Fundacja Wolne Sądy

W Patronite od 07.02.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 114

Liczba Patronów: 649

Zostań Patronem
Kup na prezent
27 patronów
5 100 miesięcznie
60 900 łącznie
Jesteśmy grupą prawników, którzy jako profesjonaliści, zdając sobie sprawę ze znaczenia szkodliwych zmian wprowadzanych w polskim systemie prawnym prowadzących do upolitycznienia niezawisłych sądów, podejmują różnorodne działania w obszarze przestrzegania praworządności w Polsce.

O Autorze

Fundacja Wolne Sądy została powołana przez prawników, którzy na fali protestów społecznych w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 roku powołali do życia nieformalną inicjatywę obywatelską #WolneSądy. Od tego czasu bez wytchnienia działamy na rzecz ochrony praworządności, umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.   

           

Trzonem Fundacji Wolne Sądy jest czwórka prawników, która była inicjatorem przedsięwzięcia, a także uczestniczy we wszystkich aktywnościach, wydarzeniach i sprawach sądowych, w które zaangażowana jest inicjatywa: Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz.

Od października 2022 r. z Fundacją współpracuje także dr. Katarzyna Wiśniewska, doktorka nauk prawnych, autorka licznych publikacji z zakresu praw człowieka i prawa karnego. W 2015 r. została laureatką pierwszego miejsca w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars among Lawyers. Leaders of tomorrow”. Zawodowo przez ponad 11 lat związana była z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której m.in. koordynowała działaniami Programu Spraw Precedensowych. 

W codziennej pracy Fundacji uczestniczą także (na zdjęciu od lewej): Franciszek Fikus, Piotr Czapla, Bartłomiej Dąbrowski, Małgorzata Majewska, Patrycja Zaborowska oraz Hubert Wróbel. 

Od samego początku kryzysu praworządności w Polsce koncentrujemy się na sprzeciwie wobec łamania w Polsce trójpodziału władz, rządów prawa i porządku konstytucyjnego. 


Co robimy?

Nasza działalność sięga dużo dalej niż media społecznościowe. Nadal publikujemy opracowania, opinie i stanowiska, nagrywamy komentarze wideo, relacje z wydarzeń, konferencji, ale też i realizujemy ambitniejsze spoty dotyczące bieżących wydarzeń. Staramy się w nie zaangażować znanych aktorów, reżyserów, dzięki czemu docierają one do dużo szerszej publiczności i przez to możemy realizować nasze cele edukacyjne.


Ale to tylko część tego co robimy, choć pewnie najbardziej widoczna. Poza tym aktywnie uczestniczymy w procesach legislacyjnych w parlamencie jako eksperci lub obywatelscy krytycy proponowanych rozwiązań w sądownictwie. Uczestniczyliśmy m.in. w pracach zespołów parlamentarnych ds. Ładu Konstytucyjnego oraz Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.

Występujemy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kluczowych postępowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów, które mają zasadnicze znaczenie dla ochrony praworządności nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Reprezentowaliśmy między innymi sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie C-585/18 - A.K. (Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego), która zakończyła się bardzo ważnym i przełomowym orzeczeniem z 19 listopada 2019 r.


Relacja po rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE w sprawie sędziego Waldemara Żurka z 22 września 2020 roku.


Z powodzeniem reprezentowaliśmy w sądzie obywatelskiego aktywistę w sprawie naklejek „strefa wolna od LGBT”, które rozpowszechniał prawicowy tygodnik „Gazeta Polska”. Reprezentowaliśmy również prof. Małgorzatę Gersdorf, byłą Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, w sprawie przeciwko Stanisławowi Piotrowiczowi, posłowi Prawa i Sprawiedliwości (obecnie sędziemu Trybunału Konstytucyjnego), który w jednej ze swoich wypowiedzi nazwał sędziów SN „złodziejami”, a także profesora Wojciecha Sadurskiego w głośnej sprawie dotyczącej wolności słowa, gdy został pozwany przez PiS za nazwanie ich zorganizowaną grupą przestępczą. Profesor Sadurski wygrał tę sprawę.

Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz w trakcie rozprawy w sprawie prof. Małgorzaty Gersdorf przeciwko Stanisławowi Piotrowiczowi.
Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta


Regularnie spotkamy się z komisarzami Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za praworządność, urzędnikami Komisji Europejskiej oraz parlamentarzystami, przedstawiając obywatelskie i eksperckie spojrzenie na zmiany dokonywane w polskim wymiarze sprawiedliwości, w szczególności z punktu widzenia standardów Unii Europejskiej. W Polsce spotykamy się z przedstawicielami dyplomatycznymi państw UE, prezentując powyższe zagadnienia. Oprócz tego na bieżąco komentujemy sprawy dotyczące polskiego i europejskiego sądownictwa w prasie zagranicznej.

W 2021 roku wydaliśmy raport „2000 dni bezprawia” pokazujący w jaki sposób władza polityczna doprowadziła do destrukcji państwa prawa. To zapis wszystkich zmian ustawodawczych i innych decyzji władzy wykonawczej i ustawodawczej od 2015 roku zmierzających do upolitycznienia sądownictwa. Uważamy, że skatalogowanie i uporządkowanie tych wydarzeń jest ważne, abyśmy mieli świadomość jakimi metodami władza przejmowała sądy, które zgodnie z Konstytucją powinny być przecież niezależne, właśnie w interesie społeczeństwa. W listopadzie 2022 r. opublikowaliśmy aktualizację raportu pt. "2500 dni bezprawia". 

 

W ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości, poza reprezentowaniem represjonowanych przedstawicieli sądownictwa i prokuratury prowadzimy tez działania monitoringowe i archiwizujemy przypadki wywierania politycznego nacisku. W ramach tych działań wydaliśmy raport „Państwo, które karze”, w którym na ponad 100 stronach zgromadziliśmy przypadki wywierania nacisku na polskich sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w sposób usystematyzowany – od strony rodzaju dolegliwości, które spotykają sędziów i prokuratorów w związku z działaniami władzy politycznej.

 

Inicjatywa #WolneSądy została nagrodzona za działalność publiczną w 2018 roku nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej, w 2019 roku nagrodą radia TOK FM im. Anny Laszuk za “wyjątkowy wpływ na rzeczywistość” oraz Europejską Nagrodą Obywatelską za 2020 r. przyznawaną przez Parlament Europejski. W 2022 r. wraz z Panem mec. Mohamedem El-Baqerem, egipskim prawnikiem odważnie stawiającym czoła naruszeniom praw człowieka i autorytaryzmowi w Egipcie, zostaliśmy laureatami nagrody Rule of Law Award przyznawanej przez międzynarodową organizację prawniczą Union Internationale des Avocats (UIA) oraz LexisNexis.

Dlaczego potrzebujemy Waszej pomocy?

Fundacja Wolne Sądy jest niewielką organizacją non-profit, która swoją działalność finansuje z darowizn osób takich jak Wy. Wspierając nas pomożesz w realizacji naszych działań. Z oczywistych względów wsparcie finansowe ze strony instytucji publicznych jest dla nas nieosiągalne.

Jak pokazują codzienne wydarzenia i działania władzy politycznej, destrukcja praworządności nie zwalnia. Fala tsunami dopiero wzbiera. W imię walki politycznej, wewnętrznych rozgrywek partyjnych rządzący doprowadzili do skonfliktowania Polski z Unią Europejską na niespotykaną dotąd skalę. Już płacimy za to miliony euro kar, a grozi nam utrata dalszych funduszy unijnych.

To wszystko wymaga reakcji ze strony społeczeństwa obywatelskiego, które pokazuje Unii, że w Polsce jest alternatywa. Są organizacje i ugrupowania, którym zależy na przywróceniu praworządności. Tworzą się nowe inicjatywy, jak Porozumienie dla Praworządności (inicjatywa organizacji pozarządowych i demokratycznej opozycji, która przygotowała i przedstawiła w Sejmie RP projekt ustawy wykonującą wyroki TSUE w obszarze praworządności, której uchwalenie pozwoli na odblokowanie funduszy unijnych dla Polski).

