Fundacja Wolność od Religii

W Patronite od 09.02.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 294

Liczba Patronów: 504

Zostań Patronem
27 patronów
1 340 miesięcznie
4 650 łącznie

Kampania jubileuszowa - 10 lat Fundacji Wolność od Religii

120 000 zł

3%

osiągnięto

115 350 zł

brakuje

W 2021 r. obchodzimy 10-lecie istnienia fundacji i aktywnego działania na rzecz społeczności bezwyznaniowej, wolności i praw obywateli i obywatelek, a także rzeczywistego rozdziału kościoła od państwa. Na kwiecień zaplanowaliśmy kampanią outdorową pod hasłem Nie dajemy wiary. Dajemy wolność. Polska rzeczywistość nie oszczędza nas i przed nami jeszcze wiele bitew. Właśnie teraz, gdy tak operatywnie podsycane są wzajemne animozje, musimy konsekwentnie wspierać świecki światopogląd i tych wszystkich, którym odmawia się pełni praw. W naszej kampanii stawiamy na najważniejszą wartość każdego obywatela – wolność. Chcemy o tym przypominać, o wolności mówić i o nią walczyć. Dlatego prosimy Cię o wsparcie kampanii, aby mogła dotrzeć do wielu miejsc w Polsce.

Interwencje, wsparcie i poradnictwo

121 000 zł

3%

osiągnięto

116 350 zł

brakuje

Interwencje, wsparcie i poradnictwo, czyli codzienna praca zespołu fundacji. Fundusze zebrane po ukończeniu realizacji kampanii outdoorowej w kwietniu przeznaczymy na wzmocnienie naszej bieżącej działalności do końca roku czyli monitoringu oraz reagowania na nadużycia w sferze rozdziału kościoła od państwa i wolności sumienia w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa publicznego, gdzie działamy w ramach stworzonego prze nas w 2014 r. programu Równość w szkole, prowadząc poradnictwo dla rodziców, uczniów i nauczycieli, oferując wsparcie prawne, dystrybuując jedyne w Polsce zeszyty do etyki (powszechnie dostępne są tylko zeszyty do religii), udostępniając wzory pism dla rodziców i uczniów, jak również podejmując interwencje, których szczegółowe opisy znajdziecie na stronie internetowej fundacji. W bieżącym roku oprócz wymienionych powyżej działań planujemy stworzenie narzędzi służących wzmocnieniu kompetencji obywatelskich w zakresie skutecznej oddolnej interwencji oraz monitoring naruszeń wolności wyznania i kampanię w mediach społecznościowych. Działania obejmują m.in.: zaktualizowanie materiałów umieszczonych na portalu uwzględniających zmiany w prawie i sytuację społeczno-polityczną oraz udostępnienie interaktywnej mapy naruszeń oraz forum, a także poprawienie funkcjonalności portalu. Działania rozwijające projekt Równość w Szkole są finansowane częściowo z z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, wspieranego z Funduszy EOG.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Piotr Jedliński
Piotr Jedliński
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 5 zł
Michał Madaliński
Michał Madaliński
Próg: 20 zł
Filip Buła
Filip Buła
Próg: 50 zł
Magdalena R
Magdalena R
Próg: 5 zł
Rafał Wawrzuta
Rafał Wawrzuta
Próg: 20 zł