Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

29

patronów

1110 zł

miesięcznie

9750 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
138
miesięczne wsparcie
209
liczba patronów

  Stawiam sobie wyzwanie: stale wychodzić ze swojej bańki i łamać schematy myślowe. Szukam nowych idei i koncepcji. Poznaję ciekawych ludzi i ich perspektywy. Następnie dzielę się tym na vlogu ze wszystkimi, którzy chcą myśleć więcej i niekonwencjonalnie: artystami, projektantami, menedżerami itp.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
44 %
100%
osiągnięto 44%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 1390 zł
Włączam dodatkowe formaty i ożywiam Marcina

Jeżeli osiągnę i utrzymam z Waszym wsparciem ten cel, obiecuję dodatkowo:
+ 1 odcinek live, jeśli to możliwez Marcinem (łącznie 4 odcinki / mies.)
...oraz pełną wygodę w wyborze formatów:
+ wersje blogowe każdego odcinka, który nie jest live, czyli czytanie
+ wersje podcastowe każdego odcinka, który nie jest live czyli słuchanie
…i nieco więcej środków na reklamę, by dotrzeć do większej grupy odbiorców
0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 3890 zł
Wrzucam wyższy bieg i podbijam z Marcinem świat

Jeżeli osiągnę i utrzymam z Waszym wsparciem ten cel, obiecuję dodatkowo:
+ 1 wywiad lub inspirację więcej z gościem lub tematem wybranym wspólnie ze społecznością (łącznie 5 odcinków / mies.)
+ eksport B/S, tj. 1 odcinek tworzony od podstaw lub tłumaczony na język angielski i publikowany globalnie (pokrywa koszty tłumaczenie, dodatkowy b-roll, grafiki)
…i nieco więcej środków na reklamę, by dotrzeć do większej grupy odbiorców
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 6890 zł
Czas na mini-dokumenty

Jeżeli osiągnę i utrzymam z Waszym wsparciem ten cel, obiecuję dodatkowo:
+ produkcję mini-dokumentów raz na kwartał; marzą mi się materiały w stylu VICE, pogłębione i dobrze przygotowane. Kilka przykładowych tematów? AR i VR w klasach szkolnych / Jak wygląda praca inżyniera dźwięku? / Redakcja prasowa od środka itp.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Grunt pod nogami


Przy tej kwocie będę w stanie pokryć koszty produkcji (montaż+grafika) i minimalnej promocji płatnej co najmniej 3 odcinków / mies.:
+ Koncepcje/Inspiracje B/S (główne materiały i najdroższe w przygotowaniu)
+ Rozmowy B/S (wywiady, ale wymagające postprodukcji i dojazdu)
+ Refleksje (live, często podparty wcześniej przygotowaną prezentacją)

O Autorze

Czym jest Bez/Schematu?

Co robię? (i dlaczego?)

Hej! Mam na imię Filip. Staram się patrzeć na świat uważnie i młodymi oczami. Myślę niekonwencjonalnie – czasem za bardzo, czasem za dużo, a czasem pod prąd.

Stawiam sobie wyzwanie: stale wychodzić ze swojej bańki i łamać schematy. Dlatego szukam nowych idei, koncepcji, inspiracji. Poznaję ludzi i ich perspektywy. Następnie prezentuję to na vlogu wszystkim, którzy na co dzień potrzebują mieć otwartą głowę: artystom, projektantom, menedżerom, naukowcom, dziennikarzom. 

Jak to robię?

Na vlogu zderzam ze sobą ludzi i idee. Gry z dydaktyką, jazz z biznesem, artystów z naukowcami i menedżerów z e-sportowcami. Realizuję to w 4 formatach. Przykłady?

    

    

Kilka innych odcinków (których się nie wstydzę):


Dlaczego potrzebuję Twojego mecenatu?

Jakie są moje plany?

Im więcej środków miesięcznie będę mieć do dyspozycji dzięki Wam – społeczności patronów – tym więcej będę mógł zrobić. Planuję dobrze wykorzystać Wasze wsparcie. Swoje cele szczegółowo przedstawiłem w filmie powyżej oraz sekcji z celami na górze strony 👆

Jaka w tym korzyść dla Ciebie?

Oczywiście, Patronite to forma crowdfundingu. Za każde wsparcie jestem dozgonnie wdzięczny, a Twój patronat oznacza, że otrzymasz ode mnie coś w zamian. Co konkretnie? Wszystkie nagrody i szczegóły znajdziesz na prawym marginesie, gdzie również możesz je wybrać 👉

UWAGA #1 / Jak działa Patronite?

Pamiętaj, że idea patronatu polega na tym, że wspierasz moją twórczość określoną kwotą miesiąc do miesiąca. To dzięki Tobie mogę planować produkcję odcinków wiedząc, że nie robi to dziury w mojej kieszeni – a Ty możesz liczyć na treści wysokiej jakości. Stąd prośba: wybieraj taką kwotę wsparcia, jaką realnie możesz zaproponować miesięcznie, nie taką, jaką możesz wpłacić tylko jednorazowo.

UWAGA #2 / Co stanie się po wpłacie?

Jeśli wybrałeś/-aś próg i ukończyłeś-/aś transakcję, oczekuj na wiadomość ode mnie. Wyślę ją w ciągu 2 dni roboczych i zawrę w niej informacje, co dalej. Może być tak, że wiadomość wyląduje w SPAMie, dlatego zajrzyj tam na wszelki wypadek.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 3
Datek na Marcina

Dziękuję Ci za wsparcie! Marcin (ta figurka na mikrofonie) także. Możesz mieć pewność, że dołożę wszelkich starań, aby czekały na Ciebie na vlogu minimum 3 odcinki miesięcznie: dawka świeżych inspiracji, niekonwencjonalnych koncepcji, inspirujących rozmów.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 17
In the VIP

Otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku: Bez/Schematu VIP.
To rdzeń społeczności, w którym możesz dzielić się z innymi inspiracjami, mieć ze mną stały kontakt, a ponad wszystko:

> wpływ na tematykę odcinków i zapraszanych gości (chcę to konsultować)
> dostęp do materiałów ekskluzywnych z powstających odcinków (zdjęcia, bloopery)
> ...oraz prapremier odcinków
> raz w miesiącu uczestniczyć w specjalnym kolor czerwony live dla grupy, w którym przedstawię brief z moich działań, plany, opowiem głupie anegdoty i odpowiem na pytania
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 6
Kawałek Ciebie w odcinkach

Tak długo, jak wspierasz mnie tą kwotą, na końcu każdego odcinka** podziękuję Ci imiennie na specjalnej planszy patronów. Uwaga: możesz dodać także nazwę swojej organizacji lub organizacji, którą pragniesz promować. Pojawi się obok Twojego imienia i nazwiska.

*ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego progu (20 zł)
**wyjątek stanowią: wybrane live’y, w których nie mogę podeprzeć się planszą LUB odcinki sponsorowane, poza standardowymi
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Wykończ mnie wyzwaniem (a ja Ci podziękuję)

Włączamy tryb Bez/Schematu. Wspierając mnie taką kwotą miesięczną, masz możliwość zasugerować mi konkretny temat odcinka, który następnie muszę zrealizować** – oczywiście, mogę go ugryźć na swój sposób, niekonwencjonalnie. Jednak będzie to temat Twojego autorstwa i jeszcze podziękuję Ci za to na początku i na końcu materiału.

*ten próg zawiera również nagrody z poprzednich progów (20 i 40 zł)
**chcę zaoferować tę nagrodę, w momencie, w którym zrealizowana zostanie transakcja za drugi miesiąc patronatu - to chroni mnie przed sytuacją jednorazowej wpłaty, zamiast stałego patronatu
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 10
Wykorzystaj moją wyobraźnię (i licz się z konsekwencjami)

Oddaję do Twojej dyspozycji 1 godzinę mojej kreatywności miesięcznie – w formie konsultacji przez Skype/Hangout lub na żywo, jeśli jesteś z Łodzi lub Warszawy. Potrzebujesz ciekawej, angażującej kampanii, która z zazdrości wywołałaby depresję u Dona Drapera z „Mad Men”? A może czegoś brakuje Twojej grze, ale nie potrafisz tego nazwać? Zaufaj mojej wyobraźni, ja jestem na nią skazany 24/7.

*ten próg zawiera również nagrody z poprzednich progów (20 i 40 zł)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Wykorzystaj więcej mojej wyobraźni

To samo co w poprzednim progu, ale do Twojej dyspozycji oddaję aż 3 godziny mojej kreatywności miesięcznie. Idealna opcja, jeżeli pracujesz nad większymi projektami, jak np. gra wideo, planszówka, komiks, wydarzenie, czy po prostu prowadzisz biznes i chcesz sięgnąć do mojego know-how.

*ten próg zawiera również nagrody z poprzednich progów (20 i 40 zł)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Wawrzyniec Wspaniały, Mecenas Bez/Schematu

Wspierając Bez/Schematu kwotą 1000 zł miesięcznie zostajesz oficjalnym Mecenasem mojego kanału. Na wstępie każdego odcinka* pojawi się na pierwszej planszy Twoje logo i informacja o głównym patronacie, jak i na samym końcu.

Ponadto, przygotuję jeden odcinek na wybrany przez Ciebie temat po wspólnym uzgodnieniu szczegółów**.

*wyjątek stanowią odcinki live, w których nie mam możliwości umieścić takiej planszy (ale wówczas wzmiankuję to) oraz odcinki sponsorowane przez inne podmioty - niezależnie od 3 / mies.
**chcę zaoferować tę nagrodę, w momencie, w którym zrealizowana zostanie transakcja za drugi miesiąc patronatu - to chroni mnie przed sytuacją jednorazowej wpłaty, zamiast stałego patronatu
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy