Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

54 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jak to miał w zwyczaju mawiać mistrz horroru – Stephen King: „Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.” Wzięliśmy sobie do serca te słowa i tak zrodziło się w naszych głowach marzenie… Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszam!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 4000 zł
Strona
Celem projektu ZazyjKultury.pl jest rozbudowa NASZEGO WSPÓLNEGO PORTALU. Chcemy, aby stał się jeszcze bardziej użyteczny i funkcjonalny.

Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami, ale z Waszym wsparciem damy radę! Chcemy, aby nasz serwis kulturalny oglądało się z większą przyjemnością i łatwością. Do tego chcemy poruszać coraz więcej tematów. Zwyczajnie zwracamy się o dodatkowe fundusze, które pozwoliłby Nami na wyjazdy, rozwinięcie pasji. Razem możemy wszystko!

Każda złotówka jest dla nas ważna. Część zebranych funduszy przeznaczymy na modernizację, utrzymanie naszego portalu, druga część idzie na wsparcie dla recenzentów (kawa..., pomoc przy wydarzeniach kulturalnych, internetowe wypożyczalnie filmów itd.). To już coś więcej niż tylko niezobowiązujące marzenie. To działający portal z krwi i kości! Chcemy, aby nasza strona była jeszcze bardziej funkcjonalna, ciekawa dla Was, dla Użytkowników. Potrzebujemy na to jednak dodatkowych środków. Dlatego zwracamy się o pomoc właśnie do Was.

Jesteśmy pewni, że z Waszą pomocą portal będzie jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy i jeszcze bardziej funkcjonalny. Rozmowom o kulturze powinna towarzyszyć odpowiednia oprawa! Za zebrane pieniądze będziemy rozbudowywać serwis, a w tym dodamy nowe, ciekawe funkcje, które ułatwią Wam codzienne przeglądanie strony i dodawanie treści. Dodatkowo za otrzymane środki będziemy wspierać Naszych miłośników kultury. Na tym nie poprzestaniemy. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Każdy z patronów dorzuca swoją cegiełkę w budowie czegoś wyjątkowego i unikalnego! To będzie również Twoje miejsce w sieci!

Jak już zapewne wiesz, naszym głównym celem jest rozbudowa portalu, który będzie miejscem dla każdego pasjonata kultury oraz wsparcie ludzi. Niezależnie od tego, czy słuchasz jazzu czy rocka, oglądasz polskie czy zagraniczne filmy, czytasz horrory czy romanse… to będzie miejsce, w którym znajdziesz swój ciepły kącik i będziesz mógł zarażać swoją pasją innych. To jest właśnie nasz dodatkowy cel.

O Autorze

Drogi Użytkowniku, szanowny Pasjonacie kultury! Czytasz książki? Jesteś fanatykiem kina lub dobrej muzyki? Dołącz do naszej kulturalnej społeczności i wesprzyj naszą akcję!


O PROJEKCIE

Jak to miał w zwyczaju mawiać mistrz horroru – Stephen King: „Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.”

Wzięliśmy sobie do serca te słowa i tak zrodziło się w naszych głowach marzenie… z czasem to marzenie zmieniło się w rzeczywistość! Tak właśnie powstał serwis ZazyjKultury.pl. Chcesz poznać nas bliżej? Od początku chcieliśmy stworzyć coś unikalnego – miejsce, w którym można porozmawiać i wymieniać się opiniami na temat dzieł kultury. Jesteśmy pasjonatami, którzy w dobie cyfryzacji i powszechnej nijakości w mediach, stoją na straży wyższych wartości.

Jesteśmy wielbicielami kultury. Kochamy kino i teatr, czytamy książki, słuchamy dobrej muzyki i uczęszczamy na różne wydarzenia kulturalne. Dokładnie tak, jak Ty! Wokół naszego portalu zrzeszamy naszych przyjaciół, którzy dzielą się swoimi opiniami na temat tego, co ostatnio czytali, słuchali lub oglądali. Aktualnie stawiamy na rozwój i mamy wielką nadzieję, że do nas dołączysz.

Stwórz z nami miejsce, które będzie dla Ciebie oazą, w której będziesz mógł swobodnie dzielić się swoimi opcjami i przemyśleniami na temat kultury i sztuki. Kto wie, może zarazisz swoją pasją innych?

Na naszym portalu znajdziesz przede wszystkim rzetelne recenzje płyt, książek, filmów, wydarzeń. Podpowiemy Ci, co naprawdę warto poznać i gdzie się wybrać.  To nie koniec. Nie zapominajmy o współpracy z największymi wydawnictwami książkowymi, płytowymi, czy też z jedną z największych sieci kin Cinema-City. Dlatego każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

U nas mówimy o kulturze! Stawiamy na talenty i dajemy im szanse na rozwój. Chętnie budujemy pozytywne relacje i podejmujemy wszelkie współprace. Zazyjkultury.pl obejmuje także patronaty nad różnymi wydarzeniami. Objęliśmy nim chociażby autorów książek, taki jak Wiktor Pielewin, autor książki "S.N.U.F.F", „Miłość do trzech zuckerbrinów”, Mary E. Pearson, autorka powieści fantastyczno-naukowej „Fałszywy pocałunek”, Sebastien de Castel "Ostrze Zdrajcy", czy Dmitry Glukhovsky, autor powieści s-f „Czas zmierzchu”. Wspieramy również polskie zespoły, w tym np. Leśne LichoUr Jorge, YANISH oraz wydarzenia, wieczory autorskie,  48 Hour Film Project oraz Rock in Coco. Nie możemy zapomnieć o bardzo ciepło przyjętym dziale Muzyka world od A do Z.

ZazyjKultury.pl ma szansę zostać pierwszym tego typu portalem w Polsce. Z Twoją pomocą będziemy dalej się rozwijać i dbać o to, aby inni również doceniali kulturę.

 


 

Od fanów, dla fanów!

Budujemy pewną społeczność i to właśnie do niej zgłaszamy się z apelem o pomoc. Nie jesteśmy komercyjnym portalem, nie stoi za nami żadna wielka firma czy inwestor. ZazyjKultury.pl to portal tworzony przez grupkę zapaleńców, którzy poczuli, że mogą zrobić coś dobrego dla innych.

Za wszystkim stoją jednak pieniądze, które w tym momencie są nam potrzebne na ogólny rozwój. Kochani! Zdecydowaliśmy się na tą akcję, bo wierzymy, że również i Wy podzielacie nasze pasje.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Grosz do grosza, a będzie kokosza,
Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka :-)

Dziękuję wszystkim, którzy postanowią wesprzeć Naszą stronę taką kwotą.
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Każda złotówka jest dla nas ważna. Dzięki wsparciu pomożesz Nam rozwijać Naszą pasję.

Jeżeli zdecydujesz się na wpłatę w wysokości 5zł będziesz OFICJALNYM PATRONEM strony zazyjkultury.pl z RANGĄ BRĄZOWĄ w specjalnie utworzonej zakładce na portalu.

Od fanów, dla fanów!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Zazyjkultury.pl to już coś więcej niż tylko niezobowiązujące marzenie. To działający portal z krwi i kości! W związku z ciągłym rozwojem strony, miesięczne koszta są coraz większe. Jesteśmy pewni, że z Waszą pomocą portal będzie jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy.

Jeżeli zdecydujesz się na wpłatę w wysokości 10zł będziesz OFICJALNYM PATRONEM strony zazyjkultury.pl z RANGĄ SREBRNĄ w specjalnie utworzonej zakładce na portalu. Znajdzie się tam Twoje logo/ nazwa z możliwością podlinkowania (zastrzegam sobie prawo do weryfikacji strony).

Dołącz do nas i… zażyj kultury!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Każdy z patronów dorzuca swoją cegiełkę w budowie czegoś wyjątkowego i unikalnego! To jest również Twoje miejsce w sieci!

Jeżeli zdecydujesz się na wpłatę w wysokości 15zł będziesz OFICJALNYM PATRONEM strony zazyjkultury.pl z RANGĄ ZŁOTĄ w specjalnie utworzonej zakładce na portalu.
Znajdzie się tam Twoje logo/ nazwa z możliwością podlinkowania (zastrzegam sobie prawo do weryfikacji strony).

Zróbmy hałas, niech o nas usłyszą!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Nie jesteśmy komercyjnym portalem, nie stoi za nami żadna wielka firma czy inwestor. ZazyjKultury.pl to portal tworzony przez grupkę zapaleńców, którzy poczuli, że mogą zrobić coś dobrego dla innych.

Jeśli chcesz przeczytać recenzję książki, filmu, płyty muzycznej i z radością zobaczyć, że to dzięki Tobie powstała ta recenzja... Nie pozostaje nic innego jak się zgłosić ;-)
Recenzja ukaże się na stronie i będzie promowana poprzez serwisy społecznościowe, na których jesteśmy (proszę zapytać przed podjęciem inwestycji o typ promocji).

Fani kultury - łączmy się!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami, ale z Waszym wsparciem damy radę!

W tym celu, inwestując 50zł otrzymasz OFICJALNY PATRONAT ze ZŁOTĄ RANGĄ. Do tego będziesz miał możliwość zaproponowania tematu do recenzji książki, filmu, płyty muzycznej. Przeczytaj i pokaż innym, że to dzięki Tobie powstała recenzja...
Wpis ukaże się na stronie i będzie promowany poprzez serwisy społecznościowe, na których jesteśmy (proszę zapytać przed podjęciem inwestycji o typ promocji).

Dołącz do naszej kulturalnej społeczności i wesprzyj naszą akcję!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Na naszym portalu znajdziesz przede wszystkim rzetelne recenzje płyt, książek, filmów, ale także wywiady.

Chcesz poznać twórcę strony, przeprowadzić z nim wywiad oraz dostać unikatowy gadżet zazyjkultury.pl?
Nie pozostaje nic innego, jak zgłosić się i wspomóc projekt daną kwotą.

Z góry bardzo dziękujemy.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Chętnie budujemy pozytywne relacje i podejmujemy wszelkie współprace.

Co mógłbym zaproponować za wsparcie w takiej kwocie?
Nie wiem, ale jestem otwarty na propozycje :-)

Dziękuję i zapraszam.
Zostań patronem

Polecani Autorzy