Życie Powiatu na Mazowszu

W Patronite od 28.05.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
84 łącznie

Utrzymanie składu redakcji

5 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

5 000 zł

brakuje

Tygodnik „Życie Powiatu na Mazowszu” wychodzi nieprzerwanie od 18 grudnia 2003 roku. Od 2007 roku – jako pierwsi na powiatowym rynku lokalnym zaczęliśmy, na prowadzonym przez zespół redakcyjny portalu www.zyciepw.pl oprócz zamieszczania bieżących wydań tygodnika produkcję wersji elektronicznej bieżących materiałów video z wydarzeń społecznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych.
Pomimo trudnej sytuacji jaka w ostatnich latach spowodowała zamkniecie wielu pism nie tylko lokalnych udało się nam do końca lutego utrzymać stały cykl wydawniczy naszego medium.
Niestety – pandemia w dotkliwy sposób dotyka również media lokalne, które od dawna borykają się z trudnościami finansowymi. Pandemia i zastopowanie gospodarki nie omija również naszego wydawnictwa.
Tygodnik „Życie powiatu na Mazowszu” oraz portal internetowy www.zyciepw.pl redaguje niewielki bo zaledwie pięcioosobowy zespół redakcyjny który realizuje zarówno własne materiały publicystyczne, wywiady, felietony, wiceo i foto reportaże oraz rozmowy przed kamerą z ciekawymi ludźmi znanymi nie tylko na lokalnym podwórku.
Naszym głównym celem jest utrzymanie ciągłości wydawniczej i zapewnienie choćby minimalnych wynagrodzeń osobom tworzącym nasze wydawnictwo.