Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

58

patronów

1874 zł

miesięcznie

Miejsce w rankingu Autorów
64
miesięczne wsparcie
105
liczba patronów

  Nazywam się Mikołaj Janusz vel. Jaok. Na Patronite występuje jako przedstawiciel grupy twórczej "pyta.pl" oraz jej kapeli reprezentacyjnej (grającej muzykę grind-popową) o dumnej nazwie "PYTONG". Jestem reporterem, prezenterem, producentem...ale przede wszystkim jestem

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
31 %
100%
osiągnięto 31%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 4126 zł
Co tydzień nowa pyta
Pytę nagrywać oczywiście uwielbiamy, Problem w tym, że jest to przedsięwzięcie raczej generujące koszty niż przynoszący zyski.Nie jesteśmy w stanie robić tego regularnie tak jakbyśmy chcieli, nagrywając poza tym inne, komercyjne produkcje (każdy z nas prywatnie pracuje w jakiejś redakcji czy firmy producenckiej). Chcielibyśmy jednak nagrywać jak najczęściej i z przyjemnością zrobimy jedną dobrą pytę tygodniowo. Nagrywanie jednej na dwa tygodnie przy połowicznym zrealizowaniu celu również byłoby satysfakcjonujące. Można zaryzykować twierdzenie, że świat będzie lepszy, jeśli naszym zleceniodawcą nie będą "zwykli" klienci (jakiś pan szef, czy pan klient) tylko Wy - nasza publiczność. Jest to jak najbardziej wykonalne. Kiedy pracowaliśmy na RBL.tv nowa pyta powstawała co tydzień, a nagrane wtedy odcinki uchodzą dziś za klasyki. 1 pyta tygodniowo to 48 pyt rocznie. Możliwe? Ryzykowne (bojówkarze, złe psy, helikoptery) , ale jak najbardziej wykonalne.

O Autorze

Mikołaj "Jaok" Janusz czyli ja i pyta.pl czyli to co najistotniejsze, zacznijmy od mam nadzieje intrygującej fotki. 

 

 

 

To ja, jeśli ktoś szuka informacji encyklopedycznych, to wikipedii udało się spakować moje życie do kilku akapitów. 

 

Nazywam się Mikołaj Janusz, ksywa Jaok. Jestem dziennikarzem, prezenterem radiowo telewizyjnym, producentem i muzykiem, a przynajmniej lubię myśleć o sobie jako o muzyku. Jestem w sumie dość młodym człowiekiem, jednak patrząc przez pryzmat social media i internetu można nazwać mnie dziadkiem. Przed kamerą występuje od 1994 roku, od kiedy to można było zobaczyć mnie na antenie warszawskiego ośrodka telewizyjnego „WOT” (aktualnie warszawski oddział regionalnej TVP).

 

 

PYTA.PL

 

Pyta to nie tylko YouTube, ale to znajdziecie najwięcej naszych nagrań, aktualny kanał pyty jest dość młody, założyłem go w lipcu 2016 roku (10 lat po założeniu pierwszego). Poprzedni kanał pyty przepadł wraz z jednym z naszych redaktorów, który prawdopodobnie trochę się pogubił - nie mi oceniać. Ważne, że aktualnie pyta jest to porządny (nie lubię tego słowa, ale jednak) "format". Poniżej przykładowy "klasyk", choć z bieżącego roku.

 

 

Pyta to nie adres strony, pyta to grupa twórcza produkująca reportaże (nie ukrywajmy - kontrowersyjne), w których dziennikarstwo miesza się z performancem, a prowokacja z filozofią. O co w tym wszystkim chodzi? Pyta odwiedza protesty, demonstracje, pojawia się na marszach i zamieszkach. Jest stałym elementem zgromadzeń publicznych powodowanych politycznymi, czy polityczno-społecznymi pobudkami. Młoda polska demokracja w naszym przekonaniu nieco zachłysneła się możliwością organizacji zgromadzeń publicznych. Widzowie z Wielkiej Brytanii mówią mi, że u nich potrzreba naprawdę ekstremalnych zdarzeń by wyciągnąć obywateli na ulicę. W Polsce mam wrażenie demonstracje stały się dla wielu taką samą rozrywką jak wyjścia do klubu czy na rockowy koncert, czymś co sprawia, że biorący w nich udział zaspokajają swoją potrzebę przynależności. Pyta jest po to, żeby mówić "sprawdzam". Dopóki się nie pojawiła, demonstracje odbierane były jednoznacznie - ludzie wyszli na ulice, znaczy, że muszą mieć racje. Pyta nie twierdzi, że wie lepiej, jednak przy swobodnej, czasem abstrakcyjnej narracji pokazuje rodzące się w naszej młodej demokracji ruchy takie jakimi one są, bez manipulacji i nagrywania pod tezę. Od prawa do lewa. 

 

 

W roku 2006 dołączyłem do "pyty" - projektu, który do dziś jest moim oczkiem w głowie. „Pyta” przechodziła przez ciężkie chwile, ale w 2016 zaczęła się podnosić, by w 2017 rozpocząć odbudowywanie swojej dawnej potęgi, piętnując absurdy radykalizmów w składzie odświeżonym przez nieco młodszych kolegów, Marcina Drabka - byłego technicznego Tymona Tymańskiego i realizatora radiowego Kuby wojewódzkiego, który w pycie postanowił wyjść z cienia swoich słynnych mocodawców, czy Piotra Dejneko, operatora związanego głównie z MMA, niezwykle utalentowanego „snajpera”, człowieka który patrzy na rzeczywistość przez pryzmat kadrów. A tutaj przewodni motyw graficzny i muzyczny naszego nowego składu. I grafika imuzyka oczytwiście w 100% autorskie. 

 


 

Jeśli chodzi o media czy tak zwaną kulturę masową to nie licząc WOT pracowałem w paru telewizjach (TELE5, RBL.TV, TVP 2, TVP ABC, TTV i aktualnie Superstacja).

 

 

Kocham radio. Pracowałem w ROCK RADIU, z którego podkupiło mnie ANTYRADIO, które niestety szybko opuściłem po tym jak moje wyobrażenia na temat „jak to jest pracować w największej w Polsce rockowej stacji” spotkały się z rzeczywistością. Kiedyś do radia na pewno wrócę (choć to raczej słaby biznes).

 

 

Poza radiem i telewizją piszę. Rozmaite rzeczy, jak byłem nastolatkiem pisałem sprayem „dupa” na radiowozach, potem mi przeszło, zaczęły się felietony dla pism papierowych, internetowych nawet wszystkich nie pamiętam. W każdym razie skoro wspominam o pisaniu to chyba najbardziej godna pochwalenia się jest moja współpraca z pismem CKM dla którego przeprowadzałem wywiady z osobami ze świata zarówno „rokendrola” jak i polityki (Titus, Paweł Kukiz). Oraz książka wydana dla wydawnictwa „Czerwone i Czarne” pod tytułem „Pyta.pl: polowanie na frajerów” wydanej na jesieni 2016 roku, dla której zawiesiłem współpracę z CKM. 

 

 

PYTONG

 

 

Prowadzę zespół muzyczny, który kiedyś szczycił się niechlubną nazwą Krwiokał (wraz z Piotrem Dobrym, który aktualnie ze swoim Weedpeckerem  podbija serca fanów Stoner Metalu na całym świecie graliśmy i śpiewaliśmy wulgarne przeróbki słodkich rockowych klasyków). W 2016 zespół zmienił nieco skład, nazwę na PYTONG (zespół reprezentacyjny pyta.pl), a covery zostały wyparte przez kawałki, do których sam piszę słowa i muzykę (repertuar jest już całkiem konkretny, a przed wydaniem płyty powstrzymują nas jedynie względy finansowe). 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 21
Nie ma cwaniaka na pytę za piątaka.
Tak! Po naradzie zakończonej stwierdzeniem, że pyta to właśnie to co chcemy w życiu robić, postanowiliśmy wprowadzić coś czego nie było od dawna. Regularność (od czasów RBL.TV) . Kalendarz demonstracji na jesień wygląda imponująco. Mogliśmy powybierać sobie kilka najciekawszych a resztę olać,...albo olać nasze źródła utrzymania (przynajmniej część) i zagospodarować tak dużo manifestacji i zgromadzeń jak to tylko możliwe. To się może udać. I może nie stać za tym mroczna korporacja czy szemrany sponsor. Możesz stać za tym Ty. Wystarczy, że pomożecie nam, zrzucicie się na "abonament za pytę" i niech drżą ulice! Będziemy bardzo wdzięczni, za przyłączenie się. Piątka? Na taką pytę chyba Cię stać. Razem zniszczymy stare gorsze wczoraj!
Zostań patronem
11 zł / miesiąc
patroni: 15
Dwie pały, to znaczy pyty, to znaczy jedenaście zeta.
Wpłacając taką kwotę przyczyniasz się zwiększenia częstotliwości pojawiania się w internetach pyt, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produkcji. Poza tym jest naukowo udowodnione, że wpłacenie tej kwoty powoduje pojawienie się uciążliwego hemoroida u przedstawiciela skrajnie lewostronnych organizacji polityczno społecznych. Wspieraj pytę, rozdawaj hemoroidy!
Zostań patronem
18 zł / miesiąc
patroni: 6
Pała i bałwanek, czyli 18 zeta.
Niby niewiele więcej niż 11, a robi wielką różnicę. Czemu? Ponieważ udowodniono naukowo, że działacze bojówek marksistowskich potrafią liczyć jedynie do 17. Wniosek jest oczywisty. Becelując 18 zeta ponad wszelką wątpliwość pokazujesz, żeś swój. Mało tego. Wszystkim wpłacającym tę kwotę przysługuje prawo do każdorazowego poinformowania dowolnie spotkanego członka redakcji pyta.pl o tym fakcie, w celu uzyskania podziękowań bezpośrednich od pytowca, bez możliwości wykręcenia się.
Zostań patronem
33 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 100
PYTURYSTA - Wielki szacun dla Ciebie.
Zyskujesz też przywilej turystyki demonstracyjno- zamieszkowej. Raz w miesiącu możesz udać się na jedną z "akcji" pyty wraz z ekipą i uczestniczyć w nagraniu jako pyturysta, a jeśli okażesz się pomocny i mało przypałowy być może też wziąć czynny udział w nagraniach.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
SponsorSpecjalny
Dzięki niebieskiemu królowi zarobionemu Twoją ciężką harówką (lub otrzymanemu od matki) który przekazujesz na rzecz pyty, czynisz coś naprawdę dobrego, dla dobrych albo jak wolisz, złego dla złych. Przybliżasz nas do stanu docelowego, kiedy to moglibyśmy całkowicie olać jakieś głupie prace pytą niebędące i nagrywać materiały zawodowo. Wydaje Ci się, że nie ma tylu okazji/demonstracji? Nic podobnego. Jest ich mnóstwo, tyko się nie przyznajemy. Ponadto przysługuje Ci darmowy wstęp na wszystkie koncerty zespołu PYTONG.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 2
Stosunek do rzeczywistości patrona który decyduje się opłacać ten próg wygląda następująco:
- Jestem bogaty, mogę wspomóc pytę kwotą 200 pln miesięcznie i co mi zrobicie?
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 25
Ważniak. Od momentu aktywacji pierwszego patrona opłacającego ten próg po każdym odcinku pyta.pl pojawi się czarna plansza po której przesuwać się będą powoli i majestatycznie, wzorem napisów filmowych "udział wzięli" pisane białą czcionką dane personalne patrona. Oczywiście nie, że seria dowodu osobistego, ale Imię i nazwisko jak najbardziej, do tego dorzucić można ksywę oraz dla chętnych nazwę firmy/klubu/gangu. Możesz równie dobrze zainstalować w napisach końcowych samą nazwę firmy/gangu/klubu/szkoły podstawowej, albo jakikolwiek inny napis, np. kocham Kasię, albo Marian, wyjdź za mnie brutalu. Choć wolelibyśmy bez takich akcji. Nie wiem po co napisałem o tym Marianie. Treść napisu można raz na 3 miesiące zmienić. tak więc premiujemy związki przynajmniej kwartalne.
Zostań patronem
88 zł / miesiąc
Próg wycofany
Senator - redaktor.
Zyskujesz przywileje opisane we wcześniejszym poziom je dostępu, oprócz tego otrzymujesz również zupełnie prawdziwą legitymację prasową pyty. Tak jest, pyta.pl jako zarejestrowana redakcja prasowe posiada pełne prawo wydawanie legitymacji prasowych tak samo ważnych jak ty posiadany przez dziennikarzy np. TVN. W dodatku ciepło o Tobie mówimy, nawet jeśli praktykujesz przemoc domową.
Próg wycofany
188 zł / miesiąc
Próg wycofany
Pytowładny.
Pytowładny - senator posiadający niezwykłą zdolność specjalną. raz w miesiącu możesz wysłać pytę na dowolne zgromadzenie publiczne mające miejsce na terenie Polski o ile poinformujesz o tym redakcję stosunkowo wcześniej tak by było to fizycznie możliwe,. Twoja pytowładność może być użyta raz w miesiącu. Jedynym ale, jest to że twoja decyzja może zostać odrzucona w głosowaniu senatorów bo przez większość bezwzględną. Co to większość bezwzględna? To większość okrutna i nieznająca litości. A tak serio to sami nie wiemy, po prostu przez większość.
Próg wycofany

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy