Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

95 zł

miesięcznie

95 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
651
miesięczne wsparcie
543
liczba patronów

  Fundacja Agandi istnieje dzięki dobroci i otwartości Waszych serc. Fundacja jest zarejestrowana w Polsce, a działamy w Ugandzie. Ratujemy i wychowujemy dzieci te niechciane, porzucone, osierocone. Opłacamy czesne, wspomagamy rodziny. Zajrzyj na nasz profil, a dowiesz się więcej!Zapraszam serdecznie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
15 %
100%
osiągnięto 15%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 505 zł
Mleko w proszku
Z tym mlekiem w proszku to jest bardzo różnie u nas, bo to zależy od ilości dzieci, które mamy w domu w wieku od 0-4 miesięcy. Własnie te maluszki piją mleko modyfikowane. Później (ze względu na wysoki koszt mleka) piją one mleko krowie.
Czasami mamy jednego maluszka na modyfikowanym, a jutro możemy dostać kolejnego noworodka. Czasami jest ich nawet pięcioro lub więcej na raz. Wtedy oczywiście rachunek rośnie, ale standardowo wychodzi nam 600zł za mleko miesięcznie. Jedna puszka to koszt ok 50zł i zużywamy ich średnio 12 w miesiącu.
0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 1300 zł miesięcznie
brakuje 1205 zł
PAMPERSY
Kolejny ogromny comiesięczny wydatek... Większość z dzieci wciąż nosi pampersy. Jedna paczka pieluch kosztuje około 50zł i starcza nam na jeden dzień z kawałkiem (zależy od dnia, wiecie jak jest). Próbowaliśmy używać wielorazowych pieluch, ale niestety ich pranie zajmuje dużo więcej czasu niż go mamy, a również w porze deszczowej nie schną one na czas. Tak więc jesteśmy skazani na jednorazowe pampery. Jedno dziecko zużywa około 3-4 sztuk na dzień. Sami widzicie, że nie jest łatwo.. Ale z Waszą pomocą damy radę! :D
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1405 zł
Miesięczny czynsz!
Dom, w którym mieszkają dzieciaki jest wynajmowany. W związku z tym co miesiąc muszę przeznaczyć 1500zł na ten cel. Byłoby wspaniale, gdybyście chcieli dołożyć się do tego wydatku!
Dziękujemy :D
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 3200 zł miesięcznie
brakuje 3105 zł
ŻYWNOŚĆ
Ceny żywności w Ugandzie bardzo się zmieniają w zależności od sezonu, ale właśnie około 3200zł miesięcznie przeznaczamy na warzywa, owoce, ryż, posho, kaszki, cukier, sól, mięso, mleko krowie, chleb, olej itd... To w sumie i tak nie tak dużo na 25 dzieci i 7 dorosłych, którzy są częścią naszego gospodarstwa domowego, prawda?

O Autorze

O Fundacji

Fundacja Agandi została powołana do życia 8 października 2016 roku. Powstała z miłości do dzieci, chęci niesienia pomocy potrzebującym i nadziei na poprawę ich jakości życia.

 

GDZIE JESTEŚMY?

To właśnie tutaj działamy najwięcej, chociaż nie tylko. Właśnie w Mbarara mieści się nasz Dom, tutaj mieszkają nasze dzieciaki, nasi wolontariusze, goście, to tutaj toczy się nasze życie.

Mbarara jest bardzo szybko rozwijającym się, przyjaznym miasteczkiem, które mieści się w południowo-zachodniej części Ugandy, liczy około 84 tysięcy mieszkańców i jest stolicą dystryktu o tej samej nazwie.

FUNDATORKA

Anna Małecka-Mutambi od 2014 roku regularnie przyjeżdżała do Ugandy na wolontariat, a w 2016r zdecydowała się na otworzenie Fundacji Agandi, by realizować swoją życiową misję, którą jest pomoc potrzebującym w Afryce. 

Obecnie od 2016 roku mieszka w Mbarara, gdzie osobiście prowadzi projekty Fundacji.
Więcej o Fundatorce - https://patronite.pl/PolkaWUgandzie

 

Kilka słów od Ani:

Afryka fascynowała mnie od zawsze. Pamiętam jak jeszcze jako dziecko pragnęłam wyjechać na misje, jak sama chciałam mieć takie piękne czarne kręcone włoski.
W wieku 21 lat wyjechałam po raz pierwszy na wolontariat do Ugandy. Było ciężko. Ogrom biedy, cierpienia, potrzeb był przytłaczający. Pomagałam w lokalnym sierocińcu, współpracowałam z organizacjami, robiłam co mogłam. 
Po 3 miesiącach wróciłam do Polski. Nie za bardzo mogłam się tam odnaleźć. Wychowałam się w dobrym domu, pełnej rodzinie z młodszą siostrą. Nigdy niczego mi nie brakowało. Chodziłam do dobrych szkół, jeździłam na wakacje, na wyjścia ze znajomymi. Miałam swoje mieszkanie, samochód, perspektywy na dobre życie. Po powrocie nie potrafiłam się jednak już tak tym wszystkim cieszyć bo w głowie wciąż miałam te dzieciaki w podartych ubraniach bez butów proszące o cokolwiek do jedzenia, matki z niemowlętami szukające wsparcia, ciężko pracujących ojców, uczniów szukających pieniędzy na czesne.
Po lekko ponad pół roku poleciałam do Ugandy ponownie. I później znowu.
Wciąż jednak czułam, że to za mało, że mogę zrobić więcej.
W maju 2016 roku po raz kolejny wybrałam się do Ugandy, ale tym razem z intencją, aby poszukać własnej drogi. Był to bardzo trudny, wymagający, pełen wyzwań czas. Tak się złożyło, że poznałam też wtedy mojego już teraz męża Iana, który był dla mnie ogromnym wsparciem w całym tym procesie.
Z jego pomocą udało mi się wynająć dom, wyposażyć go, zdobyć odpowiednie pozwolenia i przyjąć pod opiekę pierwsze dzieciaki. Tak powstał DOM BEZPIECZNA PRZYSTAŃ.
Dzieci, którymi się zajmuję, to sieroty, dzieci opuszczone, porzucone, niechciane. Często są one wyrzucane na śmietniki, zostawiane w lasach bananowych, na ulicach, werandach czy nawet wrzucane do latryn.
Trafiają do mnie dzieciaczki, które w dniu przyjęcia są w wieku od pierwszego dnia życia do około 5 lat. Obecnie najstarsi chłopcy, którzy zamieszkali z nami 2 lata temu mają już po 7 lat i wciąż bardzo szybko rosną.
W Bezpiecznej Przystani dzieciaki śpią, jedzą, bawią się, uczą.. Tutaj jest ich dom, ich rodzina.
Dzieci te są porzucane z różnych powodów dlatego staram się odszukiwać ich krewnych licząc, że jak nie mama, to tato, babcia, ciocia, ktokolwiek z nich będzie chciał się dzieckiem zająć. Jeśli to się nie udaje, szukam dla nich rodzin zastępczych. Nie jest to łatwy proces i ludzie dopiero przyzwyczajają się do tej idei adoptowania całkowicie obcych dzieci, ale małymi kroczkami do przodu 😊
Od początku istnienia Domu pod naszą opieką było już ponad 70 dzieci i tylko maksymalnie 25 w jednym czasie! Jest to liczba, która pozwala nam wciąż na zachowanie domowego, rodzinnego klimatu :p

Fundację założyłam i prowadzę sama. Mam tu na miejscu pracowników – opiekunki, nauczycielkę, pracownika socjalnego oraz stróża. Pomagają mi oni w codziennym ogarnianiu Domu.
Największym wyzwaniem jest jednak uzbieranie wystarczającej ilości środków na utrzymanie tej gromadki. Co miesiąc muszę opłacić czynsz za wynajem domu, rachunki za wodę i prąd, pensje dla pracowników, środki czystości, środki higieniczne. Bardzo dużo kosztują nas pampersy, mleko w proszku dla niemowląt. Dodatkowo oczywiście jedzenie, mleko, leki i lekarze, węgiel, ubrania, butelki, przybory szkolne.. Wydatków jest naprawdę ogrom każdego dnia.
Miesięcznie potrzebujemy kilka tysięcy złotych na pokrycie wszystkiego. Dlatego zwracam się do Was o pomoc. Jest takie już w kółko powtarzane powiedzenie, że każda złotówka się liczy. Ale to jest prawda! Złotówka, pięć, dziesięć… ile kto może, a wspólnymi siłami możemy odmieniać życie tych dzieci i wyrywać je od śmierci.

Zapraszam Was serdecznie na profil Facebookowy FundacjaAgandi, na którym możecie zawsze znaleźć świeżą porcję zdjęć, filmików i informacji o moich działaniach. Przeczytacie tam też o innych projektach, które realizuję. Na stronce www.agandi.pl też się coś ciekawego znajdzie, choć moje zdolności informatyczne nie są wystarczające na stworzenie lepszej stronki póki co :p

Dziękuję Wam wszystkim za poświęcenie czasu i uwagi na zapoznanie się z działaniami Fundacji Agandi. Bardzo liczę na Wasze wsparcie i z góry za nie bardzo bardzo dziękuję!


Pozdrawiam serdecznie,
Ania Małecka-Mutambi
 

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii oraz na naszym Facebooku :)

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 3
5zł grosz do grosza i będzie kokosza! Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie! Ta kwota zapewni I-sze i II-gie śniadanie jednemu dziecku!
Dziękujemy! :D W ramach podziękowania wspomnimy Twoje imię przy naszej porannej modlitwie :)
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 2
Za te 15zł mogę kupić dzieciakom z Bezpiecznej Przystani owoce na 3 dni!!! Arbuzy i ananasy, które dzieciaki jedzą w trakcie dnia :D
Aby okazać naszą wdzięczność, wyślemy Ci zdjęcie naszych dzieciaków wcinających te owocki, które dzięki Tobie dostaną :)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
To cała paczka pampersów dla naszych najmłodszych milusińskich :)
Co powiesz, żebyśmy w zamian wysłali Ci filmik nagrany specjalnie dla Ciebie? :p
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Za tą kwotę opłacimy rachunek za prąd! Wszystkie nasze dzieciaki będą miały światło, a to tak wiele znaczy dla ich bezpieczeństwa. W Ugandzie nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki luksus. Dlatego w podziękowaniu wyślemy Ci filmik nagrany specjalnie dla Ciebie oraz umieścimy Twoje imię na naszej stronie internetowej! :)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Przy dzieciach jest dużo pracy i ktoś musi się nimi zajmować. 200zł -tyle własnie wynosi miesięczna pensja jednej opiekunki!
To duży dar. Opiekunki kąpią, przebierają, gotują, karmią, wychowują i kochają moje dzieciaki! Dlatego w podziękowaniu oprócz filmiku, wyślemy Ci kartkę zrobioną przez dzieciaki prosto z Ugandy! :D
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
To już prawie 1/4 kwoty, którą miesięcznie musimy przeznaczyć na wynajem domu, w którym mieszkają dzieciaki!
Czy w podziękowaniu za ten dar możemy wysłać Ci drobny upominek z Ugandy?? Dziękujemy za pomoc!!!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy