Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

60 zł

miesięcznie

560 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
742
miesięczne wsparcie
648
liczba patronów

  Naszą misją jest głoszenie mocy Słowa Bożego w kraju i na świecie. Specjalizujemy się w transmisjach na żywo, ale udostępniamy również materiały archiwalne na naszej stronie www.dobremedia.org, na YouTube i Facebooku. Dobre Media to Wasze dzieło. Istniejemy dzięki Wam i dla Was. Ewangelizujmy razem!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2440 zł
Archiwizacja danych
Kochani, aby móc codziennie pokazywać wam nowe wydarzenia ewangelizacyjne, rekolekcje potrzebujemy funduszy związanych z obsługą i archiwizacji danych i amortyzacją serwera, a także potrzebujemy wraz z nowymi materiałami coraz więcej miejsca na serwerach. Jeśli oglądacie nasze transmisje to zapraszamy do wsparcia Dobrych Mediów.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2440 zł
Produkcja płyt
Najciekawsze nasze transmisje nagrywamy na płyty i rozpowszechniamy wśród naszych widzów. Wiążą się z tym koszty obróbki filmów, grafiki, projekty okładek i płyt oraz zakupu nośników danych. Pomóż nam wspierać to dzieło.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3440 zł
Transmisje
Od ponad 7 lat jeździmy po całym kraju aby transmitować dla Was wydarzenia ewangelizacyjne, kulturalne i społeczne. Zgromadzone materiały udostępniamy na naszej stronie internetowej, gdzie prowadzimy kanał TV (24/h) i na kanale YouTube. Aby wypełniać naszą misję potrzebujemy środków na tą działalność. Pomóż nam pokryć wydatki dotyczące transmisji, takie jak: paliwo, eksploatacja samochodu, zlecenia dla dodatkowych operatorów oraz pozostałe koszty z nimi związane. Miej udział w dziele ewangelizacji.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3940 zł
Obsługa biura
To właśnie w biurze Dobrych Mediów dzieje się obróbka wszystkich nagranych materiałów, to tutaj dla was przygotowujemy materiały, tutaj pracujemy. Pragniemy, aby stało się miejscem przyjaznym i dobrze wyposażonym w sprzęt, programy i meble ułatwiające nam pracę, a co za tym idzie wypuszczanie nowych materiałów w świat jeszcze sprawniej i szybciej. To tutaj montujemy nagrane materiały do blogu bez piuski. Jeśli chcesz pomóc nam stworzyć przyjazne biuro Dobrych Mediów, również dla gości, to zapraszamy do wsparcia tego celu.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3940 zł
Specjalista z zakresu IT
Kolejnym naszym celem jest zatrudnienie na stałe specjalisty od informatyki, grafiki, a może i nawet od obróbki dźwięku. Dzięki temu my będziemy pewni co do naszego bezpieczeństwa w internecie, a Wy będziecie mogli nabyć np. audiobooki czy nagrania muzyki chrześcijańskie w atrakcyjnej oprawie, bo na służbie Bogu chcemy dbać o każdy detal. Wesprzyj nas w tym działaniu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 8500 zł miesięcznie
brakuje 8440 zł
Operatorzy kamer
Dobre Media transmitują na żywo różne wydarzenia, festiwale chrześcijańskie oraz rekolekcje. Marzymy o tym, aby dla was właśnie być tam gdzie głoszą Dobrą Nowinę, tam gdzie dzieje się coś ciekawego, zatrudniając dodatkowych operatorów kamer będziemy mogli być w dwóch różnych miejscach. Jeśli chcesz pomóc nam działać na szerszym polu to wesprzyj nasze działania.

Pomysły

Fundacja "Dobre Media" - projekty

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 12399 zł
brakuje 12379 zł
KAMERA SONY PXW-Z150
Dobre Media transmitują na żywo różne wydarzenia, festiwale chrześcijańskie oraz rekolekcje. Marzymy o tym, aby dla was właśnie być tam gdzie głoszą Dobrą Nowinę, tam gdzie dzieje się coś ciekawego. Potrzebujemy nowych kamer by zwiększyć możliwość dotarcia do różnych wydarzeń w jednym czasie, jak również poprawić jakość. Jeśli chcesz pomóc nam działać na szerszym polu to wesprzyj nasze działania.

