Akcja Ratunkowa Dla Krakowa

W Patronite od 21.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 694

Liczba Patronów: 469

Zostań Patronem
29 patronów
445 miesięcznie
705 łącznie
Oddolna inicjatywa łącząca mieszkańców Krakowa od 2019 roku. Krakowski ruch miejski. Chcemy miasta zielonego, bezpiecznego, zdrowego i zaadaptowanego do zmian klimatycznych. Dialog, aktywne społeczeństwo obywatelskie, współpraca ze środowiskiem naukowym, społeczna kontrola działań urzędu i miasta.

O Autorze

Jesteśmy apartyjną grupą aktywistów i społeczników z całego Krakowa, którzy walczą o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Nasza grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań władz Krakowa w tej kwestii. Dzięki Akcji Ratunkowej chcemy łączyć siły, wymieniać doświadczenia i pomagać sobie wzajemnie, żeby wywierać nacisk na władze miasta.

Nasze cele:

 1. Adaptacja Krakowa do kryzysu klimatyczno-ekologicznego

 2. Ochrona miejskiej przyrody i krajobrazu

 3. Tworzenie przestrzeni do współdziałania mieszkańców i mieszkanek

 

Nasze akcje, czyli jak chcemy osiągnąć cele?

Co tak właściwie robimy? Czytamy Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego, przebijamy się przez setki stron dokumentów i ekspertyz, bierzemy udział w konsultacjach, chodzimy na obrady Rady Miasta i różnych komisji, postulujemy o konsultacje, piszemy petycje, nagłaśniamy różne tematy na naszej stronie i w mediach społecznościowych, jak również w mediach tradycyjnych, protestujemy na różne sposoby – fizycznie (marsze, pikiety, happeningi) czy online (nasz Zakrzówkowy protest song!). Angażujemy się w Budżet Obywatelski oraz demokrację pogłębioną - panele obywatelskie. Współpracujemy, wspieramy i pomagamy innym organizacjom społecznym, zarówno w Krakowie, jak i w innych częściach Polski. Mamy też przy tym mnóstwo radości ze wspólnego działania!

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dlaczego Patronite?

Jako oddolna i apartyjna inicjatywa, nie posiadamy żadnego finansowania zewnętrznego. W Akcji Ratunkowej działamy “po godzinach”, w czasie wolnym od pracy, przeznaczając na pracę społeczną swoje własne środki. Chcemy pozostać niezależni i skuteczni, a do tego potrzebujemy funduszy. Zdecydowaliśmy się na Patronite z uwagi na przejrzystość finansowania.

Na co przeznaczymy fundusze?

 • wynajem siedziby, w której możemy się spotykać, pracować i tworzyć

 • przygotowanie ekspertyz we współpracy z autorytetami naukowymi

 • zakup materiałów na happeningi i protesty (farby etc.)

 • zakup materiałów biurowych (drukowanie petycji, uwag do konsultacji społecznych)

 • przygotowanie materiałów do kampanii społecznych (plakaty informacyjne)

 • środki interwencyjne na działania wymagające niezwłocznej reakcji

 

Kilka szczególnie ważnych dla nas akcji:

Zakrzówek – dzięki niemu właściwie o Akcji stało się głośno.

Chodzi o obecnie budowany Park Zakrzówek – gdzie na małym akwenie powstają pływające baseny, a ściany pokryto siatką, co jest kompletnie niepotrzebne i niezgodne z pierwszą ekspertyzą geologiczną. Naszym zdaniem (i nie tylko naszym) kąpielisko dla krakowian na dużym akwenie byłoby lepszym i tańszym rozwiązaniem, ale cóż… budynki powstają. A sprawę siatek bada Prokuratura. 

Dolina rzeki Wilgi

Naturalne i zielone tereny wokół rzeki Wilgi to unikatowy fragment naszego miasta. Przy obecnym deficycie terenów zielonych, przy coraz gęstszej i agresywnej zabudowie takie miejsca powinny stanowić przyjazny dla mieszkańców i środowiska azyl, a nie kolejny, zabudowany bez pomysłu teren. Jako mieszkańcy, aktywiści i przyrodnicy działamy na rzecz zmiany szkodliwego projektu, jego okrojenia i zachowania cennych terenów. Mamy oko na Wilgę!

