Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II

W Patronite od 11.12.2017

Zatrudnienie koordynatora projektów

1 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 000 zł

brakuje

Pierwszym celem jest zatrudnienie koordynatora projektów, który będzie starał się o dotacje i dofinansowania na działalność, redagował i tworzył projekty, składał wnioski do instytucji lokalnych i ogólnopolskich.

Zatrudnienie osoby kierowniczej

2 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 000 zł

brakuje

Dobre zarządzanie instytucją wymaga osoby, decyzyjnej odpowiadającej za konkretne działania nieprzerwanie. Nie da się takiej funkcji pełnić wolontaryjnie, ponieważ związane jest to również z odpowiedzialnością materialną i prawną.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)