Animalsi Interwencje - dokument o walce przeciwko okrucieństwu i bezlitosnemu traktowaniu zwierząt

Produkcja 10 odcinków programu

40 000 zł

0%

osiągnięto

40 000 zł

brakuje

Produkcja i jak najszersza dystrybucja serii programów przeciwko okrucieństwu i bezlitosnemu traktowaniu zwierząt. Chcemy poprzez nagłaśnianie określonych tematów ratować konkretne zwierzęta, dając im możliwość życia w przyzwoitych warunkach. Jednocześnie w sposób systemowy chcemy piętnować negatywne postawy ludzi, którzy źle traktują zwierzęta i poszerzać szeroko rozumianą świadomość społeczeństwa tej problematyki

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)