W Patronite od 29.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 422

Liczba Patronów: 409

Zostań Patronem
37 patronów
950 miesięcznie
4 800 łącznie
Jesteśmy Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Od 30 lat chronimy ptaki i ich siedliska.

O Autorze

Dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki, żeby razem z nami chronić najrzadszy i globalnie zagrożony gatunek ptaka wróblowego. 25% światowej populacji wodniczki żyje w Polsce. Jeśli nam pomożesz, będziemy mogli ją uratować.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Od 30 lat chronimy ptaki i ich siedliska. Znamy się na tym jak nikt inny – prowadzimy badania ornitologiczne, utrzymujemy rezerwaty, monitorujemy stan ptasich siedlisk, edukujemy dzieci i dorosłych. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

Wodniczka

Wodniczka jest najrzadszym i zarazem jedynym globalnie zagrożonym gatunkiem z rzędu wróblowych żyjącym w kontynentalnej części Europy. Jej światowa populacja w 2020 roku liczyła jedynie ok. 11 tys. śpiewających samców. W Polsce żyje od 3200 do maksymalnie 4500 śpiewających samców. Wodniczka wyginęła na terenie Europy Zachodniej w XX wieku, a w Europie Środkowej jej liczebność drastycznie zmalała.

Wiemy, jak uratować wodniczkę, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki.

Głównym powodem zmniejszenia populacji wodniczki jest utrata lub degradacja jej siedlisk. Głównym zagrożeniem jest niski poziom wody po niegdyś przeprowadzonych “melioracjach” torfowisk. Np. w Dolinie Szkwy (gmina Łyse, województwo ostrołęckie) w 1995 r. stwierdzono ok. 10 śpiewających samców wodniczki. W kolejnych latach teren ten został bardzo silnie osuszony, co pociągnęło za sobą silne zmiany siedliskowe niekorzystne dla wodniczki. Od 1997 r. wodniczki na tym terenie nie stwierdzono. Głównym zagrożeniem dla wodniczki na niektórych terenach (np. dolina Narwi, Bagno Wizna) jest całkowite i niemal równoczesne wykaszanie całej powierzchni łąk. Zwykle następuje to w ostatnich dniach czerwca i na początku lipca, a więc w trakcie lęgu wodniczki.

W 2018 roku żyło w Polsce 4500 śpiewających samców* wodniczki

*Według metodyki liczenia wodniczki liczymy tylko śpiewające samce. Najłatwiej zlokalizować je w terenie na podstawie śpiewu, a tylko samce wodniczki śpiewają. W oparciu o przeprowadzone badania ustalono, że samic jest mniej więcej tyle samo, co samców, ale są one bardzo trudne do zaobserwowania.

Wybierz swoją kwotę wsparcia i dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
Alicja
Alicja
Próg: 50 zł
Filip Zieliński
Filip Zieliński
Próg: 100 zł
Przemyslaw Sikorski
Przemyslaw Sikorski
Próg: 20 zł
Marta Masłowska
Marta Masłowska
Próg: 10 zł
Maciej Czekaj
Maciej Czekaj
Próg: 50 zł