 

Wszystkie te inicjatywy i działania wymagają poświęcenia czasu i zaangażowania. Dzięki regularnemu wsparciu naszych patronów inicjatywa Wolne Sądy będzie mogła rozwijać się i podejmować nowe projekty, na które dotychczas brakowało nam czasu i funduszy.

Wasza pomoc będzie dla nas nieoceniona i zaryzykujemy stwierdzenie, że wsparcie finansowe dla Wolnych Sądów i innych organizacji działających w obszarze praworządności, można potraktować jako inwestycję. Inwestycję w Polskę i nasza wspólną przyszłość.

Walczmy dalej razem o Polskę sprawiedliwą, demokratyczną i respektującą prawo i wartości oraz o przywrócenie Polsce dobrego imienia i właściwej pozycji w Europie i na świecie. Dziękujemy za każde wsparcie!

Zostań naszym Patronem i śledź nasze działania.

Zapraszamy na naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych 

Dziękujemy!

 

Kim jesteśmy?

Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatem i działaczką społeczną, współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praworządności oraz zmian systemowych w wymiarze sprawiedliwości. Współzałożycielka Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS) w ramach którego reprezentuje sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i sędziów NSA przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Maria Ejchart-Dubois jest prawniczką i ekspertką ds. praw człowieka związaną od ponad 20 lat z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – największą organizacją pozarządową w Polsce, w której współtworzyła i koordynowała liczne programy monitoringowe i edukacyjne. Prezeski Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Współzałożycielka Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS), którego działania koordynuje. Reprezentuje polskich sędziów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Paulina Kieszkowska-Knapik jest adwokatką specjalizującą się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, a także firmom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia. Jest współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae - organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i oceny regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. Jest członkinią Forum Dialogu, współinicjatorką i organizatorką akcji #SolidarityinTruth oraz współtwórczynią Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy.

Michał Wawrykiewicz jest adwokatem i pełnomocnikiem procesowym w sprawach o kluczowym znaczeniu dla praworządności w Polsce przed sądami polskimi, a także Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ekspert i konsultant prawny w procesach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw. Współzałożyciel Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, w ramach którego reprezentuje sędziów przed sądami krajowymi i trybunałami międzynarodowymi.

A jak zaczynaliśmy?

Na początku naszym pomysłem było nagrywanie krótkich filmików publikowanych w mediach społecznościowych o tym, na czym polega istota niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej oraz dlaczego jest ona tak ważna dla każdego obywatela.

W filmach występowały znane osoby – aktorzy, prawnicy, lekarze, dziennikarze, artyści, którzy na podstawie przykładów z życia codziennego przedstawiali sedno powyższego zagadnienia. Nasze filmiki osiągały duże zasięgi w internecie, niekiedy docierając do kilku milionów odbiorców.

Potem zaczęliśmy publikować więcej filmów, odnoszących się do bieżących wydarzeń, uchwalanych ustaw, dokonywanych naruszeń praworządności, wydawanych wyroków, działań instytucji Unii Europejskiej itp. Zaczęliśmy też nagrywać nasze ambitniejsze spoty realizowane z udziałem rozpoznawalnych i zaangażowanych profesjonalistów i podcasty Studia Wolne Sądy... I tak jest do dziś. Opublikowaliśmy dotychczas ponad 1000 materiałów – filmów, infografik, debat, transmisji na żywo, programów typu studio i podcastów, a wszystkie nasze materiały wideo są dostępne na naszym kanale na YouTube.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Katarzyna Mielec
Katarzyna Mielec
Próg: 10 zł
Olimpia Mainka
Olimpia Mainka
Próg: 100 zł
Joanna Grochowska
Joanna Grochowska
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 25 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Katarzyna Czyzewska
Katarzyna Czyzewska
Próg: 50 zł