Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie

W Patronite od 11.12.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 110

Liczba Patronów: 165

Zostań Patronem
108 patronów
3 920 miesięcznie
53 310 łącznie
Skansen Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie powstał przede wszystkim z potrzeby serca i pasji. Czy ktoś wyobraża sobie brzeg Dziwnej bez Skansenu? My na pewno nie, ale by móc z optymizmem patrzeć w przyszłość – potrzebujemy Waszej pomocy.

O Autorze

ENG.BELOWE

Skansen Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie powstał przede wszystkim z potrzeby serca i pasji. Jego twórcy (członkowie Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómsborg Vineta)– fascynaci historii i archeologii -postanowili w roku 2002 powołać do życia tą rekonstrukcję, a w roku 2008 otworzyć ją dla zwiedzających, by wszyscy mogli nie tylko słuchać, czy czytać o dawnym życiu na Pomorzu Zachodnim, ale mogli zacząć go doświadczać. Zobaczyć na własne oczy jak mogło wyglądać życie 1000 lat temu.

Skansen to nie tylko budynki – te 27 chat wzniesionych z drewnianych bali i pokrytych strzechą. To żyjąca osada,  która pozwala na chwilę przenieść się w czasie, przyglądając się pracy rzemieślników, słuchając muzyki, próbując dawnych potraw. To dziesiątki warsztatów poświęconych historii regionu, setki oprowadzonych wycieczek szkolnych. To w końcu fantastyczne święto jakim jest dla nas organizowany co roku Festiwal Słowian i Wikingów, tak licznie odwiedzany przez odtwórców historycznych i sympatyków  z kraju i zagranicy. To w końcu rzesze rekonstruktorów i ich rodzin, które od lat biorą udział w projekcie, zasiedlając chaty na terenie skansenu i swoim zaangażowaniem i ciężką pracą nadając osadzie ten wyjątkowy, autentyczny charakter. To turyści, którzy nas odwiedzają i dają się oczarować historii. To w końcu nasz zespół, który pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna, dając z siebie wszystko, albo czasem i więcej. Kto nas odwiedził, ten wie, a kto nie, ten się dowie… 

To znaczy – mamy taką nadzieję, że będzie miał jeszcze taką szansę.

Czy ktoś wyobraża sobie brzeg Dziwnej bez Skansenu?

My na pewno nie, ale by móc z optymizmem patrzeć w przyszłość – potrzebujemy Waszej pomocy.

 

ENG.

The open-air museum of the Center of Slavs and Vikings in Wolin was created primarily out of the heart and passion. Its creators (members of the Association of the Center of Slavs and Vikings Wolin Jómsborg Vineta) - enthusiasts of history and archeology - decided to bring this reconstruction to life in 2002, and in 2008 to open it to visitors, so that everyone could not only listen or read about the past life at Western Pomerania, but were able to start experiencing it. See with your own eyes what life could have been like 1000 years ago.

The open-air museum is not only about buildings - these 27 huts built of logs and thatched. It is a living settlement that allows you to travel in time for a while, watching the craftsmen work, listening to music, tasting old dishes. These are dozens of workshops devoted to the history of the region, and hundreds of guided school trips. After all, it is a fantastic holiday, which is the Festival of Slavs and Vikings organized for us every year, so frequently visited by historical reenactors and sympathizers from Poland and abroad. After all, they are crowds of reenactors and their families who have been participating in the project for years, inhabiting the huts in the open-air museum and giving the settlement this unique, authentic character with their commitment and hard work. They are tourists who visit us and let themselves be enchanted by history. It's our team, after all, that works like a well-oiled machine, doing their best or sometimes even more. Who visited us knows, and who doesn't, he will find out ... I mean - we hope he has another chance.

Can anyone imagine the bank of the Dziwna River without the Open-Air Museum?

We certainly do not, but in order to be optimistic about the future, we need your help.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Najnowsi Patroni
Bartosz Balcerak
Bartosz Balcerak
Próg: 25 zł
Sandra Białousz
Sandra Białousz
Próg: 25 zł
Jakub Przybyła
Jakub Przybyła
Próg: 100 zł
Adam lEGGAT
Adam lEGGAT
Próg: 25 zł
Wincenta Król
Wincenta Król
Próg: 7 zł
Monika Welebora Ćwiek
Monika Welebora Ćwiek
Próg: 14 zł