Zinelibrary.pl

W Patronite od 19.03.2020

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 2012

liczba Patronów: 1693

1 patron
3 zł miesięcznie
8 zł łącznie

Bez Państwa (w 10 rocznicę śmierci Rafała Górskiego)

5 000 zł

0%

osiągnięto

4 992 zł

brakuje

Wydarzenie "Bez państwa" planujemy zorganizować w terminie 19-20 (sb-ndz) września 2020 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym "Warsztat". W ramach wydarzenia mają się odbyć targi i kongres, którym towarzyszyć będą wystawy: pierwsza poświęcona będzie Rafałowi, druga będzie ukazywać rozwój prasy anarchistycznej (w tym zinów) w Polsce, a do tego dwie mniejsze wystawy poświęcone niezależnym inicjatywom. Jeśli "przepisy koronawirusowe" pozwolą, odbędzie się również koncert.

Więcej info: https://www.facebook.com/events/984242455252523/

Rafał Górski urodził się w 1973 roku w Krakowie. W latach 1988-1990 działał w opozycyjnych organizacjach młodzieżowych (Federacja Młodzieży Walczącej i Konfederacja Polski Niepodległej). Mimo bardzo młodego wieku uczestniczył w walkach ulicznych radykalnej młodzieży w maju 1989 w Krakowie oraz w wielu innych akcjach politycznych. Po roku 1991 związany był m.in. z Federacją Anarchistyczną, Komitetem Wolny Kaukaz i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Był organizatorem i uczestnikiem wielu protestów społecznych (np. blokada budowy zapory wodnej w Czorsztynie, działania w obronie praw lokatorów). Kilkakrotnie był z powodu swojego zaangażowania zatrzymywany przez policję i więziony. Rafał Górski współredagował pismo A-tak, publikował m.in. w takich gazetach jak Inny Świat, Mać Pariadka, Przegląd Anarchistyczny, Recykling Idei i Trybuna Robotnicza. W swoich tekstach zajmował się m.in. historią syndykalizmu oraz teorią i praktyką demokracji bezpośredniej. Był autorem i redaktorem książek „Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu”, „Przewodnik po demokracji uczestniczącej”, „Anarchosyndykalizm. Strajki, powstania, rewolucje”.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni