Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

420 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1173
miesięczne wsparcie
1041
liczba patronów

  CalypteAviation to blog i kanał youtube o symulacjach lotniczych, ale tematyka zahacza o historię, technikę i gry. Znajdziecie tu recenzje, poradniki i relacje, które pomagają rozpocząć przygodę z symulatorem, a bardziej zaawansowanym pokazują jak działa realne lotnictwo.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 10%
cel: 100 zł miesięcznie
brakuje 90 zł
Uwierzyć w Patronite
Do tej pory CalypteAviation otrzymywało wsparcie indywidualne przez jednorazowe lub ponawiane wpłaty. To pomocne, ale nieregularność tej formy wsparcia uniemożliwia planowanie aktywności w dłuższej perspektywie. Jeśli Patronite zadziała - CalypteAviation będzie bardziej regularne - z przynajmniej jednym tekstem i jednym video lub "live" tygodniowo.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 350 zł miesięcznie
brakuje 340 zł
1 nietypowy dodatek miesięcznie
Czasem warto spróbować czegoś nietypowego. Ale kupowanie dodatków, które mogą mi nie pasować to ryzyko, na które godzę się rzadko. Może jednak warto spróbować? Wyjść poza swoją "comfort zone".
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 990 zł
Seria wirtualna licencja PPL
Od dawna mam pomysł na serię filmów i powiązanych z nimi materiałów na Youtube - przejście przez wszystkie etapy szkolenia do licencji licencja pilota z relacją na blogu i Youtube.

Seria realizowana byłaby niezależnie od innych materiałów na blogu i pokazała latanie na symulatorze z perspektywy "as real as it gets". Bez uproszczeń, ułatwień. Może (pozornie) z mniejszym poziomem "funu", ale za to z lepszymi rezultatami edukacyjnymi.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3490 zł
Licencja pilota - PPL(A)
Wyjście poza symulator! Myślicie, że się da? Prawdziwy samolot, prawdziwa licencja i prawdziwe szkolenie. Droga do licencji PPL(A) nagrana kilkoma kamerami, z obszernym komentarzem.

O Autorze

Cześć!

 

Nazywam się Wojciech Przybylski i prowadzę dwa blogi - CalypteAviation.com i C-Aviation.net. Ten drugi po angielsku. Piszę  na nich o symulacjach lotniczych i realnym lotnictwie, a także o grach lotniczych (DCS) i wojennych (World of Warships, Harpoon...). Zaglądając do mnie dowiesz się jak wybrać i skonfigurować komputer i symulator (zerknij do działu: poradniki -> konfiguracja), co warto kupić (dział: recenzje). Przede wszystkim jednak staram się przybliżać czytelnikom realne lotnictwo - stosowane procedury, techniki pilotażu i mój ulubiony temat, moją wielką pasję - nawigację (pozostałe działy poradnikowe). W lecie 2017 zaczynam szerzej pisać o symulatorach bojowych (Digital Combat Simulator) i wprowadzam tematykę gamingową.

Blogi mają już kilka lat - polski założyłem w 2011 roku, a angielska wersja ruszyła cztery lata później. W 2017 roku zacząłem aktywnie rozwijać kanał Youtube CalypteAviation, z którym mam nadzieję dotrzeć do nowych odbiorców i przekazać moją wiedzę w przystępny sposób korzystając z obrazu i głosu.

 

Oba blogi to również związane z nimi strony na facebooku - CalypteAviation i CAviation.net i skrzynka pocztowa wp@calypteaviation.com przez które czytelnicy kontaktują się, przesyłają komentarze i liczne pytania. Staram się, by żadna wiadomość nie pozostała bez odpowiedzi i wkładam sporo pracy w to, by moje odpowiedzi były tak pomocne jak to tylko możliwe.

 

 

Kiedy nie piszę blogów i nie tworzę materiałów na Youtube podróżuję i robie zdjęcia. Niektóre (najczęściej właśnie z podróży) możecie zobaczyć na instagramie. Poza tym żegluję i pewnie stąd moje zainteresowanie nawigacją, a szczególnie klasycznymi technikami odnajdowania drogi.

 

Pracuję na własny rachunek - tworzę multimedia, strony internetowe, bazy danych i zajmuję się doradztwem oraz szkoleniami IT. Czasami param się też zawodowo fotografią i szkoleniami sportowymi.

 

Przyjazna twarz CalypteAviation wygląda tak:

Ten na górze to autor. Na dole - przyjazna twarz - border collie o imieniu Kaszmir, który leży teraz pod biurkiem.

 

Pisanie i tworzenie filmów to trudne zajęcie - ogromnej ilości czasu wymaga zbieranie materiałów, które pozwalają publikować teksty na poziomie, na który czytelnik zasługuje. Poznawanie nowinek ze świata symulacji to często również koszty (dodatki, subskrypcje), a sprzęt, który pozwala na symulację to koszt ogromny. Po dodaniu do tego kosztów serwera, domen i programów do obróbki ilustracji oraz filmów mam całkiem sporą sumę do zapłacenia, więc jeśli do tej pory widzieliście przerwy w działalności CalypteAviation - wynikały one z konieczności uzupełnienia budżetu. 

 

Dlatego korzystam ze wsparcia czytelników i widzów, za które serdecznie dziękuję. Teraz, z tym co już udało mi się stworzyć, mam odwagę Was również poprosić o patronat. Jeśli zdecydujecie się wesprzeć blogi i kanał Youtube - będę w stanie tworzyć więcej, będę w stanie tworzyć bardziej regularnie i będę w stanie tworzyć materiały wyższej jakości korzystając z lepszego sprzętu, oprogramowania.

 

Przede wszystkim będę jednak mógł korzystać z czasu, który mi podarujecie.

 

Wojciech Przybylski

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Uczeń / Student. Każdy grosz się liczy, ale zdecydowałeś się zrezygnować z jednego piwa i pomóc rozwijać CalypteAviation. 5 złotych to może się wydawać mało, ale jeśli odłożę je co miesiąc - po roku niemal pokryjesz subskrypcję Avialogs, a dzięki temu będę w stanie czytać więcej instrukcji samolotów i znajdę jeszcze ciekawsze tematy, które trafią na bloga i youtube.

Jeśli zdecydujecie się na tę formę wsparcia - dostaniecie moje osobiste podziękowanie jeśli będzie okazja, a zanim okazja się trafi - osobistego maila z podziękowaniem i podziękowanie w najbliższej transmisji na yt.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Stały czytelnik! 10zł to już okrągła suma. Mogłeś za to kupić książkę w antykwariacie, kolorowy miesięcznik albo czasopismo hobbystyczne (pół dwumiesięcznika). Ja za to kupię 2/3 przeglądu lotniczego. A jeśli będę miał dwóch takich patronów to po roku przełoży się to na nowy samolot, który będę Wam pokazywał.

Oprócz podziękowań Stały czytelnik może liczyć na specjalne podziękowanie w materiale edukacyjnym na youtube i na blogu.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Patron! Właśnie zapłaciłeś za miesiąc latania z aktualną bazą nawigacyjną. Albo za wspomnienia lotnika, które kupię w antykwariacie w Wielkiej Brytanii i z których dowiem się czegoś, o czym potem opowiem. W skali roku - może jakieś unowocześnienie sprzętu z tego będzie?

Poza poprzednimi nagrodami Patron zostanie wymieniony w "hall-of-fame" na blogu i fanpage'u.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Mecenas! Tu już zaczynają się poważne kwoty. Za 50zł miesięcznie mogę regularnie kupować nowe dodatki do testów - a potem tworzyć o nich materiały. 50zł to też całkiem solidna (i niekoniecznie używana) książka lotnicza. Albo rzadka instrukcja kupiona za dewizy. To też, w skali kilku miesięcy, możliwość poprawienia dźwięku w nagraniach albo zatrudnienia grafika, który dopracuje graficznie ilustrację.

Wszystko co wcześniej, a także możliwość wskazywania tematyki następnego materiału lub materiałów, a ponadto udział w konsultacjach dotyczących rozwoju bloga. A jeśli będziesz potrzebował pomocy lub wyjaśnienia jakiś problemów związanych z symulatorem - możesz liczyć na wsparcie przez skype i teamviewer (3 godziny co pół roku).
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Członek komitetu redakcyjnego! Na tym poziomie można już myśleć o zmianach sprzętowych. Nowy dysk SSD? Drogi samolot lub dodatkowe scenerie? Chciałbyś się przyczynić do poprawy jakości nagrań? Ułatwić nagrywanie i edycje materiałów na youtube? A może wolisz czytać i chciałbyś, żebym przeznaczył pieniądze na książki i na czas, który jest niezbędny w pracy nad materiałami wysokiej jakości? To opcja dla Ciebie.

Poza tym, na co mogą liczyć osoby, które wybrały opcje 5, 10, 25 i 50zł otrzymasz wgląd w "kuchnię" bloga i kanału youtube. Zobaczysz materiały nieopublikowane, szkice, notatki do następnych tekstów i filmów. I pisemne podziękowanie wysłane pocztą.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Sponsor! Opcja przewidziana dla tych, którzy już sponsorują drużyny piłkarskie, imprezy masowe i zespoły pieśni ludowej. Podoba Ci się to, co robię i chciałbyś, żebym robił więcej, częściej, w jeszcze lepszej jakości. Teraz będę mógł.

Wszystkie formy wdzięczności, które opisałem wcześniej + co najmniej godzina wsparcia przez skype/teamviewer co miesiąc i wymienienie jako patrona w każdym materiale przygotowanym na youtube.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy