Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

90 zł

miesięcznie

3455 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
505
miesięczne wsparcie
564
liczba patronów

  Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach od 2013 roku niesie pomoc zwierzętom dzikim, chorym i po wypadkach. Pozostawione w swoim naturalnym środowisku nie mają szans na powrót do zdrowia i na przeżycie. Potrzebują fachowej pomocy oraz opieki w bezpiecznym miejscu. Jesteśmy dla nich ostatnią deską ratunku.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 2200 zł miesięcznie
brakuje 2110 zł
Pełen etat w ośrodku
Ta kwota sprawi, że będę mogła pomagać zwierzętom na pełen etat. To duży krok naprzód w przygotowaniach do rozwoju i rozbudowy ośrodka, to wielki krok do zapewnienia bezpieczeństwa nowym i dotychczasowym mieszkańcom.

Niektóre ze zwierząt wymagają całodobowej opieki, kontroli i obserwacji. Dzięki pełnemu etatowi, spełnię swoje marzenia o doskonale funkcjonującym ośrodku i nie będę musiała się martwić, że po powrocie z pracy coś stało się któremuś z moich podopiecznych.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 3200 zł miesięcznie
brakuje 3110 zł
Pielęgnacja i wyżywienie zwierząt
Potrzeby moich podopiecznych są zupełnie różne. Aby mogły dochodzić do zdrowia po swoich traumatycznych przeżyciach, podaję im jak najlepsze jedzenie. Jednak ilość pokarmu przy około 150 różnych zwierzętach jest cały czas niewystarczająca. Koszt utrzymania samego konia, to minimum 500 zł miesięcznie, do tego dochodzą zabiegi pielęgnacyjne. Owce Antoś i Balbina potrzebują strzyżenia, konie Ginger i Siwucha pielęgnacji kopyt.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3910 zł
Opieka weterynaryjna/ interwencje
Podczas interwencji najczęściej trafiam na zwierzęta po wypadkach drogowych, są wśród nich sarny, dziki czy łosie. Oprócz tego, do ośrodka trafiają ptaki z uszkodzonymi skrzydłami, lisy, które uratowane zostały przed śmiercią w hodowli. Przyjmujemy młode kuny i zające, których matki zabiły maszyny rolnicze. To nie koniec, w ośrodku jest także kilkanaście kotów i psów, gęsi, kur uratowanych od śmierci, nie tylko głodowej.

Każda z tych istot potrzebowała diagnostyki, lekarstw i rehabilitacji. Każda z nich została uratowana dzięki interwencji. Bywa, że o 4 nad ranem wsiadam do samochodu i jadę 200 kilometrów po rannego jelenia. Czasem dostaję prośby o uratowanie myszy pozostawionej na peronie. Niezależnie od wielkości i wagi, jadę. Każde zwierzę zasługuje na pomoc.

Często zwierzę ma szanse na całkowity powrót do zdrowia. Musi jednak spędzić kilka dni, a czasem tygodni lub miesięcy, w bezpiecznym miejscu i z odpowiednimi lekami.

O Autorze

Ile siły, determinacji i dobra może skrywać w sobie jedna kobieta? Tyle, by w środku nocy jechać po sarnę ciężko ranną w wypadku. Tyle, by uczyć lisy uratowane z piekła hodowli na futro, że człowiek potrafi być lepszy. Tyle, by zaopiekować się młodymi zwierzętami, których matki zostały zabite przez maszyny rolnicze. I wreszcie tyle, by rocznie przyjmować do siebie około 150 kolejnych zwierząt, które bez Ani nie miałyby szans na przeżycie. Wśród nich jest m.in. niewidoma sowa Pączuś, która po wypadku straciła wzrok w jednym oku, nie jest w stanie polować, więc zostanie w ośrodku .
 

 

Klacz Ginger, odebrana z koszmarnych warunków z wieloma ranami, chorobą skóry i niedożywieniem. Przerażona i nieufna do ludzi, dziś zabiega o dotyk.
 

 


Anię Kamińską można opisać w trzech słowach – dobro, skromność, pracowitość. Każdego dnia wstaje równo z kurami, których jest w ośrodku kilkanaście. Karmi zwierzęta, podaje im leki, naprawia starzejące się woliery i zagrody, sprząta, a kiedy przychodzi nagła i niebezpieczna ulewa – na własnych rękach przenosi zwierzęta w bezpieczne miejsce.

 

Niestety, nadszedł czas, w którym bez Waszej pomocy ośrodek przestanie funkcjonować. Jako przyjaciele Ani i jej podopiecznych, założyliśmy tę zbiórkę, by ratować „Jelonki”. Chcemy, by Ania mogła pracować na pełen etat w miejscu, któremu poświęciła całe życie. Wiemy, że to najlepsze co może spotkać ją i ponad 150 zwierząt, których życie i zdrowie zależy tylko od niej i od Was.

 


 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
5 zł to całkiem niezła paczka musli dla szopa Charliego, jak widzisz, każda kwota ma znacznie. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Co miesiąc dostaniesz od nas maila z podziękowaniami w imieniu zwierząt.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Oficjalnie stałeś się bohaterem, bohaterką. Otwieramy przed Tobą pierwsze tajemnicze drzwi do świata zwierząt. Zapraszamy Cię do naszej tajnej grupy na Facebooku, gdzie otrzymasz możliwość zadawania pytań na temat zwierząt, oglądania niepublikowanych jeszcze zdjęć i filmów z ośrodka. Będziesz mieć możliwość dyskutowania na tematy związane z rozwojem i rozbudową ośrodka oraz będziesz na bieżąco informowany/a co tam w trawie piszczy. Nawet nie spodziewasz się co czeka na Ciebie, za tymi drzwiami!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
Próg dla superbohaterów. Nie każdy dociera do tego momentu, my wiemy, jak wyjątkowi jesteście. Moglibyśmy pisać pieśni pochwalne o was, jednak nie jesteśmy tak utalentowani, jak bard Jaskier z opowieści Sapkowskiego dlatego proponujemy nagrody z poprzednich progów, a także:

Wywiad z jednym z naszych podopiecznych (raz na miesiąc). Nie żartujemy! Tylko w tym progu masz możliwość poznania osobistych historii każdego zwierzaka z Jelonek. Obiecujemy zadawać im nietypowe pytania i robić nietypowe zdjęcia. Tego nie znajdziesz na naszym Facebooku.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 50
Witajcie przyjaciele ośrodka, oficjalnie stajecie się mistrz patronami. Zwierzęta doskonale odczuwają wasze wsparcie. W dowód miłości prześlemy wam niepublikowany film z ośrodka, nakręcony tylko dla was. I wiecie co? Dostaniecie go co 3 miesiące, dzięki temu zobaczycie, jak zmienia się każdy z podopiecznych na bieżąco. Poznacie ich zachowania jesienią, zima i latem. Czyż to nie wspaniałe móc podziwiać swoich podopiecznych? Być częścią ich życia i zmian w nim zachodzących?
Zostań patronem

Najnowsi Patroni