Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  I do YouTubes in Poland but in English (with Polish subs doe), im make myself look pathetic in front of the whole freakin world, but im just like... yo whatever fam, gotta roll that bun, hun. fitness, food, lifestyle, funsies and basically whatever content, please send bread

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 30 zł
brakuje 30 zł
i just want Starbucks ):
that ish expensive up in here dawg! i just dream bout having venti iced coffee with whipped cream n everything and a cinnamon swirl on a side...
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł
brakuje 1000 zł
lets go somewhere (adventure time)
you know im not the biggest traveler out there, i aint go transition to travel vlog all of a sudden, but a slight change of scenery for a weekend wouldnt be that bad, right? im not sayin Ibiza or Bahamas. im cool with takin cheap flight to Prague or wherever, sleep in some small condo, eating normal, nothin big, nothin boujee, knahmean. i dont have any place in my mind i want to go to specifically, so we can agree on that in vlog/comment section fam, we work it together
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł
brakuje 5000 zł
ima fashion designer!
i always wanted to be able to create some physical thing, specifically clothing always dragged my attention. id loooooove to try working in this field, doing some t-shirts, caps (its the easiest way to start), later down the road? basically anything, shorts, socks, beeannies but i was also thinking bout some good quality and relatively cheap (comparing to all the good stuff we have to buy from US in dem dolla dolla bills) gym accessories like straps, wrist wraps, knee sleeves... i think we could go worldwide with this, dream big, cuz if you aint doin it big, you aint doin nothin. this kind of money will let me to create first samples and maybe small amount of first drop ever of the merch!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł
brakuje 10000 zł
sick FX and angles comin right at ya fam!
ay ay ay boys and gurls. time to take quality of the videos to the next level. "what?! you mean your vlogs will get even better?! oh my gosh, thass so sick!!" dont get too excited yet, we still have a long way to go, those Benjis aint go pop into my pocket themselves, $2500 aint little for the beetle, but we getting there, with your help of course fam. im thinkin....
- new laptop which can handle heavy special effects, cuz i cant show you my full potential and skillz on current one
- new camera with external mic (current one aint got output for it) for perfect audio quality so i can whisper to your ears like no one whispered before
- big tripod so i dont have to put cam on boxes/drums to elevate it
- maybe some additional lense(s)
- a gimbal for dem smooth-a$$ epic edits

O Autorze

wassup y'all!

welcome to my Patronite page, fam! yooooo im excited to start this one right off here...

sooo who am i... fitness role model, sex icon, masterchef and food lover, professional musician, FX movie maker, weird dude walking around with a camera and being cringe af on the streets of Warsaw (mostly).

"why do you need this page if you are so successful doe?" - you make aks. let me explain. Im just doing all this, but very lowkey right now and i need some moolah to take my craft to the next level. i have ideas, fields where i want to expand including: social media game, clothing company, fitness industry, videos and special effects but i need some stash. not necessarily to quit my regular 9-5 job and live life traveling for your money, not at all. id just like to get some better equipment to shoot and edit videos, maybe something to start making samples for clothing and gym accessories, nothing crazy but currently i cant really make any moves and id love to step up the game bringin people entertainment and knowledge. especially in the field of fitness, people in Poland are soooo off when it comes to diet and training, there is so much bs going on in there. i want to reach mass audience and help them understand whats cracking and how easy it actually is to be healthy and look good. also as you can see im doing all of my social media in English. but its not English that we learn in school, its regular lingo that actual US citizens use. im doing slang, common phrases you can here on streets of LA or NYC and TV shows, always up-to-date with new terms, throwing some references in and stuff (i try not to cuss, even that i love to, so sometimes i have to quack em out). so even that i use English i put Polish subtitles in all of my YT videos, so you can learn real English from my channel. how dope is that, cuh?

anywho, thass all i have to say. if you think im worth your support, whether its financial or just by subscribing to my channel - im honored and thank you from the bottom of my heart. and as always, stay positive. deuces from Poland. PEACE!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
that is crazy that you decided to help me grow my channel, thass just straight up fire fam. i appreciate you! 100 you got a slick shout out in my vlog. thanks for the support fam bam!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
you loyal... i dig you! with your support we gonna do this big time fam! just stick wit me, youll see. of course ill let peeps know bout you in the vlog. s/o guaratneed buy i will also smash your IG/Twitter/FB handle on the screen, so peeps can give you a follow, thass wassup my G!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
oh man, now we getting to the place ive never been before... 25? maaan, i love you! you have no idea how thankful i am for the support you giving me! of course all the previous benefits are included with this support, so smooth shot out in the vlog and social media handle on the screen, but here you can also aks me a question, suggest a topic to do the vlog about and ill do my best to deliver!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
wow... just wow... that means the world to me, fo'shizzle, im not even playing... shock. thank you my friend, you the realest fam! s/o, plug, vlog topic - those are yours, but! there's a twist here. you know interet full of challenges and ish, you can make me do some crazy, i know you got some ill ones. but i aint goin do the pod challenge, i isnt stupid, be reasonable my friend, you dont want me to get hurt, right? dont answer that. i will not hurt myself, so we will agree on what kind of challenge ill do
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
nah b... forreal? you wild, i like that! i cant thank you enough for your help, from the bottom of my heart - thank you! 100, ill shout you out, plug your social media, do the vlog with your topic, do the challenge you suggest, but with THIS threshold what i will do for you is 6 months of online coaching (training and macros -wise). why 6 months? cuz i believe thass the time you need for to do the major body recomposition and also after 6 moths you will get the idea of training and nutrition and you goin be able to continue on your own. no matter if you a dude or a gurl, no matter what is your body type, if you are in a good or bad shape, if you want to loose weight or gain muscle mass, im here for you. 1on1 coaching, bi-weekly calls, emails, personalized training program, macros, you can hit me up and aks whatever you want and ill share what i know! How cool is that?!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
now you just playing with me... like, really? 100? you the realest fam, i F with you so hard. im speechless, literally... i dont even know what ive done to deserve it, but thank you so much. your contribution is will NOT go unnoticed. bless you! But lets get down to business... what can i offer here for all you crazy supporters... of course same benefits as in all previous thresholds (shout out in the vlog with IG/Twitter/FB smack on the screen, vlog topic, challenge sugestion, 6 months of online coaching), but if you in Warsaw area, ill invite you for a pizza, my place, ima make it mahself (i will put pineapple or not, your call), also ill bake some cake and we will have fun, we can vlog together, we can go train together, you name it! EPIC TIME GUARANTEED
Zostań patronem

Polecani Autorzy