Nowa Huta (bez) Przyszłości

Miejska spółka Nowa Huta Przyszłości S.A. pod inwestycję planuje wyciąć 2300 zdrowych, dojrzałych i wymiarowych drzew. Część z nich już poszła na przemiał. W zamian otrzymamy… 4 hektary urządzonej zieleni parkowej w ramach 33 hektarów całej inwestycji. Ochrona rosnących w mieście drzew to obecnie jedna z najpilniej potrzebnych inwestycji w naszą przyszłość. Tymczasem w Krakowie wycina się drzewa na potęgę - a my protestujemy i nagłaśniamy sprawę!

Park Pamięci Płaszów

Na terenie Krzemionek Podgórskich, w obrębie zielonych płuc Podgórza, walczymy o powstanie Parku Pamięci w miejscu dawnego Obozu Płaszów – razem z inicjatywą Stop Ogradzaniu Krzemionek. Chodzi o stworzenie miejsca, które „przez tragiczną historięa będzie uczyło szacunku do drugiego człowieka oraz przyrody”. Miasto ma inne plany. W ramach nowej inwestycji planuje ściągnąć w to miejsce 0.5 miliona ludzi rocznie oraz wyciąć minimum 300 drzew pod betonowy parking oraz budynek memoriału.

Ograniczamy skalę wycinki - porozumienie z Wodami Polskimi

Tutaj coś, co się nam udało! (razem z Towarzystwem na rzecz Ochrony Przyrody, Towarzystwem na rzecz Ziemi, kolektywem Siostry Rzeki oraz Radnymi z Komisji Kształtowania Środowiska RMK)

Chodzi o teren przyszłego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 2. Po wizycie terenowej i kilku spotkaniach w naszej grupie roboczej, udało się wspólnie osiągnąć porozumienie w celu zmniejszenia ingerencji w tereny zielone, jednocześnie utrzymując niezmienione właściwości przeciwpowodziowe planowanej inwestycji.

Ratujemy drzewa w Krakowie i nie tylko

W dobie katastrofy klimatycznej każde drzewo jest na wagę złota. Apelujemy o ich ochronę i staramy się zatrzymać niepotrzebną wycinkę. Nagłaśniamy także nietrafione naszym zdaniem decyzje: to sprawa wierzb na Bulwarze Inflackim czy nielegalnie wyciętej topoli przy Placu Na Stawach. Radzimy też, jak działać we własnym zakresie - w poradnikach "Jak zatrzymać wycinkę drzewa" i "Jak zgłosić drzewo jako pomnik przyrody".

Park Bednarskiego

Szykuje się “rewitalizacja” Parku Bednarskiego. Remont miał kosztować 7.5 milionów złotych. Z ostatecznych wyliczeń Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie wyszło jednak, że cena to ok. 20 milionów + VAT (za pięć etapów działań i zamknięcie parku prawdopodobnie na półtora roku). Uważamy, że cena remontu jest absurdalna, a sam Park wymaga jedynie odświeżenia alejek, schodów oraz dostawienia toalety. Przy okazji, w ramach przygotowań do remontu wycięto kilkaset drzew...

Apel o wykup terenów zielonych

Napisaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa apel o wykup terenów zielonych. Apelujemy do miasta zwłaszcza teraz, kiedy Kraków aspiruje do miana Zielonej Stolicy Europy 2021, aby przeznaczyć minimum 1% rocznie, chociażby ograniczając obecny budżet na rewitalizację istniejących parków, na rzecz wykupu gruntów pod nowe parki miejskie dla nas. Chcemy nowych parków miejskich! Dla nas i przyszłych pokoleń!

Wykupmy zielone tereny

Białe Morza

Chodzi o tereny poprzemysłowe Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. Nie jest to teren bardzo cenny przyrodniczy (wyjąwszy dolinę Wilgi), nadal ma charakter poprzemysłowy, ale widać w nim ogromny potencjał. Mógłby stać się, na skalę Polski i Europy, modelowym przykładem rekultywacji terenów poprzemysłowych w mieście. Oficjalny wniosek 9 organizacji pozarządowych o przeprowadzenie konsultacji społecznych został złożony do Prezydenta Miasta Krakowa.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Iza Sufka
Iza Sufka
25 zł miesięcznie
Marysia Gołębiowska
Marysia Gołębiowska
25 zł miesięcznie
Asia Ka
Asia Ka
60 zł jednorazowo
Magdalena Orlik-Kilarska
Magdalena Orlik-Kilarska
30 zł jednorazowo
Anonimowy patron
5 zł miesięcznie
Anonimowy patron
20 zł miesięcznie