Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

113

patronów

3050 zł

miesięcznie

3060 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
38
miesięczne wsparcie
50
liczba patronów

  BezPlanu to kanał podróżniczy w serwisie YouTube, gdzie możesz zobaczyć jak wygląda Wenezuela, Naddniestrze, Haiti, Filipiny, Kambodża, Wietnam, Laos, Dominikana, Chile, Peru, Kolumbia (a już niedługo Serbia, Uganda, Rwanda, Ukraina i Albania) w moim obiektywie

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
BezPlanu = Bez celu
Nazwa mojego kanału nie jest przypadkowa - przedstawia on podróże bez dokładnego planu. Najczęściej jadę tam, dokąd akurat chcę i mogę pojechać - i tak zaczynają się z reguły historie, które możecie obejrzeć na kanale BezPlanu.

W takiej formule odnajduję się najlepiej, nie chciałbym niczego zmieniać i robić na siłę, dlatego zrezygnowałem z wyznaczania celów na moim profilu, po osiągnięciu których "pojadę dokądś" lub "zrobię coś" - to mogłoby mi odebrać radość z tworzenia materiałów, czyli rzecz dla mnie w tym wszystkim najważniejszą.

Na co chciałbym przeznaczyć patronitowe fundusze? Na budżet wyprawowy (bilety lotnicze, zakwaterowanie, paliwo) oraz w przyszłości ewentualny upgrade sprzętu do kręcenia materiałów. Do tej pory płaciłem za to wszystko z własnej kieszeni, a że wybieram często dość dziwne/egzotyczne kierunki podróży, to i ich koszty są spore, kilkukrotnie przewyższające dochody z Youtube.

Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz dorzucić coś do kolejnych wypraw - zostań Patronem. Z góry - wielkie, serdeczne dzięki!

O Autorze

Nazywam się Bartek Czukiewski i od lutego 2017 roku prowadzę kanał podróżniczy BezPlanu w serwisie Youtube

Kanał BezPlanu możecie kojarzyć głównie z materiałami zarejestrowanymi w ogarniętej kryzysem Wenezueli:

 

Poza tym zawiera także filmy z następujących państw:  Filipiny, Kambodża, Wietnam, Laos, Dominikana, Haiti, Naddniestrze, Chile, Peru, Kolumbia, a już niebawem pojawią się odcinki z kolejnych:

Serbia

Uganda

Rwanda

Ukraina

Albania

Staram się zabierać moich widzów w miejsca, w których jestem i pokazywać świat tak, jak go widzę:  czasem piękny, czasem brzydki, czasem spektakularny, a czasem po prostu zwyczajny. Z różnym skutkiem próbuję wyłapywać niuanse i ciekawostki oraz pokazać moim widzom rzeczy mogące zainteresować Polaków.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 71
Tu rozpoczyna się nasza podróż - świadomie używam słowa “nasza”, bo chciałbym zabrać każdego z Patronów razem ze mną - trochę bardziej, niż ma to miejsce na youtube.

Każdy z Patronów z tego progu zyska dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Podczas wypraw (ale pewnie i pomiędzy nimi) pojawią się na niej materiały aktualne czasowo z miejsc, gdzie właśnie przebywam. Najczęściej będą to zdjęcia, teksty, czasami krótkie filmy.

A po co właściwie ta grupa? Nie chciałbym brać od Was kasy nie odwdzięczając się w w choćby symboliczny sposób - a pomysł stworzenia grupy, gdzie możecie zobaczyć wyprawy “od kuchni”, pogadać, podyskutować wydaje mi się wartościowy i przydatny. Jeśli pasuje Ci taki układ, a nie chcesz finansowo szaleć - ten próg jest dla Ciebie. Dzięki!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 18
Dziękuję! Wspierając BezPlanu tą kwotą, dostaniesz dostęp do wszystkich nagród z progu 10 zł - plus, dodatek specjalny:

Wszyscy Patroni z tego i wyższych progów będą wymienieni w specjalnej planszy na końcu odcinka.

*jeśli nie chcesz, żeby Twoje imię/nazwisko/ksywka widniało na planszy końcowej, wybierz opcję wsparcia anonimowego
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 18
Doceniam. Naprawdę doceniam. Pięć dych miesięcznie to solidne wsparcie, w zamian musi więc być coś „extra”:

Patroni z tego progu zyskają dostęp do archiwalnych materiałów, które trzymam na dysku.

Sporo nie nadaje się do emisji na YT, części się wstydzę, niektóre są nudne lub - co tu dużo mówić - słabe. Ale to od nich zaczynałem, na nich się uczyłem - to początek procesu, który ciągle rozwijam na kanale. Jeśli kogoś interesuje historia BezPlanu, chciałby zobaczyć skąd się to wszystko wzięło - będzie miał okazję :) Jest tego sporo!

Postaram się żeby przynajmniej raz w miesiącu pojawił się film z serii Archiwum BezPlanu. Nie będą to idealne, edytowane materiały - raczej surowe, proste wersje nagrań... ale przecież chyba o to właśnie chodzi.

Wszyscy Patroni z progu 50 zł zyskują dostęp do nagród z progów 10 i 30 zł.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 30
Wielkie dzięki. Stówa miesięcznie to nie przelewki. Jeśli sądzisz, że BezPlanu wart jest aż Jagiełły miesięcznie - należy Ci się specjalne wyróżnienie:

Jeśli sobie zażyczysz - nagram dla Ciebie lub Twojego znajomego krótkie podziękowanie z miejsca, gdzie akurat się znajduję. Nie ręczę, że zawsze będą to ciekawe miejsca, ale czasem będą:)

Wszyscy Patroni z progu 100 zł zyskują naturalnie dostęp do nagród z progów 10, 30 i 50 zł.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Gracias amigo! Jeśli chcesz przeznaczyć dwie stówy miesięcznie, żeby wspierać podróżnika i youtubera - to prawdopodobnie spędziłeś solidną ilość czasu nad moimi filmami...Wielkie dzięki za obie inwestycje - liczoną w złotówkach i godzinach :)

Nie wiem, jak mógłbym się dodatkowo odwdzięczyć. Może wychodzę z błędnego założenia, ale dochodzę do wniosku, że skoro możesz i chcesz mnie wspierać taką kwotą, to raczej nie interesują Cię pocztówki czy wysyłki jakichś gadżetów.

Dlatego ten próg nie będzie miał dodatkowych nagród. Masz mój szacunek, masz moje podziękowania - czapki z głów!

Wszyscy Patroni z progu 200 zł zyskują dostęp do nagród z progów 10, 30 i 50 zł.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 5
Loco! Próg dla szaleńców! Masz wszystkie nagrody z poprzednich progów. Dodatkowo napiszę do Ciebie i osobiście spytam, co pchnęło Cię do decyzji wspierania na takim poziomie - bo ciężko sobie to wyobrazić!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy