskiej Kępie. Dzięki temu wodniczka będzie miała jeszcze więcej miejsca do zakładania gniazd.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Michał Obidowski
Michał Obidowski
Próg: 20 zł
Mirosław Szwajda
Mirosław Szwajda
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
Marta Masłowska
Marta Masłowska
Próg: 10 zł
Przemyslaw Sikorski
Przemyslaw Sikorski
Próg: 20 zł
Maciej Czekaj
Maciej Czekaj
Próg: 50 zł