Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

4670 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1208
miesięczne wsparcie
1107
liczba patronów

  Blog poświęcony najlepszej koszykarskiej lidze na ziemi - NBA. Kilku autorów z różnych części Polski serwuje w wysokiej jakości informacje z amerykańskich parkietów. Relacje, rankingi, felietony, zestawienia. Newsy, wspomnienia, przewidywania.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 250 zł miesięcznie
brakuje 240 zł
Kieszonkowe, więcej konkursów
Dzięki takiemu wsparciu Redaktorzy będą mogli dostawać kieszonkowe - a wiadomo, że nawet małe nagrody potrafią zmotywować!

Ale nie tylko my zyskamy coś po osiągnięciu tego pułapu. Gdy przekroczymy 300 zł miesięcznie, w naszej grupie konkursy będą pojawiały się co dwa tygodnie, a nie raz w miesiącu, jak planujemy na start. Zatem wy wspieracie - wy zyskujecie!
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 490 zł
Podcasty, jeszcze więcej konkursów
Nieraz mówiliście, że fajnie się słucha naszych Podcastów, lecz narzekaliście przy tym na jakość pod względem technicznym. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że nagrywanie na mikrofonie podłączonym pod słuchawki z "pewnego sklepu w owadem w logo" nie da fantastycznego efektu. Dobrej jakości mikrofon + słuchawki i jakość powinna zdecydować pójść w górę!

Ale oczywiście - wy też zyskujecie. Konkursy w grupie pojawiają się CO TYDZIEŃ!
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 990 zł
Enbiej on Tour & on T-Shirts
Tu już zaczyna się zabawa.

Poza wyższym kieszonkowym dla naszych redaktorów zaczniemy tworzyć materiały promocyjne (kubki, koszulki, przypinki i inne tego typu rzeczy) związane z Enbiej Akszyn - które będą normalnie do kupienia, ale też będziemy je rozdawać w przeróżnych konkursach (zatem pula konkursów jeszcze się powiększy).

A - i dzięki temu progowi nasi Redaktorzy będą mieli możliwość podróżowania na większe sportowe w kraju, jak Mecze Reprezentacji czy Playoffy w PLK. Będziecie zatem mieli dostęp do większej liczby materiałów "od kuchni" - a nie wykluczamy też możliwości spotkania się z nami i pogadania na żywo (jeśli naturalnie okoliczności na to pozwolą).
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2990 zł
Enbiej in Jurop & on Youtube
Jeszcze więcej wyjazdów - ale tym razem postaramy się podróżować na mecze Euroligi, Eurobasketu czy Turniejów 3x3. A tam będziemy przeprowadzali wywiady, analizy czy relacjonowali przebieg spotkań. Oczywiście na wszystkie takie wyjazdy będziemy zbierali pytania od naszych Patronów, tak żebyście mogli de facto przepytać waszych europejskich ulubieńców naszymi ustami.

Naturalnie wyjazd do Europy to też okazja do zakupu przeróżnych gadżetów, niedostępnych w naszym kraju - które oczywiście rozdamy Wam potem w konkursach.

Ruszymy też z kanałem na Youtubie, gdzie będziemy wrzucali analizy, podsumowania, dyskusje, relacje i dużo, dużo więcej.

Wszelkie nadwyżki oczywiście pójdą na więcej wyjazdów/filmików/artykułów, a także (co oczywiste) więcej fantów dla Was.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9990 zł
NBA LIVE!
Jeżeli uda nam się uzbierać takie wsparcie, to wysyłamy co najmniej jednego naszego Redaktora (a może i dwóch?) do USA, żeby przez jakiś czas pracował tam. Zatem wtedy będziecie mieli okazję (pośrednio) przepytać wielkie koszykarskie gwiazdy (Tak, spokojnie, zapytamy Curry'ego, czy lubi Polską kuchnię). Oraz przywieziemy Wam pamiątki ze Stanów (breloki, pocztówki, koszulki, co tylko się da) - a następnie rozdamy je w konkursach. Powtórzę to jeszcze raz: Wy Wspieracie, Wy Zyskujecie.

Na tę chwilę nie ustalamy wyższego progu. Już ten wydaje się trudny do zrealizowania - gdy zaczniemy się do niego zbliżać pomyślimy o kolejnych krokach.

O Autorze

Cześć Zakapiorzy!

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY!

Można powiedzieć, że zaczynamy naszą przygodę z Patronite od nowa. Enbiej.pl to dla nas, redaktorów, przede wszystkim hobby, ale też szansa  na rozwój czy wręcz spełnianie marzeń. Staramy się, jak możemy, żeby serwować Wam najwyższej jakości teksty, dodatkowo na bieżąco (bo takie newsy transferowe trzeba przekazywać od razu, a nie czekać na nie wiadomo co).

Postanowiliśmy, że czas zrobić kolejny krok. Czas poświęcić dużo więcej naszego czasu, aby serwować Wam jeszcze więcej rozrywki. Od razu uspokajamy - jeżeli nie osiągniemy tu sukcesów, to nadal będziemy działać. Po prostu nie będziemy mogli poświęcić temu tyle czasu, ile byśmy chcieli, bo wszyscy mamy swoje obowiązki, takie jak praca, rodzina czy studia.

Jednak Patronite jest dla nas szansą, żeby móc oddać Wam więcej naszego czasu w zamian za wasze wsparcie. Proste? Pewnie, że tak!

 

JAK TO WYGLĄDA?

"Praca" na Enbiej dzieli się na kilka głównych elementów:

 1. Relacje z meczów (a sezon długi i pełen spotkań - co noc kilka/kilkanaście gier).
 2. Codzienne newsy w formie skondensowanej - dla tych, którzy chcą wiedzieć, a nie mają czasu na czytanie długich analiz.
 3. Hot news - WOJ BOMB i inne tego typu. Wszystko, co rozpala, gdy o tym usłyszysz - szczególnie o tym należy pisać od razu.
 4. Luźne artykuły i felietony na tematy, które WAS interesują (w nowych progach dużo częściej Patroni będą decydowali, o czym mamy pisać)
 5. 1on1 oraz 5on5 czyli kilka wizji jednego tematu.
 6. Rankingi (MVP, COY, ROY, Power Ranking oraz inne, bardziej nietypowe)

Do tego dochodzą oczywiście Podcasty, które teraz będziemy prowadzili regularnie - co miesiąc.

A w przyszłości - również  działanie na naszym kanale na Youtubie (bo współczesny widz woli oglądać i słuchać niż czytać - taka rzeczywistość).

Nasze teksty (z różnych lat, od różnych osób):

 

 1. http://www.enbiej.pl/2015/04/11/w-krainie-porownan-2-luis-nazario-de-lima-ronaldo-vs-tracy-mcgrady/
   
 2. http://www.enbiej.pl/2017/07/07/vince-carter-zagra-w-barwach-sacramento-kings/
   
 3. http://www.enbiej.pl/2018/05/13/zapowiedz-finalu-konferencji-wschodniej-2018-boston-celtics-vs-cleveland-cavaliers/
   
 4. http://www.enbiej.pl/2019/02/08/podsumowanie-trade-deadline-oceny-klubow/
   
 5. http://www.enbiej.pl/2019/03/11/rookie-ranking-4-young-poprawia-skutecznosc-walka-o-roty-potrwa-do-konca/

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem jest możliwość poświęcenia dużo większej liczby czasu na projekt Enbiej Akszyn. Wsparcie będzie dla nas dodatkową motywację, że warto to robić, bo są ludzie, którzy czekają na nasze artykuły.

Oczywiście chcielibyśmy móc się z tego utrzymywać - ale wszystko małymi kroczkami. Chcemy zacząć, zobaczyć zainteresowanie i rozpocząć proces. A potem powinno pójść z górki - liczymy, że Patroni będą zadowoleni, co przyciągnie jeszcze więcej osób, i tak dalej. Efekt kuli śnieżnej.

Przynajmniej taką mamy nadzieję.

Zerknijcie na nasze progi - całkowicie je pozmienialiśmy. Mamy nadzieję, że obecnie nagrody są dużo bardziej atrakcyjne i zachęcą więcej osób do wsparcia nas. Z góry dziękujemy za każdą złotówkę, którą przeznaczycie na Enbiej Akszyn. Zapewniamy, że zrobimy co w naszej mocy, byście byli zadowoleni z "nagród", które otrzymacie.

Pozdrawiamy!

Ekipa Enbiej Akszyn

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
WETERAN NA PLAYOFFS

Każdy zespół walczący o Mistrzostwo potrzebuje weteranów. Ich wpływ może przesądzić o ewentualnym sukcesie. Tak samo jest z Patronami z tego progu – ich wsparcie lub jego brak może być dla nas być albo nie być.

W tym progu:
- otrzymujesz co miesiąc podziękowanie wraz z naszym podsumowaniem Patronite (dostaniesz listę, co takiego zrobiliśmy w danym miesiącu)
- raz w miesiącu jeden spośród wspierających może wziąć udział w naszym 5on5 (wybierany będzie na drodze losowania, ale jeśli ktoś brał już udział w 5on5 w danym sezonie, a są inni chętni, to oni mają pierwszeństwo – tak, aby jak najwięcej osób mogło się wypowiedzieć); do tego w tym 5on5 podamy link do strony/Twittera tego Patrona, aby go trochę „zareklamować”
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
GRACZ Z ŁAWKI

Koszykówka to gra zespołowa – a jeśli marzy się nam Mistrzostwo, to nie damy rady grać 82 meczów w sezonie i 16+ w Playoffs po 48 minut. Zmiennicy są potrzebni, bo potrafią dać zastrzyk nowej energii lub zaskoczyć czymś przeciwnika, a dodatkowo motywują graczy pierwszej piątki do ciężkiej pracy na treningach. Gdyby nie oni, wiele drużyn nie weszłoby nawet do Playoffs.

W tym progu:
- dostajesz wszystko to, co w progu WETERAN NA PLAYOFFS
- dodatkowo otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku „Zakapiorzy Enbiej”, gdzie będziesz mógł podyskutować z innymi koszykarskimi świrami, a do tego:
– będziemy tam organizować konkursy z nagrodami (co miesiąc/co dwa tygodnie/co tydzień, w zależności od ilości Patronów)
– będziemy w grupie informować Patronów o naszych planach oraz wrzucać na bieżąco nawet małe newsy
– co tydzień członkowie grupy wybiorą – w formie ankiety - jeden temat, na jaki mamy napisać artykuł w następnym tygodniu (Chcecie przeczytać o początkach LeBrona Jamesa? Nie ma sprawy. Ciekawią Was zasady ustalania Salary Cap? Proszę bardzo, opiszemy to.)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
SZÓSTY GRACZ

Gdyby nie Andre Iguodala, to Warriors nie zdobyliby Mistrzostwa w 2015; gdyby nie Manu Ginobili, to Spurs nie mieliby tylu pierścieni; gdyby nie Lou Williams, to Clippers walczyliby teraz o Ziona. Najważniejsi rezerwowi – czyli szóści gracze – są kluczowi nie tylko w Playoffs, ale przede wszystkim w ciągu długiego sezonu regularnego. Przez całe rozgrywki są ważni dla drużyny i wiele razy zapewniają jej zwycięstwa.

W tym progu:
- dostajesz wszystko to, co w progach WETERAN NA PLAYOFFS i GRACZ Z ŁAWKI
- dodatkowo uzyskujesz dostęp do naszego kanału Discord, na którym będziesz miał możliwość pogadania z innymi Patronami, a dodatkowo także z nami (postaramy się tam bywać jak najczęściej i pisać lub rozmawiać na tematy przeróżne – będzie to okazja, żeby lepiej nas poznać)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
STARTER

Gracze, którzy wychodzą w S5, muszą nadać rozgrywce odpowiedni ton oraz przez lwią część czasu to na ich barkach opiera się gra zespołu. Nie da się wygrać meczu bez odpowiednich starterów, którzy nie tylko na początku, ale w sumie całe spotkania będą kontrolować przebieg rozgrywki.

W tym progu:
- otrzymujesz wszystko to, co w progach SZÓSTY GRACZ i GRACZ Z ŁAWKI
- dodatkowo co miesiąc wylosujemy jedną osobę, która weźmie udział w naszym comiesięcznym Podcaście, a innego Patrona zaprosimy do 5on5 (zasady losowania jak przy progu WETERAN NA PLAYOFFS) – w ten sposób aż dwie osoby miesięcznie będą miały możliwość wypowiedzenia się (a także zareklamowania swojej strony lub Twittera)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
ALL-STAR

Jeśli dostajesz się do Meczu Gwiazd, to jesteś KIMŚ. Inni patrzą na Ciebie z mieszaniną zazdrości i podziwu – a organizacja jest z Ciebie dumna oraz jest Ci bardzo, ale to bardzo wdzięczna (oraz oczywiście jest z Ciebie dumna)

W tym progu:
- otrzymujesz wszystko to, co w progach WETERAN NA PLAYOFFS, STARTER, SZÓSTY GRACZ i GRACZ Z ŁAWKI
- dodatkowo co miesiąc jeden wylosowany Patron weźmie udział w specjalnym 1on1 (tylko on i osoba z Redakcji, nawzajem zadają sobie 5 pytań i na nie odpowiadają)
- a do tego w każdym miesiącu dwie inne wylosowane osoby będą mogły same zaproponować temat, na jaki w następnym miesiącu mamy napisać artykuł (zasady losowań jak w przypadku progów STARTER i WETERAN NA PLAYOFFS)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
FRANCHISE PLAYER

W oparciu o tego gracza buduje się przyszłość zespołu. Zawodnik na lata. Koszulka z jego numerem będzie po zakończeniu kariery wisiała pod sufitem hali – a gracze, którzy przyjdą po nim, będą musieli zmierzyć się z jego legendą.

W tym progu:
- otrzymujesz wszystko to, co we wszystkich poprzednich ALL-STAR, STARTER, SZÓSTY GRACZ i GRACZ z ŁAWKI
- dodatkowo w KAŻDYM poście na stronie będziemy zamieszczać link do Twojej strony/Twittera
- ponadto, jeśli będziesz chciał, będziesz miał możliwość napisania co miesiąc własnego artykułu na naszą stronę (naturalnie o tematyce koszykarskiej)
- a żeby tego było mało, przy losowaniach z progu STARTER (czyli do 5on5 oraz do Podcastu) będziesz mógł być wylosowany DWUKROTNIE w trakcie jednego sezonu (to jedyny taki wyjątek)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy