Fundacja Dziewuchy Dziewuchom

W Patronite od 19.07.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 532

Liczba Patronów: 465

Zostań Patronem
25 patronów
513 miesięcznie
11 541 łącznie
Gdy prawa kobiet są łamane, stawiamy na nogi cały internet! W 2016 roku stworzyłyśmy facebookową grupę Dziewuchy Dziewuchom, która z miejsca stała się fenomenem. Dziś obsługujemy rodzinę feministycznych kanałów społecznościowych o największym zasięgu w Polsce. I nie mamy zamiaru spocząć na laurach.

O Autorze

Nie chcesz, aby Twoje działania przyczyniały się do dyskryminacji ze względu na płeć? Wierzysz, że równouprawnienie ma sens? My też! Dlatego od trzech lat działamy na rzecz praw kobiet prowadząc największą w Polsce rodzinę feministycznych kanałów społecznościowych. Zasięgi naszych memów, komentarzy i wpisów pokazują, że trafiamy nie tylko do osób aktywnie wspierających prawa kobiet, ale także do tych, które jeszcze do niedawna uważały, że feminizm skończył się wraz z przyznaniem kobietom praw wyborczych.
Od czterech lat mierzymy się w Polsce z przejawami rosnącej dyskryminacji ze względu na płeć, która wyraża się na różne sposoby, m.in. w próbach zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, otwarcie seksistowskiej mowie nienawiści, kwestionowaniu zasad Konwencji antyprzemocowej czy fatalnej sytuacji najbardziej sfeminizowanych grup zawodowych. Nie mamy zamiaru milczeć na ten temat, dlatego od trzech lat wkładamy swój czas i serce w informowanie, edukowanie i aktywizowanie użytkowniczek i użytkowników mediów społecznościowych.
Teraz możesz nam w tym pomóc!  

█  NASZA HISTORIA

Nasza działalność rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 roku, od założenia facebookowej grupy Dziewuchy Dziewuchom, która z miejsca stała się internetowym fenomenem. 

W ciągu pierwszych godzin dołączyło do niej kilka tysięcy osób, a dziś liczy ponad 100 tys. użytkowniczek/ów. Od tamtego czasu nieustannie prowadzimy i rozwijamy sieć kanałów społecznościowych, dzięki którym dostarczamy informacje na temat aktualnej sytuacji kobiet w Polsce i na świecie. Skupiamy się na edukacji w zakresie praw reprodukcyjnych, na zwiększaniu świadomości społecznej i obywatelskiej oraz na kształtowaniu wolnego od stereotypów wizerunku kobiet.
☛ Link do grupy Dziewuchy Dziewuchom: https://www.facebook.com/groups/dziewuchydziewuchom
☛ Link do fanpejdża Dziewuchy Dziewuchom: https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom
☛ Link do konta Instagram: https://www.instagram.com/dziewuchy_dziewuchom

W 2018 roku sformalizowałyśmy naszą działalność, powołując Fundację Dziewuchy Dziewuchom.
To odpowiedzialna decyzja wymagająca reorganizacji pracy, stworzenia zdrowych struktur zarządzania i skutecznego systemu finansowania. Po trzech latach intensywnej działalności wiemy, że do zachowania ciągłości potrzebne jest stałe wsparcie. Nasze głowy są pełne pomysłów na kampanie edukacyjne, informacyjne i solidarnościowe, ale zdajemy sobie sprawę, że do ich realizacji nie wystarczą tylko chęci i entuzjazm. Potrzebne są jeszcze odpowiednie środki.

█  NAJBLIŻSZE PLANY

Obecnie tworzymy trzyosobowy zespół i właśnie zakończyłyśmy pierwszą rekrutację wolontariuszek i praktykantek - odzew na nasze ogłoszenie przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania! Z radością obserwujemy, że młode dziewczyny i kobiety chcą pomagać nam w tworzeniu i krzewieniu feministycznych treści. To dla nas dowód zaufania, sympatii i uznania dla pracy, którą wkładamy w prowadzenie naszych mediów. Dzięki wsparciu wolontariuszek będziemy mogły śmielej ruszyć z inicjatywami, które do tej pory chowałyśmy “do szuflady”.

Aktualnie pracujemy m.in. nad projektem “A Ty, jak miałaś?” i jako finalistki programu WzmocniOne realizowanego przez Fundację Ashoka, przygotowujemy się do stworzenia serii filmów edukacyjnych, wzmacniających asertywność i poczucie sprawczości dziewcząt i kobiet. Jednym z naszych najbliższych planów jest realizacja wieloodcinkowego podcastu, do którego zaprosimy ekspertki i ekspertów, opowiadających o wątkach feministycznych w różnych obszarach - społecznych, obywatelskich i artystycznych. Bardzo istotne jest dla nas promowanie wiedzy dotyczącej kryzysu klimatycznego i podkreślenie istniejących związków i zależności między ekologią, a feminizmem. Chcemy budować świadomość dotyczącą dobrych praktyk w zakresie troski o środowisko, dlatego zamierzamy przygotować serię grafik związanych z tą tematyką. Stworzyłyśmy także nową przestrzeń wymiany doświadczeń na temat samoakceptacji - Trening Ciałopozytywny. W ramach tej inicjatywy rozmawiamy o empatii, samoakceptacji oraz trosce o zdrowie psycho-fizyczne wolnej od ocen i społecznej presji.

█  DŁUGOTERMINOWE CELE

W dłuższej perspektywie planujemy współpracę z grupami kobiet doświadczających wykluczenia - m.in. poprzez organizację warsztatów w duchu “zero waste”. Dzięki takim akcjom możliwe będzie sfinansowanie np. zakupu środków higienicznych dla kobiet dotkniętych ubóstwem. Udział w warsztatach to także możliwość pozyskania nowych umiejętności oraz szansa na poznanie osób podzielających te same idee i zainteresowania. Wspólne zajęcia to także wkład w tworzenie siostrzeńskiej wspólnoty opartej na empatii i solidarności.

Zależy nam także na realizacji serii animacji, opowiadających o współczesnych postulatach feministycznych, o faktach i mitach, które są powielane w przestrzeni internetowej. Ze smutkiem zauważamy, że w sieci brakuje merytorycznych treści opartych na źródłach bibliograficznych i badaniach akademickich. Zamiast tego, po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła “feminizm”, wyświetlają się dowcipy, obraźliwe treści, krzywdzące opinie i przekłamania. Zależy nam, aby to zmienić. Materiał audiowizualny dociera z dużą łatwością do większej liczby osób, dlatego chcemy wykorzystać potencjał tego narzędzia. Z chęcią nawiążemy współpracę z animatorkami 2D i ilustratorkami, które będą chętne do wsparcia tego projektu.
Włączając w nasze pole działania nowe obszary, z pewnością nie porzucimy cyber-aktywizmu. Mamy w planach projekt wykorzystujący nowe technologie, ale jego szczegóły pragniemy póki co zostawić w tajemnicy :) Uchylimy jej rąbka, gdy tylko uzyskamy środki na rozpoczęcie realizacji.

█  PO CO NAM WSPARCIE

Organizacje pozarządowe w Polsce nie są w łatwej sytuacji jeśli chodzi o programy dofinansowań z publicznej puli. Procedura aplikacji o granty jest rozłożona w czasie, a niekiedy skomplikowana, nie gwarantuje też pozytywnego rozpatrzenia i otrzymania środków. Tymczasem bieżąca działalność konsumuje czas, energię i pieniądze - to zasoby, które trzeba angażować nieustannie, bez względu na sytuację.

To powód, dla którego powołałyśmy tę zbiórkę. Chcemy dzięki niej realizować statutowe cele Fundacji Dziewuchy Dziewuchom i finansować konkretne projekty i działania. Dzięki Waszej pomocy zyskamy też pomoc w osiąganiu długoterminowych celów.

Z radością odwzajemnimy się symbolicznym upominkiem każdej osobie, która zechce wziąć udział w naszej zbiórce. Będzie to namacalny dowód naszej wdzięczności i sposób, by dłużej cieszyć się ze wspierania wartościowej inicjatywy.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem