Akcja Ratunkowa Dla Krakowa

W Patronite od 21.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 789

Liczba Patronów: 532

Zostań Patronem
27 patronów
430 miesięcznie
3 950 łącznie
Oddolna inicjatywa łącząca mieszkańców Krakowa od 2019 roku. Krakowski ruch miejski. Chcemy miasta zielonego, bezpiecznego, zdrowego i zaadaptowanego do zmian klimatycznych. Dialog, aktywne społeczeństwo obywatelskie, współpraca ze środowiskiem naukowym, społeczna kontrola działań urzędu i miasta.

O Autorze

Jesteśmy apartyjną grupą aktywistów i społeczników z całego Krakowa, którzy walczą o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Nasza grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań władz Krakowa w tej kwestii. Dzięki Akcji Ratunkowej chcemy łączyć siły, wymieniać doświadczenia i pomagać sobie wzajemnie, żeby wywierać nacisk na władze miasta.

Nasze cele:

 1. Adaptacja Krakowa do kryzysu klimatyczno-ekologicznego

 2. Ochrona miejskiej przyrody i krajobrazu

 3. Tworzenie przestrzeni do współdziałania mieszkańców i mieszkanek

 

Nasze akcje, czyli jak chcemy osiągnąć cele?

Co tak właściwie robimy? Czytamy Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego, przebijamy się przez setki stron dokumentów i ekspertyz, bierzemy udział w konsultacjach, chodzimy na obrady Rady Miasta i różnych komisji, postulujemy o konsultacje, piszemy petycje, nagłaśniamy różne tematy na naszej stronie i w mediach społecznościowych, jak również w mediach tradycyjnych, protestujemy na różne sposoby – fizycznie (marsze, pikiety, happeningi) czy online (nasz Zakrzówkowy protest song!). Angażujemy się w Budżet Obywatelski oraz demokrację pogłębioną - panele obywatelskie. Współpracujemy, wspieramy i pomagamy innym organizacjom społecznym, zarówno w Krakowie, jak i w innych częściach Polski. Mamy też przy tym mnóstwo radości ze wspólnego działania!

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dlaczego Patronite?

Jako oddolna i apartyjna inicjatywa, nie posiadamy żadnego finansowania zewnętrznego. W Akcji Ratunkowej działamy “po godzinach”, w czasie wolnym od pracy, przeznaczając na pracę społeczną swoje własne środki. Chcemy pozostać niezależni i skuteczni, a do tego potrzebujemy funduszy. Zdecydowaliśmy się na Patronite z uwagi na przejrzystość finansowania.

Na co przeznaczymy fundusze?

 • wynajem siedziby, w której możemy się spotykać, pracować i tworzyć

 • przygotowanie ekspertyz we współpracy z autorytetami naukowymi

 • zakup materiałów na happeningi i protesty (farby etc.)

 • zakup materiałów biurowych (drukowanie petycji, uwag do konsultacji społecznych)

 • przygotowanie materiałów do kampanii społecznych (plakaty informacyjne)

 • środki interwencyjne na działania wymagające niezwłocznej reakcji

 

Kilka szczególnie ważnych dla nas akcji:

Zakrzówek – dzięki niemu właściwie o Akcji stało się głośno.

Chodzi o obecnie budowany Park Zakrzówek – gdzie na małym akwenie powstają pływające baseny, a ściany pokryto siatką, co jest kompletnie niepotrzebne i niezgodne z pierwszą ekspertyzą geologiczną. Naszym zdaniem (i nie tylko naszym) kąpielisko dla krakowian na dużym akwenie byłoby lepszym i tańszym rozwiązaniem, ale cóż… budynki powstają. A sprawę siatek bada Prokuratura. 

Dolina rzeki Wilgi

Naturalne i zielone tereny wokół rzeki Wilgi to unikatowy fragment naszego miasta. Przy obecnym deficycie terenów zielonych, przy coraz gęstszej i agresywnej zabudowie takie miejsca powinny stanowić przyjazny dla mieszkańców i środowiska azyl, a nie kolejny, zabudowany bez pomysłu teren. Jako mieszkańcy, aktywiści i przyrodnicy działamy na rzecz zmiany szkodliwego projektu, jego okrojenia i zachowania cennych terenów. Mamy oko na Wilgę!

Nowa Huta (bez) Przyszłości

Miejska spółka Nowa Huta Przyszłości S.A. pod inwestycję planuje wyciąć 2300 zdrowych, dojrzałych i wymiarowych drzew. Część z nich już poszła na przemiał. W zamian otrzymamy… 4 hektary urządzonej zieleni parkowej w ramach 33 hektarów całej inwestycji. Ochrona rosnących w mieście drzew to obecnie jedna z najpilniej potrzebnych inwestycji w naszą przyszłość. Tymczasem w Krakowie wycina się drzewa na potęgę - a my protestujemy i nagłaśniamy sprawę!

Park Pamięci Płaszów

Na terenie Krzemionek Podgórskich, w obrębie zielonych płuc Podgórza, walczymy o powstanie Parku Pamięci w miejscu dawnego Obozu Płaszów – razem z inicjatywą Stop Ogradzaniu Krzemionek. Chodzi o stworzenie miejsca, które „przez tragiczną historięa będzie uczyło szacunku do drugiego człowieka oraz przyrody”. Miasto ma inne plany. W ramach nowej inwestycji planuje ściągnąć w to miejsce 0.5 miliona ludzi rocznie oraz wyciąć minimum 300 drzew pod betonowy parking oraz budynek memoriału.

Ograniczamy skalę wycinki - porozumienie z Wodami Polskimi

Tutaj coś, co się nam udało! (razem z Towarzystwem na rzecz Ochrony Przyrody, Towarzystwem na rzecz Ziemi, kolektywem Siostry Rzeki oraz Radnymi z Komisji Kształtowania Środowiska RMK)

Chodzi o teren przyszłego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 2. Po wizycie terenowej i kilku spotkaniach w naszej grupie roboczej, udało się wspólnie osiągnąć porozumienie w celu zmniejszenia ingerencji w tereny zielone, jednocześnie utrzymując niezmienione właściwości przeciwpowodziowe planowanej inwestycji.

Ratujemy drzewa w Krakowie i nie tylko

W dobie katastrofy klimatycznej każde drzewo jest na wagę złota. Apelujemy o ich ochronę i staramy się zatrzymać niepotrzebną wycinkę. Nagłaśniamy także nietrafione naszym zdaniem decyzje: to sprawa wierzb na Bulwarze Inflackim czy nielegalnie wyciętej topoli przy Placu Na Stawach. Radzimy też, jak działać we własnym zakresie - w poradnikach "Jak zatrzymać wycinkę drzewa" i "Jak zgłosić drzewo jako pomnik przyrody".

Park Bednarskiego

Szykuje się “rewitalizacja” Parku Bednarskiego. Remont miał kosztować 7.5 milionów złotych. Z ostatecznych wyliczeń Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie wyszło jednak, że cena to ok. 20 milionów + VAT (za pięć etapów działań i zamknięcie parku prawdopodobnie na półtora roku). Uważamy, że cena remontu jest absurdalna, a sam Park wymaga jedynie odświeżenia alejek, schodów oraz dostawienia toalety. Przy okazji, w ramach przygotowań do remontu wycięto kilkaset drzew...

Apel o wykup terenów zielonych

Napisaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa apel o wykup terenów zielonych. Apelujemy do miasta zwłaszcza teraz, kiedy Kraków aspiruje do miana Zielonej Stolicy Europy 2021, aby przeznaczyć minimum 1% rocznie, chociażby ograniczając obecny budżet na rewitalizację istniejących parków, na rzecz wykupu gruntów pod nowe parki miejskie dla nas. Chcemy nowych parków miejskich! Dla nas i przyszłych pokoleń!

Wykupmy zielone tereny

Białe Morza

Chodzi o tereny poprzemysłowe Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. Nie jest to teren bardzo cenny przyrodniczy (wyjąwszy dolinę Wilgi), nadal ma charakter poprzemysłowy, ale widać w nim ogromny potencjał. Mógłby stać się, na skalę Polski i Europy, modelowym przykładem rekultywacji terenów poprzemysłowych w mieście. Oficjalny wniosek 9 organizacji pozarządowych o przeprowadzenie konsultacji społecznych został złożony do Prezydenta Miasta Krakowa.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 5 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 25 zł
Jolanta Poniewska
Jolanta Poniewska
Próg: 10 zł
Tomasz Domagalski
Tomasz Domagalski
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 5 zł