O Autorze

Fundacja „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” zajmuje się tworzeniem profesjonalnego przekazu medialnego w środowisku internetowym. Fundacja została powołana 7 lat temu przez biskupa Edwarda Dajczaka. Naszą misją jest głoszenie mocy Słowa Bożego w świecie. Działa na terenie kraju i za granicą, a nasze transmisje ogląda cały świat. Tematyka poruszana w transmisjach dotyczy wiary, kultury, pomocy społecznej, wychowania. Staramy się tworzyć i promować dobre relacje, zachowania i działanie wewnątrz społeczne w celu kształtowania rozsądnego, kulturalnego, prawego i odważnego obywatela dla budowania pełnego pokoju, szacunku i odpowiedzialności społeczeństwa otwartego na dobro wspólne.

Od samego początku pracują w niej osoby z doświadczeniem ewangelizacji przez media internetowe. Te pionierskie działanie głównie w przestrzeni transmisji na żywo, zaowocowało spotkaniem wielu ciekawych osób w kraju i za granica oraz spowodowało, że wiele dobrych – służących wielu ludziom inicjatyw – ujrzał cały świat.

Specjalizujemy się w transmisjach na żywo, ale udostępniamy również materiały archiwalne. Posiadamy stronę internetową. Prężnie działamy na Facebooku i YouTube. Z miesiąca na miesiąc powiększa się grono obserwujących i subskrybentów.

W ubiegłym roku prezentowaliśmy uroczyste Msze św., rekolekcje, konferencje, prelekcje, czy video blogi tematyczne, festiwale muzyczne ale również przy współpracy z „CK 105” transmitowaliśmy „Festiwal Młodzi i Film” (jeden z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce), także Spotkanie Młodych Chrześcijan z Europy i Świata „Go4Peace” na Rynku Staromiejskim w Koszalinie.

Poniżej jedna z konferencji wygłoszonych przez ks. Piotra Pawlukiewicza na Forum Charyzmatycznym w Szczecinie w 2018r.

Do największych wydarzeń transmitowanych w ubiegłym roku należy zaliczyć:

 • Spotkanie Młodych Chrześcijan z Europy i Świata „Go4Peace” (kilka tys. osób uczestniczących),
 • „Festiwal Młodzi i Film” (kilka tys. osób uczestniczących),
 • Spotkanie Młodzieży i uroczystości odpustowe w Skrzatuszu (ponad 20 tys. osób uczestniczących),
 • „Stadion Młodych” w Warszawie (ponad 40 tys. osób uczestniczących).

A tak radośnie było na Golgocie Młodych 2018 - Poranny fitness z br. Zbyszkiem :)

Całe relacje z tych wydarzeń oraz wiele, wiele innych nagrań można znaleźć na naszej stronie (http://dobremedia.org/), Facebooku (https://www.facebook.com/TVdobremedia/) i YouTube (https://www.youtube.com/user/DobreMedia).  Zachęcamy do śledzenia nas i subskrybowania.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Tobie za wsparcie.
Otrzymają Państwo dwie korespondencję w roku z podziękowaniami i życzeniami świątecznymi. Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło. Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy Tobie za wsparcie. Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło.
Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy Tobie za wsparcie. Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło.
Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Tobie za wsparcie.
Otrzymają Państwo to co w poprzednich progach.
Dodatkowo na dobry start otrzymają Państwo w prezencie „Pod choinkę” płytę DVD z najnowszymi nagraniami.
Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło. Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Tobie za wsparcie.
Otrzymają Państwo to co w poprzednich progach.
Dodatkowo na dobry start otrzymają Państwo raz na kwartał w prezencie płytę DVD z najnowszymi nagraniami.
Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło. Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Tobie za wsparcie.
Otrzymają Państwo to co w poprzednich progach.
Dodatkowo na dobry start otrzymają Państwo raz w roku dwie wejściówki na wydarzenie, które obsługujemy.
Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło. Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Tobie za wsparcie.
Otrzymają Państwo to co w poprzednich progach.
Dodatkowo na dobry start otrzymają Państwo dwa razy w roku dwie wejściówki na wydarzenie, które obsługujemy.
Niech dobry BÓG błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie! To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło. Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy Tobie za wsparcie.
Otrzymają Państwo to co w poprzednich progach.
Dodatkowo na dobry start raz w roku zaprosimy Państwa na wyjazd z ekipą Dobrych Mediów na towarzyszenie w obsłudze wydarzenia. Będzie to zaproszenie dla dwóch osób.
To dzięki Twojej ofierze możemy wspólnie tworzyć to dzieło. Pamiętamy o Tobie w codziennej modlitwie, a raz w miesiącu odprawimy Mszę Świętą w Twojej intencji.

"A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,1-6.16-18